Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady

Nasza ocena:

4
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

in.: rozwój funkcji personalnej; era przedindustrialna; era industrialna; era postindustrialna; harwardzkie warianty zzl; fazy rozwoju funkcji personalnej; polityka personalna; funkcje zzl; bariery wdrożenia strategii zzl; planowanie potrzeb personalnych; cechy umów o pracę; model kapitału ludzkiego; de rekrutacja personelu; outplacement; elementy wynagrodzenia; techniki szkolenia zawodowego; zasady prawa pracy.


(…)


Przełom XVIII i XIX w - to rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych który doprowadził do rewolucji przemysłowej , wkrótce nastąpiła zmiana pracy ręcznej na maszynową, rozpoczęto badania dotyczące organizacji pracy. Powstały trzy kierunki zarządzania: naukowy, administracyjny, stosunków międzyludzkich
Prekursor funkcji personalnej- Robert Owen w I połowie XIX w wskazał na równie doniosłe…

-testy psychologiczne
-ekspertyzy geologiczne
-assessment Centre
De rekrutacja personelu- jest ograniczeniem zatrudnienia na poszczególne stanowiskach pracy w ramach istniejących komórek i jednostek organizacyjnych oraz w skali całego przedsiębiorstwa Istota derekrutacji- polega na niedopasowaniu w wymiarze ilościowym, jakościowym, czasowym, przestrzennym oraz kosztowym w stosunku do potrzeb biznesowych…
… instruktaż, analiza przypadków( indywidualnie), prace pisemne, studia zaoczne)
4.grupowe techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy (seminaria, konferencje, gra ról, metoda sytuacyjna, analiza przypadków(w grupach), trening grupowy)
Proces ustawicznego szkolenia:
1.określenie potrzeb szkoleniowych (polega na zbieraniu danych dotyczących: kwalifikacji pracowników, ich ambicji i aspiracji rozwojowych, cech…
…, restrukturyzacja, telepraca, nowa gospodarkaProblemy personalne: Ukierunkowanie na klienta, strategie personalne, grupowe formy pracy, audyt, outsourcing, outplacement, coaching, zarządzanie wiedzą
Modele tematyczne w obszarze funkcji personalnej: 1.Model tradycyjny (koniec XIX i początek XX w) 2.Model stosunków międzyludzkich (lata 30 i 40) 3.Model zasobów ludzkich (lata 50 i 60)
Trendy rozwojowe w obszarze…
… wykonujące pracę.
>czynniki fizyczne- to m.in. budynki, maszyny, urządzenia, pomieszczenia oraz takie czynniki jak mikroklimat, oświetlenie, hałas
>czynniki psychospołeczne- to stosunki międzyludzkie, warunki socjalno-bytowe oraz uczestnictwo pracowników w życiu organizacji
Stosunki pracy- to ogół wzajemnych relacji zachodzących między pracodawcami, pracownikami oraz reprezentującymi ich organizacjami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz