Funkcja personalna w zarządzaniu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcja personalna w zarządzaniu - strona 1 Funkcja personalna w zarządzaniu - strona 2 Funkcja personalna w zarządzaniu - strona 3

Fragment notatki:


Wstęp 14 listopada 2011 08:56 Literatura: A. Pocztowski,  Zarządzanie zasobami ludzkimi M. Armstrong,  Zarządzanie zasobami ludzkimi Funkcja personalna/kadrowa  (XIX-XXw.) - całokształt działań związanych z funkcjonowaniem ludzi w  organizacji obejmujących czynności o charakterze wykonawczym i regulacyjnym. Modele funkcji personalnej Model tradycyjny Podział pracy, produktywność, kontrola pracowników, motywowanie  1920 finansowe, dyscyplina Model stosunków  Potrzeby przynależności, uznanie, partycypacja w zarządzaniu,  międzyludzkich zadowolenie z pracy 1930 Model zasobów ludzkich Kreatywność, odpowiedzialność, samokontrola, rozwój organizacji  1940/1950 personelu Dalsze trendy rozwojowe: •  Biurokratyzacja : administrowanie dokumentacją osobową •  Instytucjonalizacja : centralizacja i specjalizacja w zakresie spraw persolanych •  Humanizacja : poprawa warunków pracy i stosunków społecznych •  Ekonomizacja : racjonalizacja pracy, uelastycznienie zatrudnienia, odbiurokratyzowanie funkcji  personalnej •  Przedsiębiorczość wewnętrzna i zewnętrzna : postawy przedsiębiorcze, współdecydowanie,  współdziałanie, współodpowiedzialność •  Tworzenie wartości : kapitał ludzki, pracownicy wiedzy, zarządzanie wiedzą, zarządzanie  talentami. Ewolucja funkcji personalnej (czynniki zmian) • Czynniki historyczne - brak systemowego ujęcia funkcji personalnej, wpływ czynników  politycznych • Zmiany w otoczeniu polskich organizacji - nowe wyzwania w obszarze funkcji personalnej:  doradztwo personalne, audyt • Wiedza o istocie i uwarunkowaniach sprawowania funkcji personalnej Zarządzanie personelem  - jest dziedziną zarządzania zajmującą się funkcjonowaniem ludzi w  organizacji. Nadrzędnym celem zarządzania personelem jest osiąganie jak najwyższej efektywności  pracy dla dobra organizacji, pracowników i społeczeństwa Zarządzanie zasobami ludzkimi  (lata 80. XX wieku) - proces składający się z logicznie powiązanych ze  sobą czynności, ukierunkowanych na zapewnienie organizacji w określonym czasie i miejscu  pracowników. Zarządzanie zasobami ludzkimi - dłuższa definicja:  Określona koncepcja zarządzania w obszarze  funkcji personalnej organizacji, w której zasoby ludzkie postrzega się jako składnik aktywów  organizacji i źródło jej konkurencyjności, w której postuluje się strategiczną integrację spraw  personalnych ze sprawami strategicznymi całej organizacji, aktywną rolę kierownictwa liniowego w  rozwiązywaniu kwestii personalnych oraz wskazuje na potrzebę kształtowania kultury organizacyjnej,      Zarządzanie zasobami ludzkimi Strona 1     rozwiązywaniu kwestii personalnych oraz wskazuje na potrzebę kształtowania kultury organizacyjnej, 

(…)

… do celu
Konsekwencje braku adaptacji dla pracowników
• Syndrom nowo zatrudnionych
○ Niepewność
○ Pesymizm
○ Nerwowość
○ Zagubienie
○ Strach i zaniepokojenie
○ Postawa pasywna
○ alienacja
• Syndrom weekendowy
○ Nieustanne myślenie o pracy
○ Napięcie emocjonalne
○ Problemy ze snem i koncentracją
○ Bóle głowy i kręgosłupa
○ Zachorowania w dni wolne od pracy
○ Brak ochoty na seks
• Syndrom trudnej…
…, plan
rotacji, plan karier)
W rekrutacji zewnętrznej pracowników poszukuje się poprzez:
• Rekomendacje krewnych i znajomych
• Bank danych organizacji
• Internet
• Ogłoszenia w mediach (głównie prasa, telewizja kablowa)
• Rekrutacja w szkołach
• Targi pracy
• Urzędy pracy, biura pośrednictwa pracy, firmy doradztwa personalnego
Nabór
Nabór pracowników - proces poszukiwania i przyciągania do organizacji…
… nieokreślony, praca jednozmianowa w ściśle
określonych godzinach pracy, wysokie koszty pracy, brak szybkiej reakcji na zmiany zachodzące w
otoczeniu).
Obszary uelastyczniania zatrudnienia:
• Prawne warunki świadczenia pracy
• Czasowe
• Przestrzenne
• Funkcjonalne
• Ilościowe
• Finansowe warunki świadczenia pracy
Telepraca
Lokalizacja miejsca wykonywania pracy poza siedzibą organizacji. Wykorzystywanie technik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz