Leasing jako rodzaj dzierżawy maszyn i urządzeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leasing jako rodzaj dzierżawy maszyn i urządzeń - strona 1 Leasing jako rodzaj dzierżawy maszyn i urządzeń - strona 2 Leasing jako rodzaj dzierżawy maszyn i urządzeń - strona 3

Fragment notatki:


LEASING to rodzaj dzierżawy maszyn i urządzeń, polegającej na oddaniu ich na określony czas do dyspozycji klienta, który płaci za to z wpływów uzyskanych dzięki eksploatacji tych urządzeń. LEASING to szczególna forma finansowania inwestycji bez konieczności angażowania dużych środków przez inwestującego, polegająca na korzystaniu za opłatą z danego dobra materialnego bez potrzeby jego nabywania. LEASING obejmuje transakcje polegające na oddaniu przez jedną stronę (udostępniającą, LEASINGODAWCĘ) drugiej (użytkownikowi, LEASINGOBIORCY) rzeczy do korzystania (użytkowania) za odpowiednią opłatą na różnych, określonych wcześniej warunkach.
Przedmiot leasingu: może być wszystko co uzgodnią między sobą strony; Nieruchomości (obiekty przemysłowe, obiekty handlowe, budynki, biurowce, obiekty użyteczności publicznej, pozostałe nieruchomości) Rzeczy ruchome (maszyny i urządzenia przemysłowe, komputery i sprzęt biurowy, środki transportu drogowego, samochody osobowe, środki transportu powietrznego, wodnego i kolejowego i inne). Przedmioty leasingu mogą być dzielone również pod względem przeznaczenia (dobra konsumpcyjne oraz inwestycyjne), wieku (rzeczy nowe oraz używane) czy też ogólnie rzecz biorąc formy (na przykład rzeczy oraz prawa majątkowe),
Przedmiot będący środkiem trwałym (1 rok, 3.5 tys. zł). Leasingobiorcą może być każdy, kto chce prowadzić działalność (lub już ją prowadzi), anie dysponuje kapitałem na zakup potrzebnych urządzeń lub wyposażenia Leasingodawcą może być:
-producent, którego produkty stanowią przedmiot umowy leasingowej
-firmy wyspecjalizowane w działalności leasingowej
-banki, szczególnie banki inwestycyjne Zalety leasingu: Leasing jest formą finansowania inwestycji umożliwiającą leasingobiorcy dostęp do dóbr inwestycyjnych bez angażowania dużych środków na ich zakup.
Leasing ma wpływ na zwiększenie płynności finansowej leasingobiorcy; zakup środków trwałych tą droga w całości dokonywany jest ze źródeł zewnętrznych - finansuje go firma leasingowa,
Leasing daje możliwość rozszerzenia zdolności produkcyjnej odpowiednio do potrzeb rynkowych (modernizacja produkcji, obniżenie kosztów) przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej struktury kapitałów własnych,
leasing stwarza możliwość zaplanowania wydatków leasingobiorcy w przyszłych okresach, gdyż opłaty leasingowe są niezmienne przez cały okres trwania umowy,
leasing umożliwia elastyczne dopasowanie wysokości opłat leasingowych do standingu finansowego leasingobiorcy i przyszłych przychodów,
leasing daje preferencje podatkowe dla leasingobiorcy dzięki możliwości wliczania całości opłat leasingowych w koszty uzyskania przychodu,


(…)

… leasingu nie mogą być prawa zmiany w ustawach podatkowych
Rodzaje leasingu:
I. Charakter leasingodawcy:
producent leasing bezpośredni
bank, firma ubezpieczeniowa, towarzystwo leasingowe leasing pośredni
II. Charakter zobowiązania wynikający z umowy: wynika z umowy krótkoterminowej leasing operacyjny nie podlega rozwiązaniu przed upływem okresu na który została zawarta leasing finansowy (kapitałowy) umowa…
… operacyjnym przedmiot leasingu jest zaliczany do składników majątkowych leasingodawcy - firmy leasingowej. Raty leasingowe są niższe niż w przypadku leasingu finansowego. Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych również spoczywa na leasingodawcy. Leasingobiorca zalicza do kosztów uzyskania przychodu wszelkie opłaty ponoszone na rzecz leasingodawcy, np. opłata wstępna, raty leasingowe. Podatek VAT…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz