Zarządzanie zasobami ludzkimi - materiały na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 924
Wyświetleń: 5355
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi - materiały na egzamin - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi - materiały na egzamin - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi - materiały na egzamin - strona 3

Fragment notatki:Nowoczesny Dział Personalny Działy personalne w polskich firmach ulegają przemianie z działów kadr, które zajmowały się wyłącznie administrowaniem sprawami pracowniczymi, w nowoczesne działy personalne, których zakres odpowiedzialności jest znacznie szerszy i odpowiada potrzebom zarządzania zasobami ludzkimi w dzisiejszych przedsiębiorstwach. Ich zadania obejmują w coraz szerszym zakresie wszystkie aspekty polityki personalnej firmy; począwszy od tworzenia strategii personalnej, poprzez rekrutacje, procesy motywacyjne, aż do outplacementu – czyli monitorowanych zwolnień.

17. Rozwój i szkolenie pracowników oznacza działania mające na celu przygotowanie pracowników, w okresie zatrudnienia w organizacji do wykonywania pracy : zajmowania stanowisk o większej odpowiedzialności. Chodzi o zajmowanie co raz to wyższych stanowisk menedżerskich i kompetentne podjęcie ról o tym charakterze. (podejście kapitału ludzkiego)
- proces uczenia menedżerów i pracowników fachowych umiejętności niezbędnych na ich obecnych stanowiskach (jest to stara definicja) CEL: kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw pracowników w celu podniesienia sprawności działania kadry. Szkolenie (kiedy?):
- przygotowanie do zawodu (samokształcenie, przygotowanie do pierwszej pracy, kształcenie przez nauczycieli) - wykonywanie pracy (dostosowanie, podnoszenie, uzupełnianie kwalifikacji) - zmiana zawodu: (uczenie się nowego zawodu)

Ewolucja ZZL Era klasyczna :efektywne wykorzystanie ludzi, Taylor - „żywe maszyny” Era stosunków międzyludzkich: dobre traktowanie pracowników ,Human relations - sympatyczne zespoły pracy , Era zasobów ludzkich : optymalne wykorzystanie potencjału ludzkiego, Human resources - model potencjału ludzkiego Definicja i funkcje ZZL - zbiór działań odnoszących się do pracowników zmierzających do ich rozwoju oraz osiągnięcia celów organizacji. Działanie to rozpatruje się jako część ogólnego zarządzania firmą bądź jako funkcję zarządzania ( funkcje personalne). Funkcje ZZl: planowanie zasobów ludzkich, dobór zasobów ludzkich (rekomendacja/selekcja), szkolenie i rozwój pracowników, ocena pracownicza, motywowanie i wynagradzanie, rozstawanie się z pracownikami: - zwolnienie grupowe >10 osób - outplacemnet - zwolnienie osób. ale udzielenie im pomocy w znalezieniu pracy (kursy, szkolenia) Nowoczesny Dział Personalny Działy personalne w polskich firmach ulegają przemianie z działów kadr, które zajmowały się wyłącznie administrowaniem sprawami pracowniczymi, w nowoczesne działy personalne, których zakres odpowiedzialności jest znacznie szerszy i odpowiada potrzebom zarządzania zasobami ludzkimi w dzisiejszych przedsiębiorstwach. Ich zadania obejmują w coraz szerszym zakresie wszystkie aspekty polityki personalnej firmy; począwszy od tworzenia strategii personalnej, poprzez rekrutacje, procesy motywacyjne, aż do outplacementu - czyli monitorowanych zwolnień. Już tylko mały krok do tego, aby jakość i znaczenie polityki personalnej firmy decydowało o jej znaczeniu i pozycji na rynku. Planowanie ZL - strategie ZLL Strategia zasobów ludzkich obejmuje centralna filozofię na temat sposobu zarządzania ludźmi w organizacji a także jej przełożenie na politykę i praktykę kadrową. Strategia powinna wynikać (być spójna) z ogólnej strategia organizacji a polityka i praktyka kadrowej ze sobą zintegrowane. Istotne jest dopasowanie systemu ZZL do specyfiki danej firmy (unikalnej kultury organizacyjnej i ludzi). Planowanie podaży i popytu personelu (wewnętrzny i zewnęt

(…)

… w następujących grupach: 1. Potrzeby egzystencji (E - existence) 2. Potrzeby stosunków społecznych 3. Potrzeby rozwoju osobowego . Kolejną teorią motywacji jest teoria X i Y, której twórcą był McGregor. Przedstawił on przeciwstawne poglądy na temat natury ludzkiej. W teorii X przedstawia człowieka jako niechętnego do pracy, z natury leniwego, którego można motywować jedynie płacą. W teorii Y natomiast pokazuje…
… konkurencyjność Metody doskonalenia pracowników w miejscu pracy a) indywidualne: Przyuczenie (opis funkcjonowania firmy), Patronat (mentor prowadzi nowego krok po kroku), Coaching, konsultacje z przełożonym, zadania zlecane, specjalistyczny instruktaż, zastępstwa na stanowiskach, rotacja na stanowiskach, e-learning b)grupowe: Udział w pracach projektowych, Grupowe formy pracy, Koła jakości Cele system ocen: 1…
… sposobów gromadzenia i wykorzystywania wiedzy formalnej oraz wiedzy cichej uczestników organizacji (np. pracowników firmy). Zarządzanie wiedzą, to próba jak najlepszego wykorzystania wiedzy, która jest dostępna w organizacji, tworzenie nowej wiedzy oraz zwiększanie jej zrozumienia. Benchmarking - metoda porównywania własnych rozwiązań z innymi, uczenie się od innych i modernizacje na tej podstawie Rodzaje…
…, sesje testowe, wywiad..), nowoczesne (wywiad pogłębiony, stress interview, badania psychograficzne, badanie wariografem, assesment center..) Rekrutacja - zatrudnienie, pozyskanie kandydatów do pracy w przedsiębiorstwie Pozyskiwanie pracowników - sposoby przyjmowania do organizacji i zatrzymywania w niej ludzi a także zapewnienie produktywnego charakteru ich pracy Procedura doboru pracowników: Strategia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz