Zarządzanie kapitałem ludzkim

note /search

Zarzadzanie Kadrami

  • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3164

Zagadnienia jakie omawiane są w przedstawionym materiale to: Rola zasobów pracy i zatrudnienia w procesach gospodarczych, Funkcje (role) zatrudnienia, Układy zatrudnienia, Ewolucja struktury kwalifikacyjnej zatrudnienia, Zarządzanie zasobami ludzkimi: stopa, cele i zasady, Koncepcje (filozofie) w k...

Zarządzanie kapitałem ludzkim-przepisane wykłady

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 630
Wyświetleń: 6055

Dodatkowo umieszczony jest także plik z najważniejszymi pojęciami (9 stron). Notatka porusza min. zagadnienia takie jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, polityka personalna, strategia personalna, poziomy analizy zasobów ludzkich, płaszczyzny analizy struktury zasobów ludzkich, planowanie zatrudnieni...

Zarządzanie kapitałem ludzkim-pytania na egzaminach z poprzednich lat...

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 749
Wyświetleń: 6727

zagadnienia takie jak: polityka personalna, model sita, model koszyka, planowanie zatrudnienia, fluktuacja zatrudnienia, źródła rekrutacji, narzędzia selekcji kandydatów, potrzeby wyższego rzędu wg Maslowa, techniki Skinner, błąd tendencji centralnej, teoria wzmocnień, Herzberg. B 1.Zarządzanie za...

Wykład - zarządzanie kapitałem ludzkim

  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1386

Przedmiot fakultatywny „Zarządzanie kapitałem ludzkim (human resources)” Data wykonania GRUPOWY PROJEKT identyfikujący i oceniający efekty uczenia się: wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne (KRK) Zadanie 1: Strategia motywacji 1 (zadanie na ocenę 3,0) Marek pracuje w prężnie rozwijającej...