Skrypt do egzaminu - zasoby ludzkie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt do egzaminu - zasoby ludzkie - strona 1 Skrypt do egzaminu - zasoby ludzkie - strona 2 Skrypt do egzaminu - zasoby ludzkie - strona 3

Fragment notatki:

Wymień i scharakteryzuj cele kierowania zasobami ludzkimi.
Cele kierowania zasobami ludzkimi
1. Dobór, utrzymanie i kwalifikowanie pracowników
 Przewidywanie potrzeb w zakresie liczby i kompetencji pracowników w średnim i długim okresie oraz określenie ról i zadań każdego z nich
 Zatrudnianie nowych pracowników
 Ocenianie aktywności zawodowej i osiągniętych wyników pracy
 Kształcenie ludzi
 Oddziaływanie na mobilność pracowników
2. Motywowanie do sprawnej i twórczej pracy zespołowej
 Wspomaganie pracownika w wykonywaniu jego ról (funkcji) organizacyjnych i osiąganiu osobistych celów
 Tworzenie odpowiednich struktur i zasad funkcjonowania organizacji
3. Tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju każdego pracownika
 negocjacje z innymi partnerami w organizacji (związki zawodowe, oficjalni reprezentanci personelu, okolicznościowi delegaci)
 rozwiązywanie problemów pracowników nawet wtedy gdy nie są one bezpośrednio związane z pracą
2.Na czym polega planowanie zasobów ludzkich i jak go się przeprowadza.
Planowanie zasobów ludzkich polega na określeniu, jakich pracowników potrzebuje firma, aby osiągnąć swoje strategiczne cele.
Planowanie zasobów ludzkich
1. Przewidywania przyszłych potrzeb
 ocena menedżerska - jaki poziom nakładu pracy
 analiza trendu wskaźników techniki badania pracy
 modelowanie matematyczne
2. Analizowania dostępności i podaży ludzi
 płynność zatrudnienia
 analiza stażu pracy
 wskaźnik przetrwania
 analiza skutków awansów i transferów
 ocena zmian warunków pracy i zjawiska absencji
 podaż wewnętrzna (wiek, szczebel służbowy, kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności) i zewnętrzna (niewystarczająca podaż, czynniki demograficzne, aspekty społeczno-geograficzne, typ pożądanego pracownika)
3. Planowanie dostosowania podaży i popytu
 plan zatrudnienia
 plan doskonalenia kadr
 plan zastępstw
 plan rozwoju pracowników
 plan działań motywacyjnych
4. Monitorowanie wdrażania planu w życie
3. Czym jest polityka dotycząca zasobów ludzkich i czego dotyczy?
Polityka dotycząca zasobów ludzkich - stałe wytyczne na temat metod, jakie organizacja zamierza stosować w zarządzaniu ludźmi.
Celem polityki dotyczącej zasobów ludzkich lub zatrudnienia jest zadbanie o to, aby przy rozpatrywaniu spraw dotyczących ludzi w całej organizacji stosowano metody zgodne z wartościami firmy.

(…)

… przekazania na zewnątrz działalności wymagającej specjalistycznej wiedzy (np. z zakresu księgowości, zarządzania bazami danych czy call-center)
Procesów - firma przekazuje innej firmie cały proces związany z dodawaniem wartości produktowi czy usłudze (np. realizacja zamówień, logistyka czy projektowanie)
Korzyści z outsourcingu:
 Obniżka kosztów działania
 Oszczędność czasu
 Poprawa jakości
 Uzyskanie…
…. Deficyt w pracy zespołowej - partykularyzm i brak spójności utrudniają pracę zespołową
12. Deficyt w przywództwie - występuje swoista anemia przywództwa, spowodowana stosowaniem zasady „kozła ofiarnego” i filozofii „oblężonej twierdzy”
14. Wymień i krótko opisz etapy outsourcingu.
Proces outsourcingu
1.Planowanie
Jakie problemy firma zamierza się rozwiązać?
Jakie rodzaje działalności, funkcje i procesy…
… pracownika oraz tworzy atmosferę i warunki do kierowania własną karierą. Perspektywa bycia ocenianym działa stymulująco, ponieważ rzetelna jego ocena pracy ma doprowadzić do zmiany postawy wobec pracy. Z drugiej strony poprzez ocenę, pracownik ma uzyskać informacje o zaletach i wadach posiadanych przez siebie umiejętności, wiedzy, doświadczeniu, co ma na celu pobudzić indywidualne procesy rozwojowe i dokonanie wyboru odpowiedniej ścieżki kariery
7. Doskonali komunikację pomiędzy kierownictwem a podwładnymi
Informuje pracownika o wynikach, uzyskanych dzięki zastosowanemu systemowi ocen (feedback) oraz o postępach, jakich dokonał w swojej pracy po zastosowaniu zaleceń wynikających z dokonanej oceny
18. Wymień i opisz pięć błędów występujących przy ocenie?
Błędy oceniania
Efekt halo - sugerowanie…
….
Poziom IV (Efektów) - na tym etapie ocenia się zyski ze szkolenia w porównaniu z jego kosztami oraz stopień zrealizowania celów szkolenia w takich dziedzinach jak: sprzedaż, większa produktywności, mniejsza liczba wypadków, większe zadowolenie klientów itp.
17. Jakie są cele i korzyści płynące z ocen pracowników?
Cele systemu ocen pracowniczych
1. Dostarcza informacji pozwalających podjąć decyzję…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz