Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 3

Analiza pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1897

Analiza pracy ANALIZA PRACY - jedno z najważniejszych narzędzi ZZL; istota AP sprowadza się do zbierania kompleksowych informacji o konkretnej pracy, a następnie na sporządzaniu opisu tej pracy (praca jako zakres wykonywanych czynności, obowiązków, funkcji, ról;

Outplacement i ocenianie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1715

Program outplacement (wymuszone zwolnienia, zwolnienia monitorowane) Szkolenia i informowanie na temat sytuacji na lokalnych rynkach pracy (pisanie życiorysów) Pomoc w przekwalifikowaniu i zdobywaniu nowych umiejętności (szkolenia) Pomoc prawna przy zawieraniu nowych umów o pracę, przy rejestr...

Rekrutacja i derekrutacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2107

Rekrutacja i derekrutacja personelu REKRUTACJA: rozumiana wąsko - działania ukierunkowane na poszukiwanie i przyciąganie do organizacji wartościowych kandydatów do pracy (werbunek, nabór); funkcje wąskiej: informacyjna, motywacyjna, wstępna selekcja; rozumiana szeroko - proces, na który składaj...

Wiadomości ogólnie i zarządzanie procesami ZZL

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3360

Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykłady) Wiadomości ogólne PERSONEL - ludzie zatrudnieni w danej organizacji, z posiadanym przez nich potencjałem pracy; ci którzy pozostają w stosunku pracy z danym pracodawcą (niekoniecznie musi to być stosunek prawny); inaczej:

Wynagradzanie i motywowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2044

WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW Cele: podstawowe (strategiczne): tradycyjny - rekompensowanie pracownikom wnoszonego przez nich potencjału parcy. współczesny - zapewnienie pracownikom udziału w wynikach przedsiębiorstwa. szczegółowe (operacyjne): sprawiedliwe nagradzanie. przyciąganie do organizacji ...

Test zarządzanie zasobami ludzkimi dr kmiotek

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Krystyna Kmiotek
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1617

Test kmiotek 1. Przewodzenie - kierowanie ludźmi obejmuje: a)    Komunikowanie się w organizacji b)    Kontrolowanie c)    Wywieranie wpływu na innych d)    Stosunki władcze e)    Kierowanie działaniami ludzkimi 2. Jeśli chcesz dobrze mówić; to taki kluczowy problem, jak staranne przygotowanie s...

Test zarządzanie zasobami ludzkimi dr kmiotek

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Krystyna Kmiotek
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1141

Test kmiotek 1. Przewodzenie - kierowanie ludźmi obejmuje: a)    Komunikowanie się w organizacji b)    Kontrolowanie c)    Wywieranie wpływu na innych d)    Stosunki władcze e)    Kierowanie działaniami ludzkimi 2. Jeśli chcesz dobrze mówić; to taki kluczowy problem, jak staranne przygotowanie s...

Zarządzanie zasobami ludzkimi zagadnienia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Krystyna Kmiotek
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1435

Motywacja - stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych 2. Motywowanie - czyli wzbudzenie intencji zrobienia czegoś, dotarcia do celu Funkcjonujący w firmie system motywacyjny to układ czynników, działań, z...

Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 1

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Krystyna Kmiotek
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1162

WYKŁAD 1 Zarządzanie kadrami - zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiągnięcie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój) pracowników [T. Listwan] ZZL - określona koncepcja zarządzania w obszarze funkcji per...

Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 1

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Krystyna Kmiotek
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

W YKŁAD 1 Zarządzanie kadrami - zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiągnięcie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój) pracowników [T. Listwan] ZZL - określona koncepcja zarządzania w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstw, w której zasoby ludzkie postrzega się...