zarządzanie kadrami test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie kadrami test - strona 1 zarządzanie kadrami test - strona 2

Fragment notatki:


ZARZĄDZANIE KADRAMI - PYTANIA TESTOWE Kadra rezerwowa interwencyjna: obejmuje pracowników przygotowanych do zastąpienia obecnych kierowników,
Do technik selekcji kandydatów na stanowiska wykonawcze zalicza się; Wywiad,
Sprawdziany umiejętności
Cechą obecnego etapu rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi jest: Uznanie pracowników za najcenniejszy zasób organizacji,
Uznanie pracowników za zasób strategiczny
Planowanie zasobów ludzkich: Umożliwia redukcję kosztów pracy,
Eliminuje nadmiar lub niedobór pracowników
O przydatności systemu oceny efektów pracy decyduje: Powiązanie wyników oceny z motywowaniem,
Akceptacja tego systemu przez pracowników
Otoczenie wewnętrzne dla modelu motywowania stanowią: Warunki pracy,
Organizacja pracy
Uznając potrzeby w zakresie kształcenia i rozwoju kadr uwzględnia się: Opinie pracowników,
System oceny efektów pracy,
Strategie organizacji
Niskie efekty i bierność pracownika osiąga się przy motywowaniu z użyciem: Środków przymusu,
Nakazów i zakazów
Arkusz oceny efektów pracy sporządza się przy Ocenie według skal ocen
Dobra polityka awansowania wymaga Ustaleniu ścisłych kryteriów awansu na określone stanowisko,
Kontroli wykorzystania tych kryteriów
W księdze sukcesorów ustala się Nazwiska potencjalnych następców obecnych kierowników
Kariera menedżerska Polega na awansowaniu w górę hierarchii służbowej
Wiąże się z rozszerzeniem zakresu odpowiedzialności
Analizę treści pracy wykorzystuje się przy Ocenie efektów pracy
Elastyczne formy zatrudnienia to Odchodzenie od zatrudnienia stałego,
Przeniesienie wykonania pracy poza zakład pracy,
Zatrudnienie bez pracodawcy
Stażowy model awansowania Docenia doświadczenie zawodowe,
Wymaga wysokiej kultury
W części C teczki akt osobowych znajdują się Kopia wydanego pracownikowi świadectwa pracy
Test syt uacji roboczych bada Umiejętności administracyjne,
Umiejętności delegowania spraw do załatwienia do podwładnych,
Umiejętność hierarchizowania dokume4ntów
Analiza przewidywanego popytu na pracowników obejmuje Plany organizacyjne,
Plany sprzedaży
Właściwa ad aptacja nowych pracowników pozwala Zmniejszyć fluktuację,
Poznać zwyczaje panujące w przedsiębiorstwie
W części A teczki akt osobowych znajdują się Wypełniony kwestionariusz osobowy,


(…)

… Do zasad polityki personalnej zalicza się
Kierowanie przez uzgadnianie celów
Popieranie rozwoju
Wadami doboru wewnętrznego są Efekt domina (wielokrotne przesunięcia na stanowiskach)
Ograniczona liczba kandydatów
Analizę SWOT przeprowadza się przy planowaniu zasobów ludzkich
Operacyjnym
Oceny oparte na wynikach pracy uwzględniają
Ilość pracy
Jakość pracy
Realizację celów
Techniki szkolenia na stanowisku…
… niepożądanych
Do kryteriów behawioralnych w ocenie pracy zalicza się
Właściwy stosunek do klientów
W teoriach motywacji opartych na hierarchii potrzeb zakłada się że
Niezaspokojone potrzeby stanowią bodźce do działań i zachowań
Potrzeby mają określoną hierarchię ważności
Efekt hierarchii w procesie systematycznego oceniania to
Zawyżanie oceny w miarę wzrostu stanowiska
Model dobrego traktowania pracownika…
… wykorzystuje się przy
Ocenie efektów pracy
Arkusz oceny efektów pracy sporządza się przy
Ocenie według skal ocen
Otoczenie wewnętrzne dla modelu motywowania stanowią
Warunki pracy,
Organizacja pracy
Ustalając potrzeby w zakresie kształcenia i rozwoju kadr uwzględnia się
Opinie pracownika, Strategie organizacji
Techniki i szkolenia poza stanowiskiem pracy to
Analiza przypadków,
Zaprogramowany instruktaż
… Do zasad polityki personalnej zalicza się
Kierowanie przez uzgadnianie celów
Popieranie rozwoju
Wadami doboru wewnętrznego są Efekt domina (wielokrotne przesunięcia na stanowiskach)
Ograniczona liczba kandydatów
Analizę SWOT przeprowadza się przy planowaniu zasobów ludzkich
Operacyjnym
Oceny oparte na wynikach pracy uwzględniają
Ilość pracy
Jakość pracy
Realizację celów
Techniki szkolenia na stanowisku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz