Finanse zakładu ubezpieczeń- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse zakładu ubezpieczeń- wykład 5 - strona 1 Finanse zakładu ubezpieczeń- wykład 5 - strona 2 Finanse zakładu ubezpieczeń- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse zakładu ubezpieczeń dr Daniel Szewieczek Wykład 5
BEPIECZEŃSTWO FINANSOWE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
finansowanie własne - bezzwrotny charakter - środki finansowe pozostawione są do długoterminowej dyspozycji przedsiębiorstwa
wewnętrzne źródła finansowania własnego
środki wypracowane przez przedsiębiorstwo: osiągnięty zysk i utworzone z niego fundusze
zewnętrzne źródła finansowania własnego
kapitał wniesiony przez właścicieli:
nie jest efektem działalności przedsiębiorstwa, a wkładem podmiotów zewnętrznych
finansowanie obce - źródła pochodzenia środków finansujących działalność zakładu ubezpieczeń pochodzą z otoczenia przedsiębiorstwa
zobowiązania - charakteryzuje je czasowość udostępnienia -obowiązek zwrotu dawcy kapitału Podstawą finansowania obcego w spółkach ubezpieczeniowych są rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe. Kredyt bankowy może być zaciągany jedynie w sytuacji przejściowego regulowania płynności oraz w celu rozwoju sieci sprzedaży.
Kapitał pozyskany z zatrzymania - kapitał akcyjny lub też kapitał zakładowy w TUW.
Kapitał minimalny podstawowy spółki ubezpieczeniowej określa Rozporządzenie Ministra Finansów. Kapitał zakładowy tworzony w TUW pochodzi z wkładów członków TUW (członkowie dają trochę wkładu członkowskiego a trochę składki.
Mniejsze znaczenie kapitału zakładowego w TUW - wynika z tego że w razie braku środków można się dorzucić.
KAPITAŁY WŁASNE ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ
Do kapitałów własnych zalicza się:
podstawowy
zapasowy
rezerwowy z aktualizacji wyceny
pozostały rezerwowy
należne, lecz niewniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego
niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych wynik finansowy roku obrotowego
KAPITAŁ (PODSTAWOWY) ZAKŁADOWY
wkład właścicieli wniesiony przy zakładaniu zakładu ubezpieczeń
nie może być niższy, niż najwyższa wysokość minimalnego kapitału gwarancyjnego wymaganego dla grup ubezpieczeń w zakresie których zakład ten posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
może ulegać zmianom w trakcie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej
pokrywany jest wkładem pieniężnym (powinien być wpłacony jeszcze przed zarejestrowaniem spółki)
środki na opłacenie kapitału zakładowego powinny pochodzić z ujawnionych, legalnych źródeł i nie mogą być nie mogą być w żaden sposób obciążone


(…)


może ulegać zmianom w trakcie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej
pokrywany jest wkładem pieniężnym (powinien być wpłacony jeszcze przed zarejestrowaniem spółki)
środki na opłacenie kapitału zakładowego powinny pochodzić z ujawnionych, legalnych źródeł i nie mogą być nie mogą być w żaden sposób obciążone
Kapitał zakładowy TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH:
ze względu na specyfikę towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych kapitał zakładowy TUW ma mniejszą wagę niż w USA
kapitał zakładowy towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w odróżnieniu od kapitału zakładowego ubezpieczeniowej spółki akcyjnej, może ulegać umorzeniu lub spłacie w miarę wzrostu kapitału zapasowego
KAPITAŁ ZAPASOWY
kapitał zapasowy jest przede wszystkim źródłem pokrywania ewentualnych strat bilansowych zakładu ubezpieczeń
tworzony…
… GWARANCYJNY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ Kapitał gwarancyjny - zasoby (kapitał) posiadane przez zakład ubezpieczeń przeznaczone na zabezpieczenie wywiązania się ubezpieczyciela z przyjętych zobowiązań wobec ubezpieczonych
kapitał gwarancyjny oraz minimalny kapitał gwarancyjny - pojęć tych nie należy utożsamiać
Kapitał gwarancyjny jest równy większej z dwóch wartości:
minimalnemu kapitałowi gwarancyjnemu
wymaganemu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz