wykłady z finansów i bankowości - ubezpieczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4151
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykłady z finansów i bankowości - ubezpieczenia - strona 1

Fragment notatki:

Wykład 2 - 22.02.2006
Pojęcie ubezpieczenia w ujęciu ekonomicznym i prawnym
Ubezpieczenie postrzegamy jako dyscyplinę naukową, która jest szeroko stosowana w praktyce gospodarczej.
Wiedza ubezpieczeniowa jest syntetycznym dorobkiem wielu nauk(ekonomicznej, prawnej, socjologicznej, psychologicznej, medycznej, matematycznej, a nawet kryminologii). Profesjonalna wiedza ubezpieczeniowa potrzebna jest: ekonomistom, urzędnikom, przedsiębiorstwom, pracownikom umysłowym, bankierom, menedżerom, i gospodarstwom domowym(ogólnie rzecz biorąc wszystkim).
Czym są ubezpieczenia?
Def. Majerson (1962) - ubezpieczenie umożliwia zastąpienie nieznanej lecz dużej straty małą znaną stratą, czyli składką ubezpieczeniową(ubezpieczenie chroni przed dużą stratą);
Def. Wagner (XIX.) - ubezpieczenie jest to urządzenia gospodarcze mające na celu wyrównywanie finansowe szkód wyrządzone na majątku przez różne wydarzenie losowe;
Zdarzenie losowe - traktujemy obiektywne, czyli realne stany świata zewnętrznego powodujące straty bądź zwiększone potrzeby finansowe u osoby w stosunku do której dane zdarzenie się realizuje. Żeby dane zdarzenie uznać za losowe musi posiadać pewne cechy:
masowość,
statystyczna prawidłowość,
możliwe lecz niekonieczne (mogą się zdarzyć lecz nie muszą),
nadzwyczajność (stanowi odstępstwo od normalnego stanu rzeczy, czyli zakłóca),
subiektywnie losowe (nie można z góry przewidzieć w stosunku do kogo się zrealizują),
niezależne od woli osób poszkodowanych (nie mogą być one skutkiem świadomego działania).
Def. Gobbi (XIX.) - najpierw powstaje potrzeba poniesienia wydatków finansowych w związku ze stratami w majątku, utratą spodziewanego zysku lub dochodu, pojawieniem się określonego zdarzenia wywołującego nowe potrzeby(np. urodzenie dziecka) czy do życia w wieku poprodukcyjnego a ubezpieczenie zaspokaja takie właśnie potrzeby.
Def. Prof. Łazowski (żył w okresie międzywojennym) - ubezpieczenie jest to narzedzie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych wywołanych u poszczególnych jednostek w skutek urzeczywistnienia się zdarzeń losowych w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek, którym zagrażają te same zdarzenia.
Mechanizm ubezpieczenia polega na gromadzeniu funduszy tzw. Funduszy ubezpieczeniowych w oparciu o składki wnoszone przez ubezpieczających i te fundusze służą pokrywaniu roszczeń.
Podstawową zasadą na której opiera się działalność ubezpieczeniowa jest to tworzenie puli wspólnego ryzyka i rozkładanie go na dużą liczbę członków tej zbiorowości.
świadczenia ubezp.
składki
Ubezpieczenia:
gospodarcze - zarządzają nimi instytucje komercyjne,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz