Rekrutacja i derekrutacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rekrutacja i derekrutacja - strona 1 Rekrutacja i derekrutacja - strona 2 Rekrutacja i derekrutacja - strona 3

Fragment notatki:


Rekrutacja i derekrutacja personelu REKRUTACJA:
rozumiana wąsko - działania ukierunkowane na poszukiwanie i przyciąganie do organizacji wartościowych kandydatów do pracy (werbunek, nabór); funkcje wąskiej: informacyjna, motywacyjna, wstępna selekcja;
rozumiana szeroko - proces, na który składają się etapy:
identyfikacja źródeł rekrutacji
nabór, werbunek
dobór, selekcja kandydatów do pracy (sprawdzanie przydatności kandydatów do pracy, wyłonienie z pośród chętnych najodpowiedniejszego kandydata)
wprowadzenie nowozatrudnionego do pracy i przedsiębiorstwa (adaptacja społeczno- zawodowa; zawodowa - przystosowanie do pracy, zadań, społeczna - przystosowanie do przełożonego, współpracowników)
Odsiew - niedopuszczanie pewnych kandydatów do pewnych stanowisk;
Procedura rekrutacji personelu:
określanie potrzeb personalnych (planowanie zasobów ludzkich)
zdefiniowanie zakresu obowiązków
definicja profilu kandydata
ustalenie źródeł rekrutacji
realizacja środków i sposobów rekrutacji
kampania rekrutacyjna
selekcja kandydatów
decyzja o zatrudnieniu
Źródła rekrutacji pracowników:
wewnętrzny rynek pracy (wśród już zatrudnionych, przemieszczenia wewnętrzne)
zewnętrzny rynek pracy (poza organizacją, rynek lokalny a także regionalny, krajowy i międzynarodowy)
Sposoby rekrutacji:
model Sita - kandydat to człowiek dorosły, ukształtowany, niepodlegający istotnym zmianom; wybiera się najlepszych za pomocą filtrów, sit;
model kapitału ludzkiego- człowiek przez całe życie się uczy i rozwija, to jego naturalna cecha, jeśli zapewnie mu się odpowiednie warunki to on je wykorzysta , przyjmuje się młodych o dużych możliwościach pracy i inwestuje się w ich potencjał pracy;
Sita Kapitału ludzkiego Zalety -preferencje zawodowe
-profesjonalizm
-wybór najlepszych
-niskie koszty związane z kształceniem personelu
-jasne kryteria rekrutacji
-stabilizacja pracowników
-zaangażowanie
-kreatywność
-obniżenie kosztów związanych ze stratami wynikającymi z fluktuacji Wady -fluktuacja pracowników
-konkurencja i rywalizacja między ludźmi
-brak poczucia bezpieczeństwa
-konieczność wysokich płac celem przyjęcia najlepszych
-wysokie koszty inwestycji w personel i przywództwo
-trudności pomiaru kryterium kwalifikacji, osobowościowych predyspozycji
Sposoby rekrutacji wewnętrznej:
ogłoszenia w miejscu pracy (Internet)


(…)

… się to przyjmowaniem dokumentów kandydatów do pracy, a kończy decyzją o zatrudnieniu poprzedzoną ostateczną rozmową kwalifikacyjną, którą z wyselekcjonowanym kandydatem przeprowadza jego przyszły kierownik; celem tego jest zbadanie przydatności kandydatów do pracy; trzeba zgromadzić informacje o kandydatach;
Procedura doboru (selekcji):
Zapoznawanie się z ofertami kandydatów
Wstępne rozmowy kwalifikacyjne (dla zweryfikowania informacji)
Badanie przydatności kandydatów
Ostateczna rozmowa kwalifikacyjna Podjęcie decyzji, zatrudnienie wybranego kandydata
Systemy doboru:
zamknięty - stwarzanie preferencji głównie kandydatom wewnętrznym; na najniższe stanowiska bierze się absolwentów szkół i stopniowo dopuszcza się awanse pionowe; związanie na całe życie z jednym pracodawcą (Japończycy)
otwarty - stwarzanie preferencji kandydatom wewnętrznym i zewnętrznym, ale głównie zewnętrznym ; bierze się najlepszych, nawet obcych (Amerykanie)
Metody i techniki badania przydatności:
analiza dokumentów (podania o pracę, list motywacyjny, życiorys zawodowy, świadectwa kwalifikacyjne, referencje, opinie)
wywiad (może wystąpić wielokrotnie: wstępny, pogłębiony, rozmowa ostateczna z przyszłym kierownikiem)
testy psychologiczne

-przechodzenie na emeryturę, rentę
-wykorzystanie naturalnej płynności pracowniczej
-nieprzedłużanie umów na czas określony
-dobrowolne zwolnienia personelu
-wymuszone zwolnienia pracowników

zatrudnienia, zmiany zatrudnienia na pewnych stanowiskach pracy w komórkach i jednostkach organizacyjnych oraz w skali całego przedsiębiorstwa.
Czynniki decydujące o potrzebie zmniejszenia zatrudnienia:
ekonomiczne! (brak popytu na dobra, usługi)
techniczne (wprowadzanie nowinek technicznych, nowych technologii)
organizacyjne (restrukturyzacja przedsiębiorstwa)
społeczne (np. dyscyplinarne zwolnienie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz