Zarzadzanie Kadrami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3157
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarzadzanie Kadrami - strona 1 Zarzadzanie Kadrami - strona 2 Zarzadzanie Kadrami - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia jakie omawiane są w przedstawionym materiale to: Rola zasobów pracy i zatrudnienia w procesach gospodarczych, Funkcje (role) zatrudnienia, Układy zatrudnienia, Ewolucja struktury kwalifikacyjnej zatrudnienia, Zarządzanie zasobami ludzkimi: stopa, cele i zasady, Koncepcje (filozofie) w kierowaniu potencjałem pracy, Style kierowania zespołami, Elementy (etapy) procesu kadrowego oraz f-cji zarządzania zasobami ludzkimi, Planowanie zatrudnienia, Rekrutacja personelu, Formy (techniki) rekrutacji, Dobór kadr oraz ich nabór i adaptacja zawodowa, Ocenianie pracowników, Metody (techniki) ocen pracowniczych, Inatrumemnty rozwoju potencjału pracy, Potrzeby szkoleniowe określa się podobnie jak przy luce potencjału, Metody techniki prowadzenia szkoleń zawodowych oraz wiele innych zagadnień szeroko opisanych. Warto zdobyć ten materiał.

Rola zasobów pracy i zatrudnienia w procesach gospodarczych.
Funkcje (role) zatrudnienia:
1.kreatywna,tworcza,ekonomiczna
zatrudnienie tworzy wartość, dobra i usługi. Ważny czynnik wzrostu gospodarczego.
2.dochodowa
3.Psychospoleczna (pozamaterialna)
ad1. Teza o zasobach niezbędnych do realizacji procesów gospodarczych: ziemia, kapitał i praca.
Współczesne podejście do zasobów (czynników wytwórczych)
Zasoby pracy
Zasoby naturalne
Zasoby kapitałowe
organizacja
przedsiębiorczość
informacja
czas
większość zasobów wytwarzana jest przez człowieka.
Trendy zachodzące w gospodarce:
dalszy, intensywny postęp technologiczno-techniczny
wzrost aspiracji ludzi, konsumentow zwłaszcza
zmiany w strukturze konsumpcji. Zwłaszcza wzrost potrzeb wyższego rzędu, wzrost znaczenia usług
ciągle dążenie do efektywnego wykorzystania zasobów np. ochrona środowiska, konkurencja
umiędzynarodowienie gospodarki, globalizacja, internacjonalizacja np. integracja europejska
Co z tego wynika dla zatrudnienia?
zmienia się istota pracy; maleje znaczenie pracy jako czynnika manualnego, energetycznego, w to miejsce wchodzi praca intelektualna
wzrost wymagań w stosunku do osoboferujacych przez usługi na rynku pracy swoja prace np. wzrost kwalifikacji, pracodawcy wymagają innowacyjnosci, gotowości do zmian, inteligencji emocjonalnej, gotowości do elastyczności, zmieniania kwalifikacji.
Struktura, skład zatrudnienia
w przekroju dziedzin gospodarki
Zwiększa się zapotrzebowanie na prace w sektorze usług kosztem rolnictwa, Przemyślu itp.
w przekroju grup zawodowych
Tendencja do unikania specjalizacji, do kwalifikowania w szerokim spektrum
Układy zatrudnienia:
~ specjaliści
~kierownicy
~pomocnicy, pracownicy o niskich kwalifikacjach
Ewolucja struktury kwalifikacyjnej zatrudnienia:
(trzeba narysować)
Piramida Taylora „cebula” „grzyb”
Początek XX w. II polowa XXw. Przełom XX / XXI w.
μμStruktura zatrudnienia w warunkach gospodarki wysokiej techniki:
Zatrudnieni przy obsłudze rutynowych procesów wytwórczych.
Pracownicy świadczący usługi dla innych osób.
„przetwarzacze symboli” (specjaliści wykonujący czynności koncepcyjne, naukowe, strategiczne)
d)Pojawienie się, upowszechnienie tzw. Elastycznych, nietypowych form zatrudnienia
Formy typowe: zatrudnienie w oparciu o umowę pracy, w pełnym zakresie, zatrudnienie na czas nieokreślony, praca wykonywana pod nadzorem w siedzibie przedsiębiorstwa.

(…)

… bardzo szczegółowym ankietom porównanie profesjogramu z analizą - wykonuje to program komputerowy i szereguje następnie kandydatów wg. zgodności cech i wymagań g)ośrodki i oceny- (AC- assessment center) -polega na równoległym stosowaniu powyższych technik, które koncentruje się w czasie i w określonym miejscu. Technika stosowana wyłącznie do naboru na stanowiska wysokich szczebli (kosztowna). Dąży się do uzyskania…
… zdrowia-potwierdzenie zdolności do pracy na danym stanowisku d) rozmowy(wywiady)- mają na celu umożliwić bliższe , autentyczne poznanie kandydata, jego cech osobowościowych. Dokumenty niewiele mówią o człowieku , poznajemy go lepiej przez zachowania , mimikę , gesty , mowę ciała. Jedną ze słabości rozmów: obecnie są już książki z przykładowymi pytaniami do kandydata i odpowiedziami jakich oczekuje…
…); czesto stosuje sie inscenizacje odgrywanie rol b) t. relaksacyjny (uczy sie pracownikow jak sobie radzic ze stresem) zwykle trwa 6-12 m-cy
- symulacja - dotyczy zwykle stanowisk wykonawczych; stosuje sie komputerowe gry symulacyjne
- zaprogramowany instruktaz - role instruktora odgrywa komputer; program formuluje pytania; mozna wybrac stopien trudnosci czas na odpowiedz; jesli program jest dobry…
…)- by trzymać się tych instrukcji potrzeb bardzo ścisłej kontroli. Pesymistyczne podejście do pracowników, wprowadzenie akordu.
II. model stosunków współdziałania
Środki: poczucie przydatności, poprawne stosunki międzyludzkie, dobre traktowanie pracowników. Pracownik to też człowiek, chciałby wiedzieć, że to, co robi jest ważne- E. Mayo. Informowanie ludzi, grupy formalne i nieformalne, podmiotowe traktowanie…
… i potrzeb (oczekiwań) dla osiągnięcia celu motywacyjnego.
Obowiązek motywacyjny spada na kierowników każdego szczebla na skalę mikro-, przebiega w konkretnych organizacjach, w skali makro- gdy system gospod. motywuje do aktywności, podnoszenia kwalifikacji.
Znaczenie motywowania
1. tylko ludzie zmotywowani pracują wydajniej, lepiej, wykorzystują swój potencjał i rezerwy
2. prakseologia - nauka o sprawnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz