Zarządzanie Personelem Streszczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie Personelem Streszczenie - strona 1 Zarządzanie Personelem Streszczenie - strona 2 Zarządzanie Personelem Streszczenie - strona 3

Fragment notatki:


Rozdz1.
Analiza pracy
Planowanie
Rekrutacja
Outplacement
Ocenianie
Wynagradzanie
Rozdział 1
PERSONEL W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1.1.Personel a zarządzanie . Warunkiem niezbędnym wzrostu efektywności działania jest doskonalenie organizacji. Racjonalne wykorzystanie 4 zasobów gospodarki : kapitału, pracy, surowców i informacji. Praca stanowi czynnik najważniejszy, jest efektem określonych zachowań człowieka decydującym zarówno o efektywności wykorzystania surowców, informacji, kapitału, jak i o skuteczności działań zwanych pracą. Stymulowanie i harmonizowanie działań organizacji i zachowań pracowników w niej zatrudnionych określa się mianem zarządzania , oznacza to sztukę celów, wykorzystując dostępne zasoby. Proces przedsięwzięć jednostki lub grupy w celu koordynowania działań ludzi zmierzających do realizacji celów- zadań nieosiągalnych w działaniach indywidualnych. W klasycznym ujęciu obejmuje planowanie, organizowanie, przewodzenie= motywowane i kontrolowanie wszelkich obszarów działalności organizacji. Ocena tej działalności wspiera się na kryteriach skuteczności, sprawności i efektywności. Do skuteczności poszukuje się mierników trafności określenie celów organizacji. Sprawności zaś przypisuje się mierniki, za pomocą, których ocenia się stopień zużycia zasobów potrzebnych do osiągnięcia wyznaczonych celów. Efektywność to relacja wyniku do nakładów.
Zagadnienie określane jako zarządzanie kadrami, personelem (personel management) bądź też jako zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (human resorce management) obejmują złożone problemy racjonalnego (efektywnego) wykorzystania zasobów ludzkich w procesach gospodarczych.
Zarządzanie zasobami ludzkimi dotyczy kompleksowego systemu i mechanizmów aktywizowania i integracji celów oraz potrzeb organizacji nie tylko z potrzebami pracowników, ale z całym jej otoczeniem.
Zarządzanie personelem eksponuje paternalistyczny stosunek firmy do pracowników, formalizujący zasady ich działania z przewagą funkcji kontroli nad funkcją motywowania. Szczególnego znaczenie w tym zarządzaniu nabierają normy prawa pracy i interwencjonizmu państwa w kształtowaniu stosunków pracy.
Zarządzanie personelem określono jako „ działania, które umożliwiają ludziom pracującym i zatrudniającym ich organizacjom uzgodnienia w obszarze spraw pracowniczych, a ponadto zapewniają warunki realizacji tych uzgodnień”. Zaś zarządzanie zasobami ludzkimi jako „ ciąg decyzji, które oddziałują na stosunki pomiędzy zatrudnionymi a zatrudniającymi z uwzględnieniem kompleksu czynników wpływających na efektywność działania menedżerów i pracowników.” Zarządzanie zas.ludz. często używany jest zamiennie z : personel, rozwój zatrudnionych, stosunki pracy. Pojęcie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz