Leasing jako forma zewnętrznego finansowania działalności przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leasing jako forma zewnętrznego finansowania działalności przedsiębiorstwa - strona 1 Leasing jako forma zewnętrznego finansowania działalności przedsiębiorstwa - strona 2 Leasing jako forma zewnętrznego finansowania działalności przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Leasing WSTĘP Celem działalności gospodarczej każdego człowieka jest maksymalizacja bogactwa, celem zaś działania każdego podmiotu gospodarczego jest maksymalizacja wartości podmiotu, dzięki której następuje maksymalizacja bogactwa właścicieli.
Fundusze i kapitały stanowiące wewnętrzne źródło finansowania przedsiębiorstwa mają ograniczone rozmiary i zazwyczaj nie wystarczają do sfinansowania wszystkich potrzeb związanych z działalnością gospodarczą danego przedsiębiorstwa. Niezbędne tym samym staje się poszukiwanie źródeł finansowania „na zewnątrz” przedsiębiorstwa. ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Finansowanie zewnętrzne zazwyczaj sprowadza się do korzystania z możliwości odroczenia terminów różnorodnych płatności oraz do możliwości uczestnictwa w transakcjach rynku finansowego. Możliwość korzystania z odroczonego terminu płatności daje przedsiębiorstwu możliwość regulowania własnych zobowiązań z opóźnieniem w stosunku do otrzymanego świadczenia co jednocześnie stanowi atrakcyjną formę finansowania działalności (o ile płatności regulowane są terminowo zazwyczaj nie dochodzi do powstawania kosztów pozyskiwania kapitału). W rzeczywistości przedsiębiorstwa często starają się korzystać z zewnętrznych form finansowania działalności gdyż stwarzają one nowe perspektywy rozwoju, lub redukcji problemów zachwiania płynności przedsiębiorstw. Prawidłowe zarządzanie wewnętrznymi i zewnętrznymi źródłami finansowania działalności przedsiębiorstwa przyczynia się do prawidłowego działania danego przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji, a jednocześnie stwarza możliwość rozwoju przedsiębiorstw. Do źródeł finansowania zewnętrznego zaliczyć można: akcje, obligacje, różnego rodzaju kredyty i pożyczki, subwencje, kapitały przedsiębiorstw oraz tzw. nowoczesne źródła finansowania jak leasing, venture capital oraz factoring. W dzisiejszych czasach prawie niemożliwe staje się korzystanie tylko z określonych źródeł finansowania czy to zewnętrznych czy wewnętrznych, gdyż często kształtuje je kontakt przedsiębiorstwa z otoczeniem: umowy z dostawcami i odbiorcami, usługi świadczone przez banki i instytucje finansowe itp. Wybór źródeł finansowania powinien być dokładnie przemyślany. Przedsiębiorstwo powinno zapoznać się ze wszystkimi możliwościami, zbadać sygnały docierające z gospodarki i rozpatrzyć obecną sytuację firmy oraz jakie pojawiły się wymagania w stosunku do dalszej działalności przedsiębiorstwa.
Analizy przeprowadzane w przedsiębiorstwie dla potrzeb oceny przydatności konkretnych źródeł finansowania, powinny zawierać potencjalne korzyści, zagrożenia oraz środki ostrożności dla przedsiębiorstwa w formie zabezpieczeń. Zachowanie przedsiębiorstwa powinno stanowić świadomą politykę, a nie być wynikiem oczekiwania na los szczęścia.


(…)

… siodłowych, aby uzyskać oferty cenowe i warunki dostawy. Po wyborze modelu pojazdu, X- Trans skierował się do CLiF, gdzie otrzymał ofertę leasingu. CLiF zaproponował ofertę leasingu operacyjnego przedstawiając kilka wariantów płatności opłat leasingowych. X- Trans miał zatem do wyboru zaangażowanie wstępne od 5% do 50% wartości netto (bez podatku VAT) ciągnika siodłowego oraz czas trwania umowy leasingu…
…), Ponadto przy odbiorze przedmiotu leasingu X - Trans zapłacił ubezpieczenie 2,5% wartości netto - 5 000 złotych, W czasie trwania umowy leasingowej X - Trans płacił miesięczne opłaty leasingowe o równowartości 2,05% wartości netto, tj. 2135 marek niemieckich, Po 60 miesiącach X- Trans kupił od CLiF ciągnik siodłowy za 5% wartości netto, tj. 10000 złotych; rozliczając przy tym wpłaconą wcześniej kaucję…
… to taki, przy którym wszystkie płatności mogą być wpisane w koszty prowadzonej działalności gospodarczej, zaś leasing finansowy to ten, przy którym kosztami są jedynie koszty finansowania kredytu. Zaliczenie przedmiotu do składników majątku leasingobiorcy klasyfikuje umowę jako leasing finansowy natomiast gdy przedmiot leasingu zaliczony jest do majątku leasingodawcy wtedy jest to leasing operacyjny.
Leasing operacyjny Klasyczna umowa leasingu operacyjnego polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego, przy czym czas ten jest krótszy niż okres gospodarczej używalności rzeczy leasingowanej. Czas trwania leasingu operacyjnego jest krótszy od okresu amortyzacji przedmiotu leasingu, a zatem w czasie trwania okresu leasingu nie następuje pełna spłata ceny nabycia, czy wyprodukowania rzeczy. W związku z tym, przedmiotem…
… uzyskania przychodów w całości opłat leasingowych, zmniejsza de facto podstawę opodatkowania, a więc i wydatki leasingobiorcy. Także ważne jest tu, iż rozkłada się na "raty" płatność VAT w miejsce jednorazowej płatności, co ma miejsce przy inwestycji finansowanej ze środków własnych. Podatek VAT od opłat leasingowych traktowany jest jako podatek naliczony i w całości pomniejsza podatek należny płacony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz