Działalność hurtowa - rola funkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność hurtowa - rola funkcji  - strona 1 Działalność hurtowa - rola funkcji  - strona 2 Działalność hurtowa - rola funkcji  - strona 3

Fragment notatki:


Działalność hurtowa - polega na zakupie dużych, jednorodnych partii produktów w celu dalszej ich odsprzedaży z zyskiem nabywcom instytucjonalnym (detalistom, instytucjom, producentom) , rzadko nabywcom indywidualnym.
Rola funkcji Istota i znaczenie funkcji Tworzenie asortymentu
Celowy zbiór towarów pochodzących z programów produkcyjnych wileu producentów, ewentualnie różnych branż
Funkcja dystrybucyjna
Zaopatrzenie licznych, najczęściej małych i rozproszonych odbiorców
Wprowadzenie nowych produktów na rynek
Hurtownicy ułatwiają wprowadzenie nowych produktów na rynek przez włączenie ich do istniejącego asortymentu i oferowanie swoim odbiorcom
Magazynowanie
Tworzenie i przechowywanie zaoasów towarów wiąże się i potrzebą dostosowania w czasie oferty towarów do popytu
Funkcja ilościowa
Gromadzenie lub dzielenie partii dostaw odpowiednio do popytu. Występuje tendencja do zmniejszania jednorazowych partii zakupu towarów przez jednostki handlu detalicznego. Oznacza to przejmowanie kosztów składowania i ryzyka z nim związanego.
Udzielanie kredytu kupieckiego
Kredytowanie jednostek handlu detalicznego przez stosowanie polityki określonych terminów zapłaty
Funkcja transportowa
Pokonanie wszystkich rozbieżności, które wynikają z przestrzennego rozmieszczenia dostawców i odbiorców (załadunek, przeładunek, wyładunek, transport, ochrona towarów, przekazywanie informacji).
Funkcja promocji
Kształtowanie popytu przez stosowanie odpowiednich instrumentów promocji
Doradztwo na rzecz odbiorców
Przekazywanie informacji o nowych produktach, nowych rynkach, sposobach sprzedaży itp.
Rodzaje pośredników na szczeblu hurtu: Tradycyjni hurtownicy (wykonują pełne i ograniczone funkcje) - Przejmują towary na własność, są niezależni (zarówno co do formy własności, jak i sposobu zarządzania), nazywani są dystrybutorami i jobberami, profil asortymentowy (uniwersalny - artykułu spożywcze i wyspecjalizowany - żywność mrożna)
Sprzedaż hurtowa przez producentów: organizacja według gałęzi produkcji (centrale handlowe) - tworzą agendy producenta
biura sprzedaży (biura zbytu) według kryterium przestrzennego - zarządzane przez producenta Agenci i brokerzy - Nie przejmują towarów na własność, uczestniczą aktywanie w negocjacjach i przekazywaniu tytułów własności
Podział ze względu na podział zakresu usług Hurtownicy świadczący szeroki zakres usług:
Hurtownicy świadczący wąski zakres usług, prowadzą działalność w formach:
Hurtownik uniwersalny - oferuje klientowi szeroki zakres towarów


(…)

… niestandardowe, które trzeba obejrzeć w naturze, żeby ocenić ich jakość i wartość. Aukcje są organizowane przez instytucje które należą do samorządu gospodarczego lub przez przedsiębiorstwa aukcyjne. Wyróżniane są aukcje stałe i doraźne. Stałe odbywają się regularnie (miejsce i termin) prowadzone przez domy aukcyjne. Aukcje doraźne są organizowane wtedy kiedy wystąpi taka potrzeba (zmieni się popyt lub podaż…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz