Definicje i rodzaje planów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje i rodzaje planów - strona 1 Definicje i rodzaje planów - strona 2 Definicje i rodzaje planów - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.  Ewolucja pojęcia.  Rozwoj funkcji personalnej:  • etap rozwoju,  ◦ etap pracy,  ▪ rozwoj funkcji personalnej.  Ery:  Era przedindustrialna  – okres generalistow i artystow,  Polowanie, gromadzenie zapasow, sporządzanie ubrań, uprawa roli, wydobywanie rud, obrobka  metalu,  budownictwo, żeglarstwo, handel, rzemiosło.  Podział pracy, sprawowanie przywodztwa, ćwiczenie konkretnych umiejętności, zasady i warunki  pracy,  dobor, trening, ocena i wynagrodzenie pracownikow, planowanie zatrudnienia.  Era industrialna  – okres specjalistow.  Rozwoj przemysłu produkcji masowej, powstawanie wielu prostych, łatwych do opanowania prac.  Struktury organizacyjne, stały czas pracy, wartościowanie pracy, koszty pracy, stosunki pracy,  wynagradzanie na podstawie czasu pracy, ocenianie przez przełożonego.  Era postindustrialna  – okres pracy zespołowej i samopomocy.  Elastyczne systemy produkcji, wykorzystanie technik komputerowych, wyszczuplanie organizacji,  rozwoj  usług.  Ukierunkowanie na klienta w pracy personalnej, wielozawodowość, wynagradzanie na podstawie  potencjału  pracy, ocenianie przez szersze grono osob, grupowe formy pracy.  Definicje pojęcia:  • zarządzanie personelem,  ◦ zarządzanie kadrami,  ▪ zarządzanie zasobami ludzkimi.  • zarządzanie potencjałem społecznym.  Zarządzanie personelem:  ...jest skoncentrowane na pracownikach.  • Kładzie nacisk na kontrolę biurokratyczną, często w sense reaktywnym, tj. kontrolę siły roboczej i  systemu kierowania ludźmi.  • Kierownik ds. personelu ma tendencje do zachowań opiekuńczych, wywieranie wpływu na  kierownikow liniowych.  • Reprezentuje fragmentaryczny system nakierowany na myślenie dopasowujące się do rożnych  kategorii.  Zarządzanie kadrami:  • Zbior działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celow porganizacji i  zaspokojenie  potrzeb (rozwoj) pracownikow.  • Odnosi się do ludzi jako obiektu (przedmiotu) oddziaływania.  • Ludzie jako podmioty sprawcze kształtujące zespoły pracownicze pod względem liczebnym, cech  jakościowych, ich zaangażowania i uzyskanych wynikow.  Pracownicy występują tu zatem w podwojnej roli: są jednocześnie najważniejszym i najbardziej  zawodnym  składnikiem spośrod wszystkich zasobow organizacji.  Zarządzanie zasobami ludzkimi:  Human Resource Management  • Strategiczne i spojne podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji –  pracującymi w niej ludźmi, ktorzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej celow.  Armstrong  • Podejście do zarządzania zatrudnieniem zamierzające do uzyskania przewagi konkurencyjnej,  poprzez strategiczne rozmieszczenie wysoce zaangażowanych i wykwalifikowanych pracownikow 

(…)

… ludzkich.
Model zasobow ludzkich – etap prognostyczny.
• Analiza celow przedsiębiorstwa:
◦ bieżących,
◦ strategicznych.
▪ Prognoza zapotrzebowania na pracownikow.
• Analiza wewnętrznych zasobow ludzkich:
◦ poziom kwalifikacji pracownikow,
◦ wydajność pracy,
◦ wydajność i struktura zatrudnienia,
◦ kompetencje pracownicze.
▪ Mocne i słabe strony dyspozycyjności zasobow ludzkich.
• Charakterystyka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz