Instytucje rynkowe

note /search

Aukcje jako instytucja rynkowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1442

Aukcja w szerokim znaczeniu jest instytucją rynkową, stanowiącą zorganizowane spotkanie rynkowe, na którym większa ilość kupców ubiega się na zasadach wolnej konkurencji o produkty wystawione przez licytatora Aukcja w wąskim znaczeniu jest to publiczny przetarg, w czasie którego sprzedający ma u...

E-handel - współczesna forma handlu detalicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 945

E-handel - współczesna forma handlu detalicznego E-business (biznes on-line, biznes elektroniczny) • jest pojęciem najszerszym, • obejmuje wszelkie przejawy komercyjnego wykorzystania sieci, czyli 3 główne działy: _ e-commerce (e-handel,

Franchising - istota

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1659

FRANCHISING - ISTOTA _ Franchising to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami, Dawcą i jego Indywidualnymi Biorcami. _ Istota tego systemu polega na tym, że dawca n...

Giełdy - organizacje formowania rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903

GIEŁDY - to, podobnie jak targi, organizacje formowania rynku, bez których trudno wyobrazić sobie współczesną wymianę i współpracę z zagranicą. Określa się je mianem ZORGANIZOWANEGO, FORMALNEGO RYNKU HURTOWEGO. Giełda stanowi bez wątpienia rynek zorganizowany, dlatego, że wiąże się z nią funkcjon...

Istota pośrednictwa handlowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1547

ISTOTA POŚREDNICTWA HANDLOWGO Teoria funkcjonalna handlu (Z.Zakrzewski) Dysproporcje między fizyczną strukturą podaży a strukturą popytu Dysproporcje między ilościami produkowanymi przez producentów ilościami kupowanymi przez nabywców Dysproporcja między koncentracją podaży a rozproszeniem pop...

Leasing jako rodzaj dzierżawy maszyn i urządzeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

LEASING to rodzaj dzierżawy maszyn i urządzeń, polegającej na oddaniu ich na określony czas do dyspozycji klienta, który płaci za to z wpływów uzyskanych dzięki eksploatacji tych urządzeń. LEASING to szczególna forma finansowania inwestycji bez konieczności angażowania dużych środków przez inwest...

Rynek jako kategoria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1085

Rynek - wprowadzenie RYNEK ROPATRYWAĆ MOŻNA WIELOASPEKTOWO JAKO KATEGORIĘ: -Historyczną (techniczną) - miejsce, gdzie uczestnicy handlu spotykają się osobiście dokonując transakcji wymiennych, -Przestrzenną - obszar o zbliżonych warunkach dokonywania transakcji kupna-sprzedaży (podobna gęstość...

Przetargi referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1680

Przetargi Klaudyna Trzyna Anna Szczygieł Anna Śmigielska Grzegorz Stopka Wojciech Wiśniewski Tomasz Wojciechowski Przetarg - wiadomości ogólne Przetarg jest formą instytucjonalnie zorganizowanego kontaktu pomiędzy stronami pragnącymi zawrzeć transakcję handlową; ma on charakter zorganizowanego ko...

Aukcje jako instytucje rynkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316

Aukcja w szerokim znaczeniu jest instytucją rynkową, stanowiącą zorganizowane spotkanie rynkowe, na którym większa ilość kupców ubiega się na zasadach wolnej konkurencji o produkty wystawione przez licytatora Aukcja w wąskim znaczeniu jest to publiczny przetarg, w czasie którego sprzedający ma u...

Franchising jako instytucja rynkowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1267

FRANCHISING - ISTOTA _ Franchising to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami, Dawcą i jego Indywidualnymi Biorcami. _ Istota tego systemu polega na tym, że dawca n...