zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zagadnienia na egzamin - strona 1 zagadnienia na egzamin - strona 2 zagadnienia na egzamin - strona 3

Fragment notatki:


1. Wymień i scharakteryzuj cele kierowania zasobami ludzkimi. Cele kierowania zasobami ludzkimi 1.Dobór, utrzymanie i kwalifikowanie pracowników
Przewidywanie potrzeb w zakresie liczby i kompetencji pracowników w średnim i długim okresie oraz określenie ról i zadań każdego z nich Zatrudnianie nowych pracowników Ocenianie aktywności zawodowej i osiągniętych wyników pracy Kształcenie ludzi Oddziaływanie na mobilność pracowników 2.Motywowanie do sprawnej i twórczej pracy zespołowej
Wspomaganie pracownika w wykonywaniu jego ról (funkcji) organizacyjnych i osiąganiu osobistych celów Tworzenie odpowiednich struktur i zasad funkcjonowania organizacji 3.Tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju każdego pracownika
negocjacje z innymi partnerami w organizacji (związki zawodowe, oficjalni reprezentanci personelu, okolicznościowi delegaci) rozwiązywanie problemów pracowników nawet wtedy gdy nie są one bezpośrednio związane z pracą 2. Na czym polega planowanie zasobów ludzkich i jak go się przeprowadza. Planowani e zasobów ludzkich polega na określeniu, jakich pracowników potrzebuje firma, aby osiągnąć swoje strategiczne cele.
Planowanie zasobów ludzkich 1. Przewidywania przyszłych potrzeb ocena menedżerska - jaki poziom nakładu pracy analiza trendu wskaźników tec hniki badania pracy modelowanie matematyczne 2. Analizowania dostępności i podaży ludzi płynność zatrudnienia analiza stażu pracy wskaźnik przetrwania analiza skutków awansów i transferów ocena zmian warunków pracy i zjawiska absencji podaż wewnętrzna (wiek, szczebel służbowy, kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności) i zewnętrzna (niewystarczająca podaż, czynniki demograficzne, aspekty społeczno-geograficzne, typ pożądanego pracownika) 3. Planowanie dostosowania podaży i popytu plan zatrudnienia plan dosk onalenia kadr plan zastępstw plan rozwoju pracowników plan działań motywacyjnych 4. Monitorowanie wdrażania planu w życie 3. Czym jest polityka dotycząca zasobów ludzkich i czego dotyczy? Polityka dotycząca zasobów ludzkich - stałe wytyczne na temat metod, jakie organizacja zamierza stosować w zarządzaniu ludźmi. Celem polityki dotyczącej zasobów ludzkich lub zatrudnienia jest zadbanie o to, aby przy rozpatrywaniu spraw dotyczących ludzi w całej organizacji stosowano metody zgodne z wartościami firmy.
Polityka dotycząca zatrudnienia 1.

(…)

… specjalistycznej wiedzy (np. z zakresu księgowości, zarządzania bazami danych czy call-center) Procesów - firma przekazuje innej firmie cały proces związany z dodawaniem wartości produktowi czy usłudze (np. realizacja zamówień, logistyka czy projektowanie) Proces outsourcingu
1.Planowanie
Jakie problemy firma zamierza się rozwiązać?
Jakie rodzaje działalności, funkcje i procesy firma chce przekazać wykonawcom…
… uzyskiwanymi przez pracowników
Utworzenie informacji kadrowej, system ten powinien spełniać funkcje bazy danych, który ułatwia zarządzanie kadrami w organizacji oraz dostarczy danych niezbędnych przy budowie strategii kadrowej w organizacji
18. Wymień i opisz pięć błędów występujących przy ocenie? BŁEDY OCENIANIA
1. Efekt halo - sugerowanie się jedną lub kilkoma cechami i uogólnienie ich na cechy pozostałe…
… wcześnie, a organizacja udzieli im pomocy w znalezieniu nowej pracy
10. Dyscyplina - pracownicy mają prawo, czego się od nich oczekuje i co może się stać, jeśli naruszą zasady obowiązujące w organizacji
11. Skargi- zasady dotyczące tego zagadnienia
12. Molestowanie seksualne- zasady dotyczące tego zagadnienia
13. Palenie papierosów - zasady dotyczące tego zagadnienia
14. Nadużywanie środków odurzających…
… w takich dziedzinach jak: sprzedaż, większa produktywności, mniejsza liczba wypadków, większe zadowolenie klientów itp. 17. Jakie są cele i korzyści płynące z ocen pracowników?
Cele systemu ocen pracowniczych 1. Dostarcza informacji pozwalających podjąć decyzję o zatrudnieniu pracownika 2. Dostarcza informacji o ilości i jakości pracy wykonywanej przez pracownika (system wynagrodzeń, motywacyjny) 3…
…, ponieważ rzetelna jego ocena pracy ma doprowadzić do zmiany postawy wobec pracy. Z drugiej strony poprzez ocenę, pracownik ma uzyskać informacje o zaletach i wadach posiadanych przez siebie umiejętności, wiedzy, doświadczeniu, co ma na celu pobudzić indywidualne procesy rozwojowe i dokonanie wyboru odpowiedniej ścieżki kariery 7. Doskonali komunikację pomiędzy kierownictwem a podwładnymi 8. Informuje pracownika…
…. Narastanie konfliktów - nasila się wewnętrzna walka o podział mniejszego „torty” 10. Ograniczona komunikacja - od góry przepływają tylko dobra informacje; wymiana informacji jest ograniczona obawami i nieufnością 11. Deficyt w pracy zespołowej - partykularyzm i brak spójności utrudniają pracę zespołową 12. Deficyt w przywództwie - występuje swoista anemia przywództwa, spowodowana stosowaniem zasady „kozła
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz