zagadnienia do egzaminu ZZL

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zagadnienia do egzaminu ZZL - strona 1 zagadnienia do egzaminu ZZL - strona 2 zagadnienia do egzaminu ZZL - strona 3

Fragment notatki:


Podaj jak powinien być zbudowany system wynagradzania pracowników. System wynagradzania personelu
Ujęcie wąskie: to stosowane w danym przedsiębiorstwie składniki wynagrodzenia, miejsc i warunków przyznawania go oraz zasad ustalania i aktualizowania jego wysokości.
Ujęcie szerokie: obejmuje ponadto stosowane formy wynagradzania, warunki i kryteria ocen, awansów, i degradacji, podział zadań i kompetencji… itp.
Zakładowy system wynagradzania obejmuje:
1.Stosowane składniki wynagrodzenia
2.Wysokość tych składników
3.Taryfikatory pracy
4.Formy i miejsca płac
5.Warunki i kryteria ocen, awansów, degradacji
6.Zasady kształtowania funduszu płac dla jednostek organizacyjnych i uzależnienia tego funduszu od wyników pracy
7.Regulacje i procedury org- techn.
8.Podział kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności w zakresie płac.
Czynniki które mogą istotne zmiany w dotychczasowej praktyce wynagradzania personelu:
1. zmiana technologii
2 .zmiana organizacji pracy
3. zmiana orientacji polityki i układów zbiorowych
4. zmiana systemu wartości
5 .strategiczna orientacja przedsiębiorstw
6. Warunki konieczne do zapewnienia efektywnego stosowania płac:
a.Wyznaczanie właściwych zadań, optymalne obciążenie stanowisk użyteczną pracą:
-Technologia i organizacja
-Normowanie pracy
-Planowanie pracy
-Analiza pracy
-Kontrola pracy
b.zapewnienie właściwego poziomu płacy w relacji do treści pracy na stanowisku:
-kwalifikowanie, wartościowanie pracy
c.zapewnienie właściwego poziomu płacy w odniesieniu do wyników pracy:
-kontrola, system ocen
-premiowanie
-wewnętrzny rachunek gospodarczy
d.Znajomość zadań, technologii i procedur, zasad wynagradzania i wymogów
-Komunikacja i informacja
-Dokumentacja
-Zakładowy system normatywny
e.zrozumiałość i akceptacja systemu wynagradzania
-kompetentne opracowanie
-testowanie, opiniowanie, konsultowanie
f.Prawidłowy układ stosunków społecznych w przedsiębiorstwie
-konsultacje, drożny system informacji
-Właściwe rozwiązywanie konfliktów
-Humanizacja pracy
Wynagrodzenia:
1.zasadnicze
2.składniki dodatkowe (premie, nagrody, dodatki i dopłaty, świadczenia w naturze, prowizje, tantiemy, świadczenia okolicznościowe, odprawy, zasiłki chorobowe i świadczenia odszkodowawcze
System wynagradzania powinien charakteryzować się uproszczoną wewnętrzną strukturą wynagrodzenia.
Składniki wynagrodzenia:
1.mające związek z wykonywana praca ( płaca zasadnicze i premie, nagrody)


(…)

… się także sposób przeprowadzania zwolnień monitorowanych-outpl. W 1995r pomoc obejmowała:
-Pomoc psychologiczną(terapia grupowa i indywidualna, konsultacje)
-Testy psychometryczne mające na celu m.in.diagnozę nastawienia pracowników do alternatywnych typów pracy i dalszej kariery
-Przeszkolenia i przekwalifikowania w miejscu pracy
-Kontakt z dostawcami i odbiorcami i zapytanie czy nie maja u siebie wakatów -Poinformowanie firm z siedziba w okolicy o nieodległej dostępności personelu danego przedsieb, zapraszani ich by organizowali rozmowy kwalifikacyjne i targi pracy
-Pomaganie pracownikom w opracowaniu CV
-Dawanie pracow dłuższego urlopu na poszukiwanie niższej pracy niż ustawowe minimum
Program OUTPL w WB podlega zmianom, obecnie jest on bardziej skoncentrowany na rozwijaniu kariery zawodowej odchodzącego pracownika.Pracodawcy…
… się na rynku pracy pracodawców, z tymi którzy szukają pracy; inspirują ją pracodawcy; najczęściej organizowane są przez nowopowstałe firmy, które chcą się zaprezentować na rynku; organizują tzw. dni „otwartych drzwi”; zaliczamy tu także targi pracy, konferencje, sympozja. rekrutacja w szkołach - to zgłaszanie ofert pracy, organizowanie spotkań przedstawicieli firm z uczniami i studentami ostatniego…
… realizacji ustalonych celów, a w trzecim następuje podsumowanie ostatecznych wyników oceny oraz ustalenie możliwości poprawy i wyznaczenie celów na następny okres.
- kwestionariusze oceniania - są to formularze ułatwiające ocenianie pracownika
- assessment center - ustala się cel oceniania oraz profil wymaganych cech istotnych na danym stanowisku, wybiera się kandydatów do oceny i informuje ich o dalszej…
…, zdolności wysławiania się i komunikowania; tworzy się kwestionariusz wywiadu, rozmowę przeprowadza menedżer personalny, psycholog lub specjalista socjolog 6.badania lekarskie - stały się podstawą selekcji
7.rozmowa z bezpośrednim przełożonym - jest okazją do wstępnej komunikacji interpersonalnej przyszłych współpracowników
8.decyzja o przyjęciu lub nie zatrudnieniu
9.umowa o pracę - powinna zawierać…
… i postaw ocenianego pracownika. Zanotowane zdarzenia stanowią podstawę do ustalenia ostatecznej oceny i opinii o pracowniku.
- listy kontrolne - polega na wyborze przez osobę oceniającą najwłaściwszych opisów zachowań pracownika spośród ustalonej liczby opisów możliwych zachowań. Poszczególnym opisom może być przyporządkowana odpowiednia ilość punktów , która nie jest znana osobie oceniającej. - punktowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz