Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 6 - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 6 - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 6: Pracownik w przedsiębiorstwie Pracownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , która ukończyła 18 lat (dolną granicę wieku stanowi 15 lat, ale wtedy stosunek pracy podlega szczególnej ochronie) Pracodawca - jednostka organizacyjna (osoba prawna - przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, spółka, jednostka nieposiadajaca osobowości prawnej) lub osoba fizyczna, pod warunkiem, że zatrudnia choćby jednego pracownika. Pracodawca to podmiot, który nawiązuje stosunek pracy i występuje w nim w charakterze strony zatrudniającej pracowników, która ma kompetencje wydawania poleceń dotyczących pracy, tj. sposobu, miejsca i czasu jej wykonywania. W imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy w przypadku jednostki organizacyjnej wykonuje osoba zarządzająca (dyrektor, prezes), organ zarządzający (np. zarząd spółdzielni), osoba do tego wyznaczona lub w przypadku osoby fizycznej będzie to właściciel zakładu (lub osoba wyznaczona przez niego) Hierarchia przepisów - pracodawca i pracownik mogą, w łączącej ich umowie o pracę, dowolnie kształtować wzajemne prawa i obowiązki. Nie mogą one być jednak mniej korzystne niż te, które są przewidziane przepisami prawa pracy. Obowiązuje następująca hierarchia przepisów prawa pracy: 1)      kodeks pracy 2)      akty wykonawcze wydane na podstawie i w granicach kodeksowego lub ustawowego upoważnienia 3)      układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe 4)      regulaminy (np. pracy, wynagrodzeń) i statuty Akty niższego rzędu nie mogą zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracowników niż akty wyższego rzędu Elementami stosunku pracy jest wykonywanie osobiste określonego rodzaju pracy: -         na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy -         w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę -         za wynagrodzeniem Łączne wystąpienie tych elementów będzie zawsze oznaczało zatrudnienie ze stosunku pracy Rodzaje umów o pracę : umowa na czas nie określony, umowa na czas określony, umowa na czas wykonywania określonej pracy, umowa na zastępstwo, umowa na okres próbny Elementy umowy o pracę : określenie stron umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia; rodzaj pracy; miejsce wykonywania pracy; wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia; wymiar czasu pracy; termin rozpoczęcia pracy
Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika), a dodatkowo pracodawca powinien poinformować na piśmie pracownika o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia

(…)

… -   pracę może świadczyć nie tylko osoba fizyczna, ale i podmiot gospodarczy (firma), -   brak podporządkowania pracodawcy -    nie obejmuje jej ustawowe minimum wynagrodzenia i jest ono wypłacane z dołu (czyli po wykonaniu pracy), -     nie ma ograniczeń w liczbie kolejnych takich umów, zleceniodawca nie udziela urlopu, nie wypłaca odprawy, nie płaci za czas choroby Umowa o dzieło
- jej wynikiem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz