Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w firmie - Europejski Fundusz Leasingowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w firmie - Europejski Fundusz Leasingowy - strona 1 Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w firmie - Europejski Fundusz Leasingowy - strona 2 Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w firmie - Europejski Fundusz Leasingowy - strona 3

Fragment notatki:

OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE
Podmiot oceniany: EUROPEJSKI FUNDUSZ LESINGOWY S.A. Europejski Fundusz Leasingowy jest wiodącą firmą świadczącą usługi lesingowe w Polsce.
Powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych w Polsce firm leasingowych. Dzięki wczesnemu wejściu na rynek firma ta ma obecnie wysoki udział w rynku usług leasingowych.
Celem firmy jest udostępnianie korzystania ze środków trwałych, głównie samochodów ciężarowych przede wszystkim małym i średnim firmom prywatnym, które mają ograniczony dostęp do innych form finansowania ze względu na ograniczoną historię kredytową i finansową.
Ze względu na specjalistyczne usługi oferowane przez firmę sukcesy firmy zależą przede wszystkim od zatrudnionego w niej personelu, szczególnie wyższych szczebli.
Firma ma pozycję lidera na swoim rynku, wobec czego osoby kierujące firmą muszą również być „liderami”, wykazując się zarówno doskonałą znajomością zagadnień dotyczących oferowanych usług, jak i obowiązujących przepisów.
Spółka zatrudnia 205 osób, w tym 38 osób w centrali oraz od 2-12 osób w oddziałach w dużych miastach na terenie całej Polski.
Wśród pracowników przeważają osoby z wykształceniem średnim (53,66%) i wyższym (39,51%).
Aby utrzymać swoją pozycję na rynku, w spółce funkcjonuje procedura pozyskiwania pracowników, która rozróżnia metody doboru pracowników na wyższe i niższe szczeble.
W spółce istnieje stanowisko Dyrektora Zasobów Ludzkich, który koordynuje działania związane z rekrutacją pracowników jak i zmianami na stanowiskach w Spółce.
Ponadto przy pozyskiwaniu pracowników na stanowiska Dyrektora, Kierownika Działu lub sekcji firma korzysta z usług współpracujących z nią firm doradztwa kadrowego.
Metody rekrutacji wskazują jak dużą wagę przywiązuje firma do jakości świadczonej przez pracowników pracy na rzecz firmy. Dobór pracownika nie jest w żadnym wypadku przypadkowy, lecz starannie przeanalizowany, oraz skonsultowany ze specjalistami z zakresu doradztwa personalnego.
Spółka zatrudnia 51% pracowników niepełnosprawnych. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych było spowodowane możliwością korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie ustawy z 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W związku ze zmianami przepisów dotyczących likwidację zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, Zarząd Spółki podjął decyzję o wypowiedzeniu umów o pracę 40 pracownikom Spółki. Ponadto zwolnienia te są również podyktowane zmianą strategii marketingowej, jak i racjonalizacją zatrudnienia.
Pomimo, że zwalnianie osób niepełnosprawnych tylko ze względu na zmianę przepisów może budzić wątpliwości natury moralnej, to jednak pracownicy ci mieli możliwość wykazania się na swoim stanowisku i na pewno nie bez znaczenia będą osiągnięcia i sukcesy danego pracownika, a także przydatność dla firmy przy podejmowaniu decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę. Europejski Fundusz Leasingowy, jak i inne firmy tworzone są w celu generowania zysku, a przepisy prawne i podatkowe stanowią poważne ograniczenie dla podmiotów gospodarczych.


(…)

… rekrutacji dążąc do pozyskania najlepszych pracowników.
Firma ta mimo ciągłej rekrutacji nie stosuje „modelu sita”. Istnieją dwa główne podejścia do realizacji funkcji zarządzania zasobami ludzkimi: model sita oraz model kapitału ludzkiego. Model sita polega na ciągłej selekcji pracowników, rekrutując najlepszych pracowników na rynku pracy, a po przyjęciu do pracy następuje dalsza selekcja.
Zwolennicy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz