Dobór pracowników-rekrutacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobór pracowników-rekrutacja - strona 1 Dobór pracowników-rekrutacja - strona 2 Dobór pracowników-rekrutacja - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Dobór pracowników. Dobór pracowników - to zespół działań mających na celu pozyskanie odpowiednich ludzi do organizacji i doprowadzenie do właściwej obsady wakujących (wolnych) stanowisk pracy. Dobór składa się z trzech etapów :
Rekrutacji
Selekcji
Wprowadzenia do pracy (adaptacja społeczno-zawodowa nowego pracownika) Rekrutacja - jest to proces poszukiwania, informowania oraz przyciągania wystarczająco dużej liczby kandydatów na określone stanowisko pracy w organizacji w celu jego obsady.
Rekrutacja to komunikowanie się organizacji rynku pracy , gdzie firma „sprzedaje” swój wizerunek w celu „kupienia” jak najlepszego kandydata na wakujące stanowisko.
Rekrutacja to zbiór uporządkowanych działań mających na celu:
Zaprezentowanie oferty firmy na danym rynku pracy /tzn. potrzeby zatrudnienia ściśle określonego rodzaju pracowników/,
Przyciągnięcie i wywołanie zainteresowania odpowiednich kandydatów pod względem ilościowym, jakościowym, czasowym i przestrzennym. Rekrutacja spełnia trzy następujące podstawowe funkcje : Informacyjną - mająca na celu przedstawienie warunków pracy i zatrudnienia, Motywacyjną - mające na celu skupienie uwagi odpowiednich kandydatów, Wstępnej selekcji , - która powoduje eliminację niepotrzebnych zgłoszeń, nieodpowiadających wymaganiom stanowiska pracy. Wyróżnia się trzy rodzaje strategii rekrutacji : Aktywną - firma poszukuje kandydatów na rynku wewnętrznym lub zewnętrznym. Stosują ją firmy, które nie są atrakcyjne dla potencjalnych kandydatów (niskie zarobki, nieciekawa praca, przedmiotowe traktowanie ludzi) oraz w sytuacji niskiego poziomu bezrobocia. Pasywną - kandydaci sami zgłaszają chęć pracy w firmie. Mogą ją stosować firmy, które postrzegane są na rynku jako „przyjazny pracodawca”, stosujący podmiotowe zarządzanie ludźmi oraz w sytuacji wysokiego poziomu bezrobocia. Mieszaną - będącą kombinacją powyższych, jest najczęściej stosowana.
Wyróżnia się dwa źródła rekrutacji : Wewnętrzne (pozyskiwanie pracowników wewnątrz firmy) Zewnętrzne (absolwenci, bezrobotni, osoby, które pracowały gdzie indziej) Źródła rekrutacji : Rekrutacja wewnętrzna - polega na pozyskiwaniu pracowników na wewnętrznym rynku pracy, czyli wśród pracowników wcześniej zatrudnionych Rekrutacja zewnętrzna - polega na pozyskiwaniu nowych pracowników do organizacji na zewnętrznym rynku pracy, czyli wśród osób z nią niezwiązanych Rekrutacja wewnętrzna : Kierunki :
Przemieszczanie (rotacja stanowisk pracy - przesunięcie poziome)
Przemieszczenia pionowe


(…)

… poszukuje pracownika
Bezpośrednia - organizacja sama poszukuje pracownika
Ogłoszenie prasowe
Ogłoszenia w Internecie
Ogłoszenia „pomoc potrzebna”
Szkoły
Giełdy / targi pracy
Dni otwarte
Konkursy
Bank danych - zbiór informacji o osobach, które wcześniej przeszły już proces rekrutacji
Pośrednia - przez tzw. osoby trzecie:
Urzędy pracy („pupy” - powiatowe urzędy pracy)
Prywatne biura pośrednictwa pracy
Firmy doradztwa personalnego (poszukują bardziej wymagających pracowników)
Agencje pracy tymczasowej (pracownik jest tylko wypożyczany przedsiębiorstwu)
Łowcy głów” - Head hunters - są zainteresowani wąską grupą osób
Zalety rekrutacji wewnętrznej:
Niższa fluktuacja (wymiana - zwalnianie pracowników i pozyskiwanie na ich stanowisko nowych)
Możliwość awansu
Urozmaicenie pracy
Szybka adaptacja na nowym stanowisku pracy
Zwiększa się motywacja pracowników do rozwoju
Znajomość kandydata
Znajomość organizacji
Mniejsze ryzyko (możliwość popełnienia błędu)
Niższy koszt i krótszy czas rekrutacji
Zacieśnia więzi z organizacją
Wady rekrutacji wewnętrznej:
Efekt „domina” - przesunięcie kandydata z jednego stanowiska powoduje konieczność obsadzenia następnego stanowiska, jeśli liczba stanowisk pracy się nie zmienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz