Doskonalenie pracowników i zwolnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doskonalenie pracowników i zwolnienia - strona 1 Doskonalenie pracowników i zwolnienia - strona 2 Doskonalenie pracowników i zwolnienia - strona 3

Fragment notatki:


Doskonalenie pracowników.  Pojęcie:  • To podnoszenie kwalifikacji pracownikow, w celu zwiększania jej sprawności działania i obejmuje  ono kształtowanie kompetencji specjalistycznych, konceptualnych i interpersonalnych, bądź – w  innym ujęciu – wiedzy, umiejętności i postaw.  • Przyczynia się do sukcesu organizacji dzięki temu, że pomaga jej w pozyskaniu pracownikow,  ktorych organizacja potrzebuje, aby zaspokoić swoje obecne i przyszłe potrzeby. Wpływa też  pozytywnie na efekty osiągane przez pracownikow, daje im możliwości rozwoju oraz kariery.  Główne cele rozwoju pracowników.  • Upewnienie się, że pracownicy rozumieją, czego się od nich oczekuje, uzgodnienie z nimi celow,  względem ktorych będą mierzone osiągane przez nich efekty, oraz określenie jakiego poziomu  kompetencji się od nich wymaga.  • Ustalenie, ktorzy z pracownikow mają odpowiedni potencjał, zachęcenie ich do opracowania i  zrealizowania planow rozwoju osobistego i upewnienie się, że dane im będą możliwości rozwoju,  szkolenia oraz zdobycia doświadczenia potrzebnego do wykonywania bardziej odpowiedzialnych  zadań na swoim stanowisku oraz w innych częściach organizacji.  • Umożliwienie awansu i stworzenie systemu kontroli awansow.  Strategia rozwoju pracowników.  • To kompleksowy, długookresowy i celowy rozwoj potencjału ludzkiego na wszystkich szczeblach  zarządzania w interesie wszystkich pracownikow przedsiębiorstwa.  Jest ona osiągana jeżeli uwzględni się:  • warunki rozwoju pracownikow,  • tezy dotyczące znaczenia strategii rozwoju pracownikow,  • kierunki podnoszenia kwalifikacji pracownikow.  Warunki rozwoju pracowników.  • Powinna być sformułowana polityka przedsiębiorstwa oraz określone jego cele strategiczne.  • Programy kształcenia (dokształcania) muszą być znane pracownikom.  • Menedżerowie najwyższego szczebla powinni informować zdolnych pracownikow o istnieniu  programu przygotowania młodych pracownikow do zajmowania stanowisk kierowniczych w  przyszłości.  Elementy doskonalenia pracownikow.  Doskonalony pracownik.  Samodoskonalenie.  Informacyjno – pokazowe.  Uzupełnienie i pogłębienie wiedzy.  Wyspecjalizowane instytucje.  Kursy, seminaria, studia  podyplomowe.  Symulacyjne.  Kształtowanie umiejętności.  Przełożony, sztab personalny,  organizacje zawodowe.  Doskonalenie w działaniu.  Staże, rotacje, wymiany  międzynarodowe.  Kształtowanie postaw.  Podniesienie efektywności działania pracownikow.  Korzyści stosowania strategii rozwoju.  • Programy doskonalenia pracownikow ułatwiają i przyspieszają dostosowanie się przedsiębiorstwa  do zmienionych warunkow otoczenia, nowych strategii i celow.  • Umożliwienie aktywnego kształtowania przyszłości. 

(…)

… w znalezieniu innej pracy lub rozpoczęcia nowej kariery, czy
nowej aktywności zawodowej.
• Pomoc może mieć charakter pośredni w postaci szkoleń przekwalifikowujących lub podnoszących
kwalifikacje lub bezpośredni i wowczas sprowadza się do znalezienia dla zwalnianego pracownika
konkretnej oferty lub ofert pracy.
• Usługi doradztwa personalnego.
Outplacement – procedura.
• Wiedza o rynku pracy – ważna…
… dział HR
Strategia organizacji.
• Decyzja menedżerska.
• Potrzeba ze strony pracownikow.
• Moda.
Nowoczesny dział HR – parter biznesowy:
• Partner strategiczny:
◦ Menedżer personalny jako partner strategiczny na rowni z innymi menedżerami sprawia, że
strategia i cele strategiczne całej firmy zostaną osiągnięte. Zarządza zasobami strategicznymi
firmy.
◦ Dział personalny przestaje być źrodłem kosztow…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz