Leasing - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leasing - omówienie zagadnienia - strona 1 Leasing - omówienie zagadnienia - strona 2 Leasing - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Leasing jest umową cywilno-prawną , uregulowaną przez Kodeks Cywilny, na mocy której leasingodawca przekazuje lesingobiorcy prawo do użytkowania określonego dobra (środka trwałego), którego jest właścicielem, w zamian za określone płatności, tzw. raty lesingowe. Okres użytkowania przedmiotu leasingu jest ściśle uregulowany. Zatem leasing polega na okresowym umożliwieniu odpłatnego korzystania z określonego dobra. Umowa leasingu w swojej formuje jest porównywalna do umowy najmu .
Leasing umożliwia realizację inwestycji bez znaczących nakładów kapitałowych, ponieważ koszty użytkowania sprzętu, będącego przedmiotem umowy, są pokrywane z bieżących przychodów firmy, uzyskanych dzięki jego użytkowaniu. Daje to firmom możliwość zaoszczędzenia środków pieniężnych potrzebnych na działalność bieżącą i inwestycje. Warto dodać, iż leasing daje określone korzyści podatkowe , nie wpływa na zdolność kredytową firmy, a procedura załatwienia formalności jest znacznie prostsza i krótsza niż w przypadku kredytu bankowego.
Leasing finansowy a operacyjny
Kryterium
Leasing operacyjny
Leasing finansowy
Czas trwania umowy
Krótszy od okresu ekonomicznego zużycia
Zbliżony do okresu ekonomicznego zużycia obiektu
Koszty utrzymania i remontów
Ponosi leasingodawca
Ponosi leasingobiorca, a jeśli pokrywa leasingodawca to za dodatkową opłatą
Opłaty leasingowe
Nie pokrywają ceny obiektu
Pokrywają pełną amortyzację obiektu
Odstąpienie od umowy
Możliwe przed wygaśnięciem umowy
Wymaga zapłaty odszkodowania leasingodawcy
Bazowym podziałem umów leasingowych, zawieranych w warunkach polskiej gospodarki jest zróżnicowanie ich na leasing finansowy (kapitałowy) oraz leasing operacyjny (bieżący). Klasyfikacja ta ważna jest ze względu na interpretacje podatkowo-prawną, gdyż leasing finansowy niesie za sobą zupełnie inne regulacje niż leasing operacyjny.
Leasing operacyjny
Umowa leasingu operacyjnego polega na czasowym użytkowaniu sprzętu/środka trwałego przez leasingobiorcę. Okres użytkowania jest zawsze krótszy niż okres całkowitego zużycia środka trwałego (amortyzacji). Umowa taka nie może zawierać postanowienia o wykupie przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po jej zakończeniu.
W leasingu operacyjnym leasingowany środek trwały zaliczany jest do majątku leasingodawcy. Z kolei dla korzystającego czynsze leasingowe, opłata inicjalna stanowią koszty uzyskania przychodu , a VAT, którym obłożone są raty leasingowe, stanowi podatek naliczony.
Leasing finansowy
W leasingu finansowym

(…)

… na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, które prowadzą pełną księgowość.
Zbywca
Zbywca - to osoba, od której finansujący nabywa własność rzeczy. Finansujący obowiązany jest wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy ze zbywcą lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywcy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz