Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 2

note /search

Systemy okresowych ocen pracowniczych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1939

Systemy okresowych ocen pracowniczych   Ocena - wyrażony ustnie lub pisemnej osąd wartościujący o kimś lub o czymś   Ocenianie - wyrażony ustnie lub pisemnie pogląd wartościujący cechy osobowe, zachowania (kompetencje) oraz efekty pracy zatrudnionych pracowników   Obiekt oceny - nie pracownik ...

Wnętrze organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2275

Wnętrze organizacji Kultura organizacyjna Kultura organizacyjna - zbiór założeń, wartości, norm, które zostały wypracowane, odkryte lub stworzone przez społeczność danej organizacji w toku jej rozwoju i które manifestują się w określonych zachowaniach jej członków.   Artefakty - widzialne, ale t...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4473

Jak kształtować kompetencje przyszłych przedsiębiorców – biznesmenów? Istnieje obawa, że o ile nauczyciele akademiccy potrafią kształcić specjalistów – analityków (pracowników najemnych) dla potrzeb gospodarki, o tyle znacznie gor...

Zagadnienia na egzamin

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1274

1. Wymień i scharakteryzuj cele kierowania zasobami ludzkimi. Cele kierowania zasobami ludzkimi 1.Dobór, utrzymanie i kwalifikowanie pracowników Przewidywanie potrzeb w zakresie liczby i kompetencji pracowników w średnim i długim okresie oraz określenie ról i zadań każdego z nich Zatrudnianie no...

Doskonalenie pracowników i zwolnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1169

Doskonalenie pracowników.  Pojęcie:  • To podnoszenie kwalifikacji pracownikow, w celu zwiększania jej sprawności działania i obejmuje  ono kształtowanie kompetencji specjalistycznych, konceptualnych i interpersonalnych, bądź – w  innym ujęciu – wiedzy, umiejętności i postaw.  • Przyczynia się do...

Definicje i rodzaje planów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1281

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.  Ewolucja pojęcia.  Rozwoj funkcji personalnej:  • etap rozwoju,  ◦ etap pracy,  ▪ rozwoj funkcji personalnej.  Ery:  Era przedindustrialna  – okres generalistow i artystow,  Polowanie, gromadzenie zapasow, sporządzanie ubrań, uprawa roli, wydobywanie rud, obrobka  ...

Metody doboru pracowników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2002

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.    Dobor pracownikow.  Dobor kadr – zespoł działań mający na celu pozyskiwanie odpowiednich ludzi do organizacji i  doprowadzenie do właściwej obsady wakujących stanowisk pracy, aby zapewnić ciągłe i sprawne  funkcjonowanie organizacji.  Metody doboru:  Dobor wewnęt...

Strategia organizacji - istota

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

STRATEGIA ORGANIZACJI Celem procesu zarządzania zasobami ludzkimi, traktowanego jako strategiczna i operacyjna funkcja, jest budowanie w firmie "portfela kompetencji" poprzez tworzenie nowych umiejętności zawodowych, sieci powiązań i kultury. Jedną z podstawowych funkcji w zarządzaniu ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1372

Analiza pracy - gromadzenie, badanie i porządkowanie informacji o pracy, jako zach. organizacyjnym człowieka, podstawa do realizacji celow czastkowych zarządzanei personelem: formalna - badanie zależności logicznych oraz przestrzenno czasowych; identyfikacja, pomiar i szczegółowy opis formalnej ...

Planowanie ZZL, analiza pracy, rekrutacja, selekcja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2128

Zarządzanie zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich oraz analiza pracy Istota planowania zasobów ludzkich w wąskim rozumieniu: ustalenie potrzeb personalnych w ujęciu: ilościowym (określenie niezbędnej liczby pracowników) jakościowym (ustalenie kwalifikacji i kompetencji) czasowym (okreś...