Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 5

Zarzadzanie kadrami i konspekt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1232

STOPIEŃ (TYTUŁ) NAUKOWY IMIĘ I NAZWISKO DR KRZYSZTOF MARKOWSKI NAZWA PRZEDMIOTU ZARZĄDZANIE KADRAMI RODZAJ ZAJĘĆ TRYB WYKŁAD - 30 GODZ. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA Celem zajęć jest całościowe przedstawienie zarządzania zasobami ludzkimi jako jednej z funkcji przedsiębi...

Skrypt do egzaminu - zasoby ludzkie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 630

Wymień i scharakteryzuj cele kierowania zasobami ludzkimi. Cele kierowania zasobami ludzkimi 1. Dobór, utrzymanie i kwalifikowanie pracowników  Przewidywanie potrzeb w zakresie liczby i kompetencji pracowników w średnim i długim okresie oraz określenie ról i zadań każdego z nich  Zatrudnianie ...

Personel - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

Uzupełnione: Istota i obszary planowania Fazy i etapy procesu planowania ETAPY POZYSKIWANIA I etap Plan. zatrudnienia 1. Określenie prognoz zatrudnienia, wzory organizacji, aspekty ilościowe, jakościowe. 2. Analiza aktualnego stanu zatrudnienia z punktu widzenia przydatności pracowników do przysz...

Personel - wybrane zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

Analiza pracy - proces badawczy polegający na gromadzeniu informacji o pracy jako szczególnym zachowaniu organizacyjnym pracownika. Istota analizy sprowadza się do zbierania kompleksowych informacji, charakteryzujących konkretne prace wchodzące w zakres wykonywanych czynności bądź pełnionych funk...

Zagadnienia do egzaminu ZZL

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1540

Podaj jak powinien być zbudowany system wynagradzania pracowników. System wynagradzania personelu Ujęcie wąskie: to stosowane w danym przedsiębiorstwie składniki wynagrodzenia, miejsc i warunków przyznawania go oraz zasad ustalania i aktualizowania jego wysokości. Ujęcie szerokie: obejmuje pona...

Wzorzec rozmowy kwalifikacyjnej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1988

Czubasiewicz. Notatka składa się z 7 stron. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: Rozmowa wg ustalonego wzorca. Polega na zadawaniu standardowych, ustalonych wcześniej pytań. Prawidłowa konstrukcja wywiadu sformalizowanego wymaga; Opracowania pytań bazujących na analizie stanowiska pracy Zadawaniu każdemu ka...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1099

Zarządzanie zasobami ludzkimi Spis treści Wprowadzenie. W prowadzenie. Dziedzina organizacji i zarządzania rozwinęła się w ciągu ostatnich kilku lat w duży dział nauki i wiedzy, korzystając w coraz szerszym zakresie z metod ilościowych, informatyki i komputeryzacji. Zajmowanie się dziś tą nauką wym...

Motywacja do pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1309

Temat: Motywacja do pracy. Motyw to powód robienia czegoś. Motywacja to psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia, w jakim człowiek w coś się angażuje. Obejmuje ona te czynniki, które powodują, wytyczają i podtrzymują zachowania ludzkie zmierzające w określonym kierunku. Motywowanie (do pr...

Metoda karania- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

METODA KARANIA 1.Czym jest karanie? Karaniem będziemy nazywać każdą działalność wychowawczą polegającą na tworzeniu awersyjnych dla wychowanka zdarzeń pozostających w czasowym związku z jego określonym zachowaniem się. Karanie może być stosowane w celu osiągnięcia 2 rodzajów zmian wychowawczych. Zm...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - teoria

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 196
Wyświetleń: 952

Ewolucja ZZL Era klasyczna : efektywne wykorzystanie ludzi, Taylor - „żywe maszyny” Era stosunków międzyludzkich: dobre traktowanie pracowników ,Human relations - sympatyczne zespoły pracy , Era zasobów ludzkich : optymalne wykorzystanie potencjału ludzkiego, Human resources - model potencjału lu...