Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 4

Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 2

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Krystyna Kmiotek
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 140
Wyświetleń: 805

WYKŁAD 2 (chyba): Elastyczność przedsiębiorstwa a zarządzanie kadrami PRZEMIANY NA GLOBALNYM RYNKU PRACY •Zmniejszenie roli związków zawodowych i indywidualizacja relacji między firmą a pracownikiem, •Wzrost znaczenia umiejętności i kapitału ludzkiego = potrzeba ciągłej edukacji o wysokiej jakośc...

Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 3

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Krystyna Kmiotek
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

WYKŁAD 3: Pozyskiwanie pracowników do przedsiębiorstwa Pozyskiwanie personelu - obejmuje zespół działań mających na celu pozyskiwanie odpowiednich ludzi do organizacji i doprowadzenie do właściwej obsady wolnych stanowisk pracy tak, aby zapewnić ciągłe i sprawne funkcjonowanie organizacji (dobór ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 6

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Krystyna Kmiotek
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

Wykład 6: Pracownik w przedsiębiorstwie Pracownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , która ukończyła 18 lat (dolną granicę wieku stanowi 15 lat, ale wtedy stosunek pracy podlega szczególnej ochronie) Pracodawca - jednostka organizacyjna (osoba prawna - przedsiębio...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Łukasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1470

Istota badania pracy. 1. Gromadzenie informacji o pracy na poszczególnych stanowiskach pracy w celu ustalenia: co się wykonuje na danym stanowisku pracy w jaki sposób i przy użyciu jakich narzędzi się to wykonuje dlaczego się to wykonuje 2. Analiza, oce na i systematyzacja informacji o pracy n...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - materiały na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Lidia Zbiegień-Maciąg
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 812
Wyświetleń: 5026

Nowoczesny Dział Personalny Działy personalne w polskich firmach ulegają przemianie z działów kadr, które zajmowały się wyłącznie administrowaniem sprawami pracowniczymi, w nowoczesne działy personalne, których zakres odpowiedzialności jest znacznie szerszy i odpowiada potrzebom zarządzania zaso...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Lidia Zbiegień-Maciąg
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2702

A1 Profil kandydata Na podstawie analizy i opisu stanowiska pracy buduje się profil osobowy pracownika i wymogi stawiane mu przez organizację. Tworzy się wizerunek osoby, która będzie w stanie wykonywać zadania przydzielone na danym stanowisku. Profil można budować uwzględniając wiedzę, umieję...

Zarządzanie - pytania testowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1533

Pytania testowe TAK/NIE: Humanizacja to lata 80. w rozwoju funkcji personalnej W modelu ZZL pracowników traktuje się tak samo jak inne czynniki (np. maszyny) W zarządzaniu systemowym na pytanie jak zarządzać - udziela się odpowiedzi „to zależy”

Funkcja personalna - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1057

DATA 12.X.2007 Lata 80 - te zarządzanie zasobami ludzkimi jako odrębny wydział Def, Funkcji personalnej Jest to efektywne pozyskiwanie i wykorzystywanie zasobów ludzkich, określana współcześnie ZZL. Jest wypełniana przez przede wszystkim działy personalne, kierowników liniowych, którzy bezpośredni...

Zagadnienia do egzaminu - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 140
Wyświetleń: 735

Zarządzanie zasobami ludzkimi MODEL ZZL HRM- Human Resources Management Ten termin po raz pierwszy znalazł zastosowanie po II Wojnie Światowej. To pojęcie wywodzi się z literatury amerykańskiej i było wyrazem poszukiwania nowej fo...

Skrypt do egzaminu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

Wymień i scharakteryzuj cele kierowania zasobami ludzkimi. Cele kierowania zasobami ludzkimi 1. Dobór, utrzymanie i kwalifikowanie pracowników  Przewidywanie potrzeb w zakresie liczby i kompetencji pracowników w średnim i długim okresie oraz określenie ról i zadań każdego z nich  Zatrudnianie ...