Wnętrze organizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wnętrze organizacji - strona 1 Wnętrze organizacji - strona 2 Wnętrze organizacji - strona 3

Fragment notatki:


Wnętrze organizacji Kultura organizacyjna Kultura organizacyjna - zbiór założeń, wartości, norm, które zostały wypracowane, odkryte lub stworzone przez społeczność danej organizacji w toku jej rozwoju i które manifestują się w określonych zachowaniach jej członków.
  Artefakty - widzialne, ale trudne do zinterpretowania elementy kultury organizacyjnej (werbalne, behawioralne, fizyczne). Normy wartości - elementy kultury organizacyjnej na wyższym poziomie uświadomienia odnoszące się do m.in. Postaw wobec pracy, władzy, statusu, klienta, jakości, zysku, lojalności. Podstawowe założenia - niewidoczne, podświadome, niepodważalne elementy kultury organizacji odnoszące się do m.in. Otoczenia, prawdy, natury człowieka, natury ludzkiego działania, stosunków społecznych.
  Norma - to dopuszczalny wzorzec zachowań, akceptowany przez członków grupy. Kiedy normy zostają uzgodnione i przyjęte przez członków organizacji, to służą one jako narzędzie wywierania wpływu na zachowania członków organizacji przy minimalnym nacisku z zewnątrz.
  Wartości - zasadnicze przeświadczenia, że określone postępowanie lub ostateczny cel życia są osobiście albo społecznie bardziej atrakcyjne niż przeciwne lub sprzeczne z nimi postępowanie lub cel życia. System wartości - hierarchia wartości jednostki (znaczenie przypisywane przez jednostkę poszczególnym wartościom)
  Postawy - deklaracje wyrażające ocenę - pozytywną lub negatywną - pewnych przedmiotów, ludzi lub zdarzeń. Postawy wyrażają nasze upodobania (zadowolenie z pracy, zaangażowanie w pracę, stosunek do organizacji)
  Funkcje kultury organizacyjnej Umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji
Umożliwia zwiększenie zaangażowania uczestników w realizację celów firmy
Dostarcza uczestnikom sposoby pomiaru i kryteria oceny efektów . Dzięki nim uczestnicy mogą ocenić czy cele zostały osiągnięte i w jakim stopniu
Dzięki kulturze uczestnicy są w stanie wspólnie wypracować strategię zmiany oraz sposoby doskonalenia organizacji
Wyznacza granice organizacji i zapewnia poczucie tożsamości
Służy jako mechanizm wyjaśniający i kontrolny   Silna kultura organizacyjna Zalety silnych kultur organizacji Sprawna sieć komunikacyjna
Szybkie przetwarzanie ifnormacji i podejmowanie decyzji
Przyspieszone wdrażanie planów i projektów
Małe nakłady na kontrolę Silna motywacja i lojalność
Stabilność i niezawodność
  Wady Blokowanie nowych orientacji
Bariery we wdrożeniach
Utrwalenie się tradycyjnych motywów sukcesu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz