Proces zatrudniania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces zatrudniania - strona 1 Proces zatrudniania - strona 2 Proces zatrudniania - strona 3

Fragment notatki:


Proces zatrudniania
  Rekrutacja - proces zapewniający organizacji pracowników w wymiarze ilościowym, jakościowym, czasowym, przestrzennym realizowany w odniesieniu do planu zatrudnienia
Nabór
Dobór
Adaptacja
  Potrzeba zatrudnienia nowej osoby może wynikać z: Dywersyfikacji działalności organizacji
Wdrożenia nowego procesu, zadań
Rozwoju organizacji
Zwolnienia pracowników, odejść dobrowolnych
  Działania ograniczające proces rekrutacji: Wzbogacenie pracy
Poszerzenie pracy
Rotacja na stanowiskach
Zmiany w organizacji pracy
Zmiany czasu pracy
Outsourcing
 
  Rekrutacja szeroka - bardzo dużo kandydatów, ogłoszenia publikowane w ogólnopolskich mediach, rekrutacja robiona z rozmachem.
  Rekrutacja segmentowa - stosunkowo mało kandydatów - ogłoszenia umieszczane tylko w branżowych czasopismach przeznaczonych tylko dla wąskiego grona odbiorców.
  Determinanty wyboru źródła rekrutacji: Sytuacja na rynku
Fazy rozwoju organizacji
Stosowany przez jednostkę model zarządzania pracownikami
Strategia przemieszczeń pracowniczych
Szczebel stanowiska przeznaczonego do obsady.
 
  W rekrutacji wewnętrznej najczęściej korzysta się z: Ogłoszeń wewnętrznych (poczta elektroniczna, tablica ogłoszeń, wewnętrzne gazetki)
Księgi sukcesorów, księgi kadry kierowniczej, księgi kadry rezerwowej (plan następstw, plan rotacji, plan karier)
  W rekrutacji zewnętrznej pracowników poszukuje się poprzez: Rekomendacje krewnych i znajomych
Bank danych organizacji
Internet
Ogłoszenia w mediach (głównie prasa, telewizja kablowa)
Rekrutacja w szkołach
Targi pracy
Urzędy pracy, biura pośrednictwa pracy, firmy doradztwa personalnego
  Nabór Nabór pracowników - proces poszukiwania i przyciągania do organizacji kandydatów gotowych obsadzić wakujące stanowiska pracy
 
Funkcje etapu naboru:
Informacyjna
Motywacyjna
Wstępnej selekcji
  Dobór Dobór - proces wyselekcjonowania i przyporządkowania kandydatów/pracowników do określonego stanowiska Cel doboru - wyselekcjonowanie z kręgu kandydatów tych, którzy najlepiej odpowiadają wymaganiom stanowiska pracy
  Etapy doboru: Określenie profili kwalifikacyjnych
Zbadanie przydatności
Decyzja personalna
  Systemy doboru personelu

(…)

…. W niewielkim stopniu przyczynia się do przezwyciężenia kryzysu adaptacyjnego.
Model "anioła stróża", czyli zaopiekuj się mną
Metoda "ścieżka zdrowia" czyli dochodzenie do celu
 
Konsekwencje braku adaptacji dla pracowników
Syndrom nowo zatrudnionych
Niepewność
Pesymizm
Nerwowość
Zagubienie
Strach i zaniepokojenie
Postawa pasywna
alienacja
Syndrom weekendowy
Nieustanne myślenie o pracy
Napięcie emocjonalne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz