Wynagradzanie i motywowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wynagradzanie i motywowanie - strona 1 Wynagradzanie i motywowanie - strona 2 Wynagradzanie i motywowanie - strona 3

Fragment notatki:


WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW Cele: podstawowe (strategiczne): tradycyjny - rekompensowanie pracownikom wnoszonego przez nich potencjału parcy.
współczesny - zapewnienie pracownikom udziału w wynikach przedsiębiorstwa. szczegółowe (operacyjne): sprawiedliwe nagradzanie.
przyciąganie do organizacji wartościowych pracowników
eliminowanie zbędnej ruchliwości pracowniczej (stabilizowanie personelu)
pobudzanie do efektywniejszej pracy i rozwoju (motywowanie)
racjonalizowanie kosztów pracy Narzędzia: Wynagrodzenie - pojęte wąsko oznacza płacę pracownika (najczęściej
zasadniczą). Pojęte szeroko to również szkolenia, awansowanie, pełnienie misji.
Wynagrodzenie to ekwiwalent otrzymywany przez pracownika za wykonywaną pracę, obejmujący ogół płacowych i pozapłacowych korzyści materialnych, których zakres wynika ze stosunku pracy oraz obowiązujących przepisów prawa.
Wynagrodzenie ma być godziwe- odpowiedniej wysokości, unikając dyskryminacji
Funkcje wynagrodzenia:
dochodowa - wynagrodzenie jest podstawowym rodzajem dochodu pracownika i jego rodziny; pracownik chce maksymalizować dochody w wymiarze realnym
kosztowa - wynagrodzenia są elementem kosztów działalności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca chce minimalizować udział tych kosztów w kosztach ogólnych
bodźcowa/motywacyjna - wynagrodzenie ma być zachętą do poprawy efektywności pracy i rozwoju
społeczna - wynagrodzenia są instrumentem kształtowania relacji międzyludzkich, kształtują klimat w pracy, mogą być przyczyną konfliktów; wynagrodzenie to instrument ruchliwości pracowniczej; jest wyznacznikiem pozycji społecznej pracownika
Zasady różnicowania wynagrodzeń (mechanizmy)
Klasyczne zasady:
zasada wynagradzania wg rodzaju wykonywanej pracy (za wkład pracy) - wartościowanie pracy, metody sumaryczne
zasada wynagradzania za efekty pracy (indywidualne lub zespołowe). Jeśli efekty są niemierzalne to następuje zamiana.
-zasada wynagradzania wg zachowania (realizuję)
-prawo podziału wg ilości i jakości pracy (znajduje odzwierciedlenie w kodeksie pracy)
wynagradzanie wg potrzeb- w odniesieniu do potrzeb socjalnych
Nowe zasady:
zasada wynagradzania wg kompetencji
wg kryteriów rynkowych - zależnie od wartości pracy na rynku
za wkład lub udział pracownika w sukcesie organizacji- ???? wcześniejsze zasady
Determinanty wynagrodzeń pracowniczych:
trudność wykonywanej pracy (do I? zasady) - trzeba ją wycenić
efekty pracy (zasada II)
sytuacja ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstwa


(…)

…) - umowa o dzieło itp.
-umowna
System wynagrodzeń pracowniczych = zakładowy system wynagrodzeń
ujęcie wąskie - zawarte porozumienie płacowe określające stosowane składniki wynagrodzenia, wysokość tych składników, zasady ich przyznawania oraz aktualizacji oraz taryfikator pracy
ujęcie szerokie - porozumienie płacowe oraz formy wynagradzania i miejsce ich stosowania, warunki i kryteria oceniania…

Klasyfikacja rodzajowa kosztów pracy:
wynagrodzenia pracownicze (płaca zasadnicza + dodatki)
składki na ubezpieczenia społeczne (rentowe, emerytalne, zdrowotne, wypadkowe)
składka na fundusz pracy (środki idą na zasiłki dla bezrobotnych oraz przeciwdziałanie bezrobociu; fundusz państwowy)
składka na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (fundusz państwowy; środki na wypłatę zasiłków po upadku…
…, odpowiedzialności (pozycji zajmowanej w strukturze), potencjału pracy
-ruchome - najczęściej premie; za cele długookresowe
-odroczone - np. pakiet akcji, opcja na akcje (ułatwienie zakupu akcji), ubezpieczenie dodatkowe zdrowotne; celem ich jest zachęta do podejmowania ryzyka, zabezpieczenie socjalne na przyszłość
świadczenia rzeczowe: komórka, laptop, samochód (te trzy to standard), wynajem mieszkania, karnety…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz