Odpis dokumentu

Wszczęcie postępowania pomocniczego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2842

do złożenia w określonym terminie poświadczonych urzędowo odpisów dokumentów. Jeżeli nie można odtworzyć akt...

Dowody w kpa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została...

Leasing - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910

umowy ze zbywcą lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpis...

Notariat

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

aktów notarialnych, uwierzytelnionych odpisów dokumentów, przyjmowanie dokumentów na przechowanie...

Udzielenie prokury - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

. okazując odpis dokumentu, w którym przedsiębiorca udzielił prokury. W przypadku rejestru przedsiębiorców...

Esej - prawo

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1736

notarialne i uwierzytelnione odpisy dokumentów. Akt notarialny jest szczególną formą oświadczenia woli...