Instytucje rynkowe - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2716
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje rynkowe - wykłady - strona 1 Instytucje rynkowe - wykłady - strona 2 Instytucje rynkowe - wykłady - strona 3

Fragment notatki:


Instytucje rynkowe Proces instytucjonalizacji i formalizacji rynku Handel jako główna instytucja rynkowa Leasing jako współczesna instytucja rynkowa Franchising i jego rola we współczesnej gospodarce rynkowej Targi i wystawy gospodarcze Giełdy jako instyt ucje rynkowe Aukcje we współczesnej gospodarce rynkowej Przetargi w gospodarce rynkowej Rola banków we współczesnej gospodarce rynkowej Organizacje konsumenckie we współczesnej gospodarce rynkowej Specjalne strefy ekonomiczne jako instytucja wspierająca Proces instytucjonalizacji i formalizacji rynku Rynek Instytucjonalizacja i formalizacja Cechy procesu instytucjonalizacji i formalizacji Pojęcie instytucji w naukach społecznych
Pojęcie instytucji rynkowej Determinanty i etapy procesu instytucjonalizacji i formalizacji rynku Klasyfikacja instytucji rynkowych Rynek - można go rozpatrywać w różnych kategoriach
historyczna (techniczna) - miejsce, gdzie uczestnicy handlu spotykają się osobiście dokonując wymiany
przestrzenne - obszar o zbliżonych warunkach dokonywania transakcji kupno-sprzedaż (podobna gęstość sieci handlowej, zbliżone ceny towarów, zbliżone warunki sprzedaży, ten sam stopień zaopatrzenia w masę towarową)
ekonomiczna - ogół wymiennych stosunków między sprzedającymi a kupującymi na znajdujące się towary
cybernetyczna - celowo określony układ relacji między podmiotowymi i przedmiotowymi elementami rynku, w którym zachodzą procesy realne i regulacyjne Proces instytucjonalizacji - dokonuję się tworzenie i wprowadzenie określonych wzorców działania, czyli zobiektyzowanych w pewnej mierze reguł zachowania, których zadaniem jest nadawanie działaniom ludzkim określonego sposobu zorganizowani (pewne zachowanie przy sprzedaży np. koni) - jest procesem obiektywnym ( nie mamy wpływu)
- występuje w wielu sferach aktywności
Instytucjonalizacja - przekazywanie zwyczajów, wzorów zachowań i trwałych nawyków przekazywanych ustnie
Formalizacja - tworzenie i przekazywanie wiernych wzorców opisanych precyzyjnie dzięki formalnej rejestracji ich cechach oraz struktur (algorytmów postępowania). Im gospodarka bardziej rozwinięta, tym większego znaczenia nabiera proces formalizacji. Cechy:
- trwałość opisanych zjawisk - wierność przekazu
- łatwość rozpowszechnienia Instytucja rynkowa Zorganizowany zespół formalnych i nieformalnych mających na celu regulowanie zachowań uczestników procesu kupna i sprzedaży

(…)

… interwencyjnym - Agencja Rynku Rolnego
Instytucje ochrony uczestników rynku - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Instytucje kontrolne - NIK, PJP, Państwowa Inspekcja Handlu
Instytucje finansowo kredytowe - Banki, WGPW
Instytucje ubezpieczeniowe - firmy ubezpieczeniowe Instytucje celno-podatkowe - GUC
Instytucje badawcze - firmy badawcze, firmy doradcze
Działają w obu sferach jednocześnie Handel jako główna instytucja rynkowa
Istota i funkcje handlu
Funkcje handlu - analiza szczegółowa
Handle hurtowy i jego specyfika
Formy handlu detalicznego
Tendencje rozwojowe handlu w Polsce
e-handel Istota pośrednictwa handlowego (teoria funkcjonalna handlu)
Dysproporcja między fizyczną strukturą podaży a strukturą popytu
Odpowiedni asortyment
Klienci chcą kupować produkty komplementarne i substytucyjne
Producenci…
…:
Niezależni kupcy prowadzący skup na własny rachunek i ryzyko
Pośrednicy działający na zlecenie firm przemysłowych, eksporterów lub importerów Spółdzielnie lub inne stowarzyszenia producentów
Kupcy działający na zasadach sprzedaży komisowej Duże magazyny (elewatory) zbożowe zajmujące się długotrwałym przechowywaniem na rachunek własny lub osób trzecich (np. Agencja Rynku Rolnego) Hurtownie o ograniczonych…
…, zakłady gastronomiczne, biura)
- produkty są kupowane przede wszystkim za gotówkę i natychmiast zabierane
4. Funkcje i formy handlu detalicznego
Szczegółowe funkcje handlu detalicznego
Planowanie, negocjowanie warunków dostaw i dokonywania zakupów
Przechowywanie i gromadzenie zapasów produktów (w ograniczonym zakresie w stosunku do handlu hurtowego)
Finansowanie procesów wymiany (np. dokonywanie zakupów produktów, ponoszenie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek itp.)
Badanie rynku i przekazywanie informacji rynkowych producentom i hurtownikom
Promocja towarów
Ustalanie cen hurtowych obejmujących wartości usług dodanych (marży detalicznej) do wartości określonej przez ceny zakupu towarów
Ponoszenie ryzyka handlowego Klasyfikacja instytucji handlu detalicznego
Instytucje handlu detalicznego…
…-commerce
Zalety i wady handlu on-line
Rozwój e-handlu w Polsce i na świecie
1. Miejsce e-handlu wśród elementów e-businessu
E-business (biznes on line, biznes elektroniczny) - jest pojęciem najszerszym
- obejmuje wszelkie przejawy komercyjnego wykorzystania sieci, czyli 3 główne działy
- e-commerce (e-handel, handel elektroniczny)
- usługi finansowe - marketing on line
- oraz szeroko pojętą komunikację…
… (kryteria podziału)
Forma własności
Asortyment
Miejsce oferowania produktów do sprzedaży
Lokalizacja sieci detalicznej
Forma sprzedaży
- detaliści niezależni
- detaliści zorganizowani
- detaliści wielobranżowi
- detaliści branżowi
- detaliści wyspecjalizowani
- sieć stałych punktów sprzedaży
- pomocnicze punkty sprzedaży
- sieć skoncentrowana
- sieć rozproszona
- tradycyjna
- preselekcja
- samoobsługa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz