Funkcja personalna - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcja personalna - wykład - strona 1 Funkcja personalna - wykład - strona 2 Funkcja personalna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

DATA 12.X.2007
Lata 80 - te zarządzanie zasobami ludzkimi jako odrębny wydział
Def, Funkcji personalnej Jest to efektywne pozyskiwanie i wykorzystywanie zasobów ludzkich, określana współcześnie ZZL. Jest wypełniana przez przede wszystkim działy personalne, kierowników liniowych, którzy bezpośrednio zarządzają działami np., produkcji, zaopatrzenia, finansów itd. Coraz częściej korzysta się z usług firmy konsultingowej, która przeprowadza rekrutację na ważne stanowiska. Powstanie samodzielnej funkcji personalnej
Dokonało się na przełomie XIX i XX wieku. Charakter tej funkcji ulegał stałej ewolucji na skutek dążenia do wyższej wydajności pracy.
Liczy się wydajność pracy, ile jeden człowiek potrafi wyprodukować dóbr lub usług. Od tego zależy również zysk firmy. Dlatego dąży się do zwiększeni wydajności pracy, ważne jest motywowanie pracowników.
Generalny kierunek funkcji personalnych Zmienia się obraz człowieka i jego roli w procesie pracy. Od koncepcji traktowania człowieka na równi z zasobami do koncepcji człowieka jako przedmiotu pracy. Traktuje się pracownika jako człowieka ponoszącego odpowiedzialność, samodzielnie wykonującego zadania, rozwijania własnego zawodowego potencjału.
Trendy rozwojowe w obszarze polityki personalnej
1)biurokratyzacja
dominowała do końca lat 50 - tych XX wieku, kładziono nacisk na administrowanie dokumentacją personą: wynagrodzenia, czas pracy, choroby itp.
2)instytucjonalizacja
rozwijała się od lat 60 - tych. Nastąpiła specjalizacja w zakresie głównych, tradycyjnych zagadnień personalnych powstały działy: dział płac, szkoleń, socjalny, prawny, rekrutacji.
3)humanizacja
rozwijała się od początku lat 70 - tych, podjęto takie kwestie jak humanizacja pracy, czyli tworzenie właściwych warunków pracy: fizycznych i społecznych. Rozwijano partycypację pracowników, czyli ich udział decyzyjny w zarządzaniu firmą. Zwrócono uwagę na stosunki międzyludzkie w firmie, doskonalenie kwalifikacji pracowników.
4)ekonomizacja
pojawiła się od początku 1980 roku. Racjonalizacja pracy (zwiększać wydajność za tą samą płacę); zastępowanie ludzi przez kapitał, czyli wprowadzanie postępu technicznego kapitału chłonnego: komputeryzacja, automatyzacja, informatyzacja, powodowało to zwolnienia grupowe.
5)przedsiębiorczość wewnętrzna i na zewnątrz (przełom lat 80 - tych i 90 - tych).
Zaczęto kłaść duży nacisk na współdziałanie i współodpowiedzialność pracowników.
Główne modele teoretyczne w obszarze funkcji personalnej
1)model tradycyjny charakteryzuje:
specjalizacja
ergonomia
bodźce finansowe w postaci akordu


(…)


-Klasyczna teoria organizacji pracy
II. Szkoła zachowań, nurty:
-Nurt stosunków międzyludzkich
-Nurt potencjału ludzkiego
III. Szkoła matematyczna
IV. Podejście sytuacyjne i systemowa w zarządzaniu
Szkoła klasyczna
Naukowa organizacja pracy (NOP)
Prekursorem tej szkoły był Robert Owen(1771-1858); warunki pracy złe, zatrudnia nawet dzieci 5 - 6 letnie.
Robert Owen:
wybudował lepsze mieszkania dla pracowników…
… zmieniać pracowników złych na dobrych.
Teoria wyznaczania celów: teoria motywacji skupiająca uwagę na procesie ustalania celów i wychodzi z założenia, że człowiek ma naturalna skłonność wyznaczania celów i dążenia do ich realizacji.
Teorii XY Mc Gregora teoria X zakłada negatywny pogląd kierowników na naturę ludzką: -z natury ludzie nie lubią pracy i kiedy jest to tylko możliwe starają się jej unikać…
… w której warunki pracy zmieniono i grupę kontrolną w której nic się nie zmieniało. Badania rozpoczęto od zbadania wpływu oświetlenia stanowiska pracy na wydajność. Okazało się że w grupie doświadczalnej początkowe polepszenie i późniejsze pogorszenie oświetlenia dało ten sam efekt - rosła wydajność pracy, w grupie kontrolnej także rosła wydajność. Eksperyment dotyczył różnych warunków pracy: system wynagrodzeń…
… do aplikacji takich jak CV, list motywacyjny, dyplomy etc.
Przykłady ćwiczeń:
sprawy do załatwienia np.: uporządkowanie papierów na biurku, koszyka z pocztą ale w krótkim czasie i pod presją,
case study pisemna analiza przypadku, czyli analiza materiału facto - cyraficznego - analiza sytuacji firmy, i sformułowanie wniosków oceniających i naprawczych,
poszukiwanie faktów padanie pytań ekspertom…
Tayloryzmu:
-opracowanie prawdziwej nauki zarządzania tak aby można było ustalić najlepszą metodę wykonania
-naukowy dobór pracowników tak aby każdemu pracownikowi można byłoby przydzielić pracę do której najbardziej się nadaje
-naukowe wyszkolenie i doskonalenie pracowników
-bezpośrednia, przyjazna współpraca między kierownikami i pracownikami
Teza Taylora :„Zwiększenie wydajności pracy leży wspólnym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz