Pozyskiwanie pracowników

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozyskiwanie pracowników - strona 1 Pozyskiwanie pracowników - strona 2 Pozyskiwanie pracowników - strona 3

Fragment notatki:

Pozyskiwanie pracowników
Dobór kadry menadżerskiej
Wyzwanie dla funkcji personalnej:
Pozyskać pracowników właściwego formatu, którzy poradzą sobie ze złożonymi problemami
Dobór kadry w znaczniej mierze rzutuje na poziom realizacji innych funkcji w organizacji
Jest to platforma, na której firma buduje swój wizerunek względem otoczenia zewnętrznego i pracowników (klimat wewnętrzny)
Przedsiębiorstwo powinno dbać o utrzymanie konkurencyjności na rynku pracy, przyciągać i zatrzymać wysokiej jakości pracowników.
Wyniki wielu badań dowodzą, że niepowodzenia w zarządzaniu kadrami mają źródło w nieprawidłowo przeprowadzonej rekrutacji i selekcji.
Jest to szczególnie ważny problem w odniesieniu do kadr menadżerskich.
Źródła rekrutacji menadżerów
Wewnętrzne
Potrzeba wcześniejszego wyselekcjonowania i przygotowania kandydatów
Czasochłonne i ryzykowne przedsięwzięcie
Efekt domina (nieunikniona rekrutacja na zwalniane stanowisko)
Zewnętrzne
Ryzyko „komety kadrowej” (nowy szef ściąga znajomych z którymi zetknął się w swojej karierze i oferuje im wysokie stanowiska)
Długi czas adaptacji
Trudności w rozpoznaniu kwalifikacji nawet w kilkuetapowej selekcji
Strategie selekcyjne
Play off (bieg przez plotki) - po każdym etapie selekcyjnym jest eliminowana grupa słabszych aplikantów
Kompensacyjna - decyzje podejmuje się w stosunku do całej grupy kandydatów po przejść wszystkich szczebli selekcyjnych (kandydat jest oceniany na podstawie wielu kryteriów, w przypadku słabej oceny niektórych z nich oczekuje się, że zostaną spełnione przed objęciem stanowiska)
Hybrydowa - kombinacja wymienionych wyżej strategii: zapewnia kompleksowość i precyzję w ocenie predyspozycji kandydata
Kryteria selekcji menadżerów do firm międzynarodowych
Doświadczenie na stanowisku kierowniczym
Wykształcenie
Znajomość języków obcych
Wiedza z zakresu biznesu
Doświadczenie w firmie zagranicznej
Wrażliwość na odmienność kulturową
Umiejętność zarządzania zespołem wielokulturowym
Zdolność komunikowania się kreatywność, ambicje zawodowe
Narzędzia selekcji do weryfikacji kandydatów na menadżerów
Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny)
Wywiad i wywiad pogłębiony
Assessment centre
Testy psychologiczne
Referencje


(…)

… (podanie), testy osobowości referencje
Należy wzbogacić techniki doboru kadry menedżerskiej i sformułować wymagania wobec tej grupy pracowników (skromne techniki oceniania, małe pole wyboru)
Niski poziom zdolności problematyki wielokulturowości w organizacjach między narodowych

… firmie
Wysoko cenione jest wykształcenie
Istotne wartości: kolektywizm, rytuał społeczny, harmonia, wiara w to, że człowiek z natury jest dobry
Model amerykański
Mocna orientacja na sukces osobisty, pragmatyzm, skłonności do konkurowania, podejmowania ryzyka, autonomii, niezależności, samorealizacji wiary we własne możliwości
Wysoki stopień identyfikacji z pracą, a nie z przedsiębiorstwem (postawa graca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz