Rekrutacja pracowników-pojęcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2275
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rekrutacja pracowników-pojęcie - strona 1 Rekrutacja pracowników-pojęcie - strona 2 Rekrutacja pracowników-pojęcie - strona 3

Fragment notatki:

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW Pojęcie rekrutacji Rekrutacja (w ujęciu szerokim) - to poszukiwanie i przyciąganie kandydatów, sprawdzanie ich przydatności, zatrudnianie i adaptacja w miejscu pracy. Rekrutacja (w ujęciu wąskim) - to proces poszukiwania przez organizację kandydatów zainteresowanych obsadą oferowanych stanowisk, którzy spełniają złożone kryteria. Synonimem tak rozumianej rekrutacji jest nabór.
Należy podkreślić, że rekrutacja jest procesem dwustronnym, z jednej strony - pracodawca poszukuje pracownika, z drugiej - kandydat poszukuje miejsca zatrudnienia. Zatrudnienie nieodpowiednich osób na stanowisku może doprowadzić do: - niezrealizowania celów przedsiębiorstwa,
- niedotrzymanie terminów produkcji,
-marnotrawstwo materiałów,
-słabe efekty sprzedaży,
-niepełne wykorzystanie czasu pracy. Pracownik zwalnia stanowisko na pewien okres w przypadku: -czasowego przemieszczenia na inne stanowisko,
-czasowego oddelegowania do realizacji innych zadań,
-urlopu (wypoczynkowego, szkoleniowego, macierzyńskiego, zdrowotnego, bezpłatnego),
-choroby,
-odbywania służby wojskowej,
-sprawowania funkcji publicznych.
Funkcje naboru Prawidłowo przeprowadzana rekrutacja spełnia następujące funkcje:
Informacyjna - rekrutacja polega głownie na przygotowaniu informacji, że przedsiębiorstwo poszukuje kandydatów na wakujące stanowisko. Informacja powinna być na tyle wyczerpująca, by kandydaci mogli na jej podstawie podjąć decyzję, czy starać się o pracę na proponowanym stanowisku.
Motywacyjna - komunikat docierający do potencjalnych kandydatów powinien ich zachęcić do starania się o zdobycie proponowanego w organizacji stanowiska. Funkcja ta realizowana jest poprzez zamieszczanie informacji o korzyściach, jakie może osiągnąć przyjęty pracownik. Autoselekcja (wstępna selekcja) - komunikat adresowany do potencjalnych kandydatów powinien zostać tak sformułowany, by jego odbiorca sam był w stanie dokonać oceny swojej przydatności na wakujące stanowisko i zastanowić się, czy ta praca mu odpowiada. Aby to osiągnąć, warto w ofercie pracy zamieścić wykaz najważniejszych zadań realizowanych na wakującym stanowisku, wymogów stanowiska oraz warunków pracy. Marketingowa - służy do kształtowania image przedsiębiorstwa. Poplega ona na tym, że opublikowana oferta pracy dociera do szerszego grona odbiorców - nie tylko do potencjalnych kandydatów, lecz także do klientów i organizacji społecznych. Oferta pracy spełnia tę funkcję, jeżeli są w niej zawarte pozytywne informacje o firmie, produktach czy zatrudnionych pracownikach.

(…)

…:
przekaz ustny - przesyłana drogami formalnymi(kierownicy informują wszystkich podwładnych o planach obsadzenia na stanowisko) lub nieformalnymi(osobisty przekaz tej informacji wybranym pracownikom),
zebrania,
zamieszczanie ofert pracy w biuletynach,
zamieszczanie ofert pracy na tablicach ogłoszeń, np. gabloty w miejscu pracy gdzie zamieszczane są bieżące informacje,
przesyłanie ofert przez Intranet,
radiowęzeł.
Metody rekrutacji zewnętrznej:
przekaz ustny pracowników przedsiębiorstwa dla krewnych itp.,
umieszczanie ofert pracy w mediach,
wchodzenie w kontakt z kandydatami poprzez Internet i Ekstranet,
kontakty z szkołami i uczelniami,
udział w targach pracy,
korzystanie z pośrednictwa urzędów pracy,
korzystanie z usług „łowcy głów” , czyli wyspecjalizowanych agencji zajmujących się rekrutacją…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz