Zagadnienia do egzaminu - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia do egzaminu - opracowanie - strona 1 Zagadnienia do egzaminu - opracowanie - strona 2 Zagadnienia do egzaminu - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie zasobami ludzkimi
MODEL ZZL
HRM- Human Resources Management
Ten termin po raz pierwszy znalazł zastosowanie po II Wojnie Światowej. To pojęcie wywodzi się z literatury amerykańskiej i było wyrazem poszukiwania nowej formuły funkcji personalnej odmiennej od Personal Management czyli zarządzanie personelem.
Definicja ZZL: ZZL to strategiczne i spójne podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami gospodarczymi, tzn. pracującymi w niej ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej celów
Df. Storeya: ZZL to metoda zarządzania zatrudnieniem zmierzająca do uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez strategiczne rozmieszczenie wysoce zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników przy użyciu wielu technik kulturowych, strukturalnych i personalnych.
3 wyróżniki ZZL: Odpowiedzialność za personel spada na kierownictwo
Kierownictwo najwyższego szczebla zajmuje się opracowaniem zasad, celów i sterowaniem ZZL
Kierownicy niższego szczebla odpowiadają za realizację tych zasad i za wyniki pracy, są to tzw. kierownicy liniowi, którzy powinni przewodzić, motywować, informować i oceniać pracowników
Kierownictwo i dyrektorzy działów personalnych zajmują się dokumentacją personalną, rekrutacją, przygotowują innowacje w stosunku do polityki personalnej, muszą skutecznie oceniać i interpretować potrzeby dwóch stron: personelu i firmy
Uzyskanie pełnego zaangażowania pracowników: tutaj jest nacisk na wspólnotę interesów pracownika i pracodawcy tak, aby osiągnąć sukces i doprowadzić do zaangażowania szeregowych pracowników. Pełne zaangażowanie w pracy nie może być pełne ze względu na zwolnienia, możliwość sprzedaży, zamknięcia firmy.
Strategiczne znaczenie zasobów ludzkich: Możemy traktować personel jako źródło kosztów, ale także możemy traktować go jako składnik zasobów firmy o charakterze strategicznym, który jej zapewnia długotrwałą przewagę konkurencyjna i utrzymanie się na rynku. W latach 90-tych w zarządzaniu zaczęto kłaść nacisk na jakościowe aspekty zasobów ludzkich, np. kwalifikacje, potencjał, zaczęto traktować personel jako zasób strategiczny firmy.
Celem strategicznego zarządzania ludźmi jest sądzenie do stron, w których wszystko (tradycja, styl pracy, struktura organizacyjna) daje przedsiębiorstwu sukces.
Wybrane różnice między tradycyjnym zarządzaniem personelem a ZZL:
Wzorce zachowań
Zarządzanie personelem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
wzorzec zachowań
Normy, tradycja, praktyka
Wartości, poczucie misji
Zadanie kierownictwa w odniesieniu do pracowników


(…)

… i wiedzy personelu poprzez dostosowanie pracowników do stanowisk
wyeliminowanie wielu kosztów związanych z fluktuacją personelu
Teoria czynników motywacyjnych i higienicznych Herzberga
Herzberg prosił o precyzyjne opisanie sytuacji pracy pod względem cech które pracownicy doceniają szczególnie dobrze albo szczególnie źle. Niektóre cechy systematycznie wiązały się z zadowoleniem z pracy…
… swoja pracą a otrzymanym wynagrodzeniem.
Zadowolenie z pracy i motywacja
W większości przypadków zadowolenie z pracy rozpatruje się jako wskaźnik wysokiej motywacji do pracy.
Arkusz warunków z pracy jest narzędziem zadowolenia
Arkusz warunków można scharakteryzować jako strukturyzowany, pisemny mający uniwersalne zastosowanie kwestionariusz który na podstawie opisu pracy umożliwia ilościową ocenę wypowiedzi o zadowoleniu z pracy pod względem różnych ich aspektów:
treść pracy
bezpieczeństwo;
samodzielność i stosunki z kierownictwem.
Wraz ze wzrostem zadowolenia z pracy rośnie motywacja pozytywna, obniża się fluktuacja czyli rezygnacja z pracy, zachorowalność, wypadkowość, a także prowadzi to wzrostu produktywności czyli wzrost produktywności z pracy.
Treść pracy - to jeden z aspektów badanych…
… w arkuszu warunków pracy (AWP).
Mamy dwa modele zarządzania personelem:
model sita;
model kapitału ludzkiego.
Dwa modele polityki personalnej prowadzą do powstania różnych kultur organizacyjnych. Modele te będziemy charakteryzować pod względem:
otoczenia rynkowego;
strategii organizacji;
założeń do tych modeli;
cech modelu.
Model sita - otoczenie rynkowe i typ strategii Jakie otoczenie rynkowe sprzyja temu co nazywamy modelem Sita otoczenie rynkowe;
elastyczny rynek pracodawcy (rynek w którym występuje nadmiar poszukujących pracy);
elastyczny rynek pracy z różnorodnymi typami umów w tym także są umowy indywidualne o charakterze cywilno prawnym (umowa zlecenie, umowa o dzieło);
podstawowym paradygmatem kulturowym jest indywidualizm;
związki zawodowe są słabe;
system szkolnictwa w wystarczającym stopniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz