Roszczenia pracownika związane z wadliwym rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Roszczenia pracownika związane z wadliwym rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Roszczenia pracownika związane z wadliwym rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę. Roszczenia pracownika zwolnionego bezzasadnie zatrudnionego na umowę na czas określony. Pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie ( zwolnienie bezzasadne za wypowiedzeniem ): (co do zasady nie przysługuje przywrócenie do pracy) - jest to umowa terminowa, Wadliwe wypowiedzenie umowy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy - z wyjątkiem pracowników w ciąży i na urlopie macierzyński, oraz pracownikowi w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych- w takich sytuacjach stosujemy przepisy art. 45(możliwe przywrócenie) Wysokość odszkodowania - to wysokość wynagrodzenia za okres na jaki umowa miała trwać nie dłużej jednak niż za 3 miesiące. Okres za który wypłacono odszkodowanie, wlicza się do stażu pracy czego może sie domagać pracownik jeśli pracodawca rozwiąże z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia- dotyczy art. 56 i dalej, nie mylić z przepisami w przypadku Roz. Za wypowiedzeniem W razie niezgodnego z prawem zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia, pracownik może domagać się przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach, lub odszkodowania.: Przywrócenie do pracy - jeśli jest niecelowe lub niemożliwe to sąd zasądzi odszkodowanie. Przywrócenia do pracy nie orzeka się w przypadku umowy na okres próbny lub umowy na czas określony jeśli termin już upłynął lub wkrótce upłynie. Wobec osób pod ochroną szczególną sąd może zasądzić odszkodowanie w miejsce przywrócenia do pracy tylko wtedy kiedy przywrócenie jest niemożliwe ze względu na likwidację lub upadłość pracodawcy. Po przywróceniu do pracy pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia jednak min. za 1 miesiąc (nawet jak wypowiedzenie trwa krócej) a maksimum za 3 miesiące . Pracownikom podlegającym szczególnej ochronie przysługuje odszkodowanie za cały okres pozostawania bez pracy . Odszkodowanie - przysługuje pracownikowi, który nie chce przywrócenia do pracy lub został zwolniony bezzwłocznie w okresie wypowiedzenia. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia .
Jeżeli wadliwie rozwiązano umowę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy to odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres do końca trwania umowy nie dłużej niż 3 miesiące. Jeżeli wadliwie rozwiązano umowę w okresie wypowiedzenia to odszkodowanie równa się wysokości wynagrodzenia za okres do końca wypowiedzenia . ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz