Instytucje rynkowe - strona 2

note /search

Giełdy jako instytucje rynkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1771

GIEŁDY - to, podobnie jak targi, organizacje formowania rynku, bez których trudno wyobrazić sobie współczesną wymianę i współpracę z zagranicą. Określa się je mianem ZORGANIZOWANEGO, FORMALNEGO RYNKU HURTOWEGO. Giełda stanowi bez wątpienia rynek zorganizowany, dlatego, że wiąże się z nią funkcjon...

Handel

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1953

ISTOTA POŚREDNICTWA HANDLOWGO Teoria funkcjonalna handlu (Z.Zakrzewski) Dysproporcje między fizyczną strukturą podaży a strukturą popytu Dysproporcje między ilościami produkowanymi przez producentów ilościami kupowanymi przez nabywców Dysproporcja między koncentracją podaży a rozproszeniem pop...

Leasing

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1960

LEASING to rodzaj dzierżawy maszyn i urządzeń, polegającej na oddaniu ich na określony czas do dyspozycji klienta, który płaci za to z wpływów uzyskanych dzięki eksploatacji tych urządzeń. LEASING to szczególna forma finansowania inwestycji bez konieczności angażowania dużych środków przez inwest...

Przetargi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1533

P rzetarg jest formą instytucjonalnie zorganizowanego kontaktu pomiędzy stronami pragnącymi zawrzeć transakcję handlową; ma on charakter zorganizowanego konkursu, w którym uczestniczy wielu ubiegających się o dokonanie transakcji, a organizator wybiera spośród nich tego, który oferuje najlepsze K...

Rynek jako instytucja rynkowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1232

Rynek - wprowadzenie RYNEK ROPATRYWAĆ MOŻNA WIELOASPEKTOWO JAKO KATEGORIĘ: -Historyczną (techniczną) - miejsce, gdzie uczestnicy handlu spotykają się osobiście dokonując transakcji wymiennych, -Przestrzenną - obszar o zbliżonych warunkach dokonywania transakcji kupna-sprzedaży (podobna gęstość...

Przetargi - referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2156

Przetargi Klaudyna Trzyna Anna Szczygieł Anna Śmigielska Grzegorz Stopka Wojciech Wiśniewski Tomasz Wojciechowski Przetarg - wiadomości ogólne Przetarg jest formą instytucjonalnie zorganizowanego kontaktu pomiędzy stronami pragnącymi zawrzeć transakcję handlową; ma on charakter zorganizowanego ko...

Instytucje rynkowe - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2695

Instytucje rynkowe Proces instytucjonalizacji i formalizacji rynku Handel jako główna instytucja rynkowa Leasing jako współczesna instytucja rynkowa Franchising i jego rola we współczesnej gospodarce rynkowej Targi i wystawy gospodarcze Giełdy jako instyt ucje rynkowe Aukcje we współczesnej gospo...

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2870

  Wykład – Dr Adam Figiel   Wykład 1 – 24.02.2010 r.: organizacja    Handel  J. Dietl  "Handel we współczesnej gospodarce"  1,2  1991    Jacek Chwałek  "Nowoczesny sklep"  5      Leasing    Leopold Stecki  "Leasing"    1999  Czubek, Jończyk    Zeszyty Naukowe AE  „Fi...

Referat Agencje ratingowe

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2163

Agencje Ratingowe Agencja ratingowa to instytucja zajmująca się oceną wiarygodności kredytowej podmiotów pożyczających pieniądze. Podmiotami pożyczającymi pieniądze poddawanym ocenie ratingowej są: spółki, fundusze, banki, organizacje,...

Google jako instytucja rynkowa - wykład z instytucji rynkowych

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Nazwa "Google" powstała z niepoprawnego zapisu słowa "googol". Twórcą tego terminu był amerykański matematyk  Milton Sirotta. "Googol" oznacza liczbę 10100 (w zapisie...