Proces rekrutacji pracowników - Rynek pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces rekrutacji pracowników - Rynek pracy - strona 1 Proces rekrutacji pracowników - Rynek pracy - strona 2 Proces rekrutacji pracowników - Rynek pracy - strona 3

Fragment notatki:

REKRUTACJA Rekrutacja oznacza pozyskiwanie przez organizację kandydatów do pracy w liczbie umożliwiającej ich racjonalną selekcję.
Wyróżniamy rekrutację:
rekrutację ogólną,
rekrutację segmentową.
Rekrutacja ogólna jest najbardziej odpowiednia, gdy pragniemy przyciągnąć kandydatów na operacyjne stanowiska pracy, pozyskać personel bezpośrednio produkcyjny. Procedury stosowane w tym przypadku są standardowe i stosunkowo proste.
Rekrutacja segmentowa służy przyciąganiu kandydatów z konkretnego segmentu rynku pracy - specjalistów. Jest szczególnie wskazana, gdy pragniemy zatrudnić menedżera, pracownika komórki badawczej. Jest bardziej skomplikowana niż rekrutacja ogólna, bardziej kosztowna i pracochłonna. Nawiązanie kontaktu z interesującą segmentem rynku pracy wymaga zastosowania zindywidualizowanych procedur i specyficznej taktyki rekrutacyjnej. Każdy kandydat musi być traktowany inaczej. Proces rekrutacji i selekcji jest przedstawiony schematycznie na rysunku 1.
Rysunek 1: Ogólny m odel rekrutacji i selekcji. Rekrutacja polega na działaniach organizacji na rynku pracy ukierunkowanych na poinformowanie potencjalnych kandydatów o firmie i warunkach uczestnictwa w niej oraz wytworzenie pozytywnych postaw i chęci zatrudnienia.
Istnieją dwa główne źródła rekrutacji :
wewnętrzny rynek pracy,
zewnętrzny rynek pracy.
Wewnętrzny rynek pracy tworzą osoby zatrudnione w firmie. Przedsiębiorstwo może zdecydować się na to, by zawsze, gdy pojawia się wakat (wolne stanowisko pracy), pierwszeństwo przyznawać własnym pracownikom. Wówczas akcja rekrutacyjna kierowana jest do własnego personelu. Pulę kandydatów stanowią ci, którzy pragną awansować, zmienić stanowisko czy przekwalifikować się.
Uczestnikami zewnętrznego rynku pracy są wszystkie nie zatrudnione w firmie osoby, w tzw. wieku produkcyjnym i zdolne do pracy. W zależności od rodzaju rekrutacji, mogą nas interesować cały rynek pracy, bądź określony jego segment.
W praktyce wiele nowoczesnych przedsiębiorstw przyznaje pierwszeństwo wewnętrznemu rynkowi pracy.
Osoba niezadowolona ze swego miejsca pracy czy z osiąganych przez siebie wyników może zmienić stanowisko i przekwalifikować się bez konieczności opuszczania firmy. Dzięki temu uczestnicy wiążą swoje życie zawodowe bardziej z konkretną organizacją niż z konkretnym stanowiskiem. Jest to efekt bardzo korzystny, silnie wzmacniający proefektywnościową kulturę wielu firm.
W zależności od tego, czy prowadzimy rekrutację na wewnętrznym czy zewnętrznym rynku pracy, stosujemy odmienne metody rekrutacji.
W przypadku rekrutacji wewnętrznej podstawowe znaczenie ma bezpośredni kontakt z kierownikami liniowymi ds. personelu na niższych szczeblach drabiny hierarchicznej. Najczęściej dyrektor personalny rozsyła do komórek organizacyjnych listy informujące o wakacie (wakatach). Skuteczną metodą bywa też skorzystanie z prasy wewnętrznej (własna gazeta) lub ogłoszenia na tablicach ogłoszeń.


(…)

… i bardzo ważnym aktem zarządzania potencjałem społecznym organizacji.
Istnieją firmy konsultingowe specjalizujące się w rekrutacji pracowników szczególnie wysokich szczebli, na szczególnie wysoko płatne stanowiska pracy. Takie firmy, zwane potocznie łowcami głów, specjalizują się w poszukiwaniu i przyciąganiu najlepszych i najbardziej doświadczonych menedżerów. Usługi te są oczywiście bardzo drogie…
…. Zamiast zatrudniać pracowników można powierzyć wykonanie określonej pracy osobie bądź osobom z zewnątrz na zasadzie umowy zlecenia. Po wykonaniu pracy umowa wygasa.
Personel dodatkowy. Z personelu dodatkowego korzystają liczne sklepy, domy towarowe, bary i restauracje. Dodatkowymi pracownikami bywają najczęściej uczniowie i studenci, zarabiający na życie, na wakacje itd. Personel taki jest tani…
… alternatywę naboru nowych pracowników. Jeśli tak - przygotuj starannie program rekrutacji i selekcji.
Na podstawie strategii organizacji i strategii personalnej ustal, jacy pracownicy są firmie potrzebni.
Jeśli chcesz zatrudnić pracowników operacyjnych, przeprowadź szeroką kompanię rekrutacyjną. Zamieść ogłoszenia w środkach przekazu o odpowiednim zasięgu.
Jeśli chcesz zatrudnić specjalistów lub menedżerów…
…. Informacja o rekrutacji umieszczana jest w prasie o ogólnokrajowym zasięgu (np. Gazeta Wyborcza) i na stronach internetowych Banku.
WNIOSKI
Zastosowana kolejność metod rekrutacji w Banku Przemysłowo - Handlowym PBK S.A. daje możliwość w pierwszej kolejności awansu pracownikom zarówno pracującym w centrali, jaki i w oddziałach Banku na terenie całego kraju.
Zastosowanie alternatyw rekrutacji i rekrutacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz