Giełdy - organizacje formowania rynku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełdy - organizacje formowania rynku - strona 1 Giełdy - organizacje formowania rynku - strona 2 Giełdy - organizacje formowania rynku - strona 3

Fragment notatki:


GIEŁDY - to, podobnie jak targi, organizacje formowania rynku, bez których trudno wyobrazić sobie współczesną wymianę i współpracę z zagranicą. Określa się je mianem ZORGANIZOWANEGO, FORMALNEGO RYNKU HURTOWEGO. Giełda stanowi bez wątpienia rynek zorganizowany, dlatego, że wiąże się z nią funkcjonowanie określonego systemu, składającego się ze:  stałych urządzeń (pomieszczenia giełdy, magazyny, domy składowe),  organów giełdy (Ogólne Zgromadzenie Członków, Rada Giełdy, Zarząd Giełdy, Komisje np. Notowań, ogłaszającą cedułę giełdową),  jej działalność jest regulowana przez uzanse giełdowe (normy, prawa i przepisy pisane i niepisane, zwyczajowe zasady). Giełdę zalicza się do grupy rynków formalnych, ponieważ postępowanie wszystkich uczestników giełdy jest ściśle określone regulaminem. Statuty i regulaminy poszczególnych giełd ustalają cel giełdy, prawa i obowiązki jej członków, organizację władz, warunki obrotu giełdowego, technikę zawierania i wykonywania umów giełdowych oraz sposób rozstrzygania sporów i ewentualnych reklamacji. Giełda jest także rynkiem hurtowym, gdyż jej wiodącą cechę stanowi znaczna koncentracja popytu i podaży. Gromadzi duże grupy nabywców oraz sprzedających w jednym, konkretnym miejscu. W związku z tym giełdę określa się niekiedy również rynkiem punktowym. Sposób realizacji transakcji eliminuje preferencje osobiste czy preferencje przedmiotowe, zapewnia przejrzystość układu podaży i popytu. FUNKCJE GIEŁDY _ realizacja transakcji kupna - sprzedaży;
_ organizacja i ułatwienie handlu międzynarodowego;
_ kształtowanie właściwych reguł postępowania kupieckiego (kształtowanie etyki kupieckiej, mechanizm rozstrzygania sporów);
_ standaryzacja kontaktów giełdowych (jednolite reguły i standardy prowadzenia handlu, określenie przedmiotu transakcji, czasu prowadzenia operacji itp.);
_ doskonalenie systemów informacji rynkowej KLASYFIKACJA GIEŁD Klasyfikacja według zasięgu oddziaływania: a) giełdy światowe (międzynarodowe), np. NYSE, LSE, New York Coffee and Sugar Exchange, Inc.; b) giełdy narodowe (krajowe), np. GPW w Warszawie, giełda cukrowa w Tokio.; c) giełdy lokalne (regionalne), np. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie.. Klasyfikacja według formy prawnej: a) giełdy państwowe - są to giełdy organizowane przez dane państwo i otrzymujące statut w drodze ustawowej, prowadzące swoją działalność w granicach ściśle określonych przez państwo i podlegające jego nadzorowi. Posiadają one przymusowo ustanowiony organ wewnętrzny, pełniący funkcję kontrolną i biorący udział w pracy giełdy.

(…)

…, aluminium, cyna, cynk, ołów, nikiel, srebro, platyna, pallad.  Surowce i produkty chemiczne: ropa naftowa, benzyna, olej napędowy i opałowy, propan płynny. GIEŁDY TOWAROWE rynki formalne, na których w określonym czasie i miejscu, dochodzi do przeciwstawienia podaży i popytu oraz do kupna - sprzedaży towarów masowych, wysoce ujednoliconych pod względem stopnia jakości (zestandaryzowanych). Rynki ogłaszają kształtujące się na nich ceny. Giełdy towarowe są zwykle organizacjami o charakterze NIEZAROBKOWYM. Świadczą one usługi, dzięki którym ich uczestnicy mogą próbować podejmować własne działania w celu realizacji zysku. UCZESTNICY GIEŁDY TOWAROWEJ
• Członkowie giełdy - Ich prawa i obowiązki reguluje statut, a znaczenie i rola, prawa i obowiązki zależą od rodzaju giełdy. Za największy prestiż uznawane…
…. Mają prawo do bezpośredniego i pełnego wykorzystania udogodnień stwarzanych przez giełdę towarową w handlu. Część członków giełdy ogranicza swe działania do odpłatnego pośrednictwa w handlu giełdowym. W niektórych giełdach dopuszczalne jest dzierżawienie członkostwa, co daje możliwość wyłącznie do zawierania transakcji na własne konto.
• Uczestnicy giełdy - Mogą zawierać transakcje, ale nie korzystają…
… państwowych na przykład Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce. Klasyfikacja według zakresu specjalizacji: a) giełdy uniwersalne - wyróżnia je obrót wieloma różnorodnymi przedmiotami tego samego typu na przykład giełdy papierów wartościowych lub giełdy towarowe o uniwersalnym profilu działalności np. Chicago Board Trade. b) giełdy wyspecjalizowane - koncentrują się na handlu określonym przedmiotem lub towarami pewnej specyficznej grupy np. giełdy cukrowe, zbożowe. Klasyfikacja według przedmiotu obrotu: a) giełdy towarowe - handlują one towarami masowymi, jakościowo jednorodnymi, dla których można ustalić cechy typowe, a więc je wystandaryzować, nadając im walor wymienności/zamienności, na przykład cukrem (Tokyo Sugar Exchange), bawełną (New York Cotton Exchange), diamentami (NYDEX - NY Diamond Exchange). b…
… do nich obecnie:  Zboża: pszenica, kukurydza, jęczmień, owies, żyto, ryż.  Inne towary roślinne: cukier, kawa, kakao, soja (ziarno, śruta i olej), nasiona i oleje lniane oraz rzepakowe, bawełna, kauczuk, ziemniaki, sok pomarańczowy, drewno (tarcica), sklejka.  Towary pochodzenia zwierzęcego: bydło żywe i prosięta, bydło tuczone, tusze wołowe i wieprzowe, brojlery, jaja, wełna.  Metale: miedź, złoto…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz