Kanały dystrybucji

note /search

Handel detaliczny - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2709

Handel detaliczny W handlu detalicznym następuje sprzedaż produktów w ilościach na ogół małych, ale jest to określenie względne. Muszą tu być brane pod uwagę: rodzaj towarów, nawyki konsumpcyjne, konkretne sytuacje nabywcze. Przedsiębiorstwo handlu detalicznego kieruja ofertę i działania marketi...

Rodzaje kanałów dystrybucji

 • Uniwersytet Gdański
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 1883
Wyświetleń: 3773

Kanały dystrybucji to zespół ogniw przez, które przepływają strumienie marketingowe. Są to strumienie rzeczowe, finansowe, informacyjne. Funkcje dystrybucyjne mogą być realizowane przez samych wytwórców produktów tzw. dystrybucja bezpośrednia lub zlecane pośrednikom - dystrybucja pośrednia. Dys...

Czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybucji

 • Uniwersytet Gdański
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1421

Czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybucji: czynniki rynkowe (wielkość i specyfika rynku docelowego, stopień rozproszczenia geograficznego, wzorce zachowań zakupowych klientów). Cechy charakterystyczne produktu (trwałość, złożoność, innowacyjność, waga i rozmiary produktu, standaryzacja, s...

Działalność hurtowa - rola funkcji

 • Uniwersytet Gdański
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1547

Działalność hurtowa - polega na zakupie dużych, jednorodnych partii produktów w celu dalszej ich odsprzedaży z zyskiem nabywcom instytucjonalnym (detalistom, instytucjom, producentom) , rzadko nabywcom indywidualnym. Rola funkcji Istota i znaczenie funkcji Tworzenie asortymentu Celowy zbiór tow...

Identyfikacja potencjalnych kanałów dystrybucji

 • Uniwersytet Gdański
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2695

Identyfikacja potencjalnych kanałów dystrybucji Kanały dystrybucji różnią się długością, szerokością, typem pośredników. Pozwala to na zestawienie bardzo wielu wariantów. Liczba możliwych doza stosowania wariantów jest ograniczona przez liczne czynniki, które związane są z wymaganiami nabywców, c...

Istota dystrybucji - zadania i różnice

 • Uniwersytet Gdański
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4116

ISTOTA DYSTRYBUCJI Dystrybucja oznacza zorientowaną na osiąganie zysku działalność związaną z przemieszczaniem produktów z miejsc ich wytworzenia do miejsc zakupu przez finalnych nabywców. Klient - kupuje ale nie musi konsumować Konsument - konsumuje produkt, nie musi do kupować Dystrybucja oz...

Projektowanie kanałów dystrybucji

 • Uniwersytet Gdański
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 3416

PROJEKTOWANIE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI Projektowanie kanałów dystrybucji oznacza podejmowanie decyzji o zastosowaniu Nowych kanałów Dotychczas nie wykorzystywanych Modyfikacji kanałów już stosowanych W czasie projektowania kanału/kanałów dystrybucji należy podjąć decyzje dotyczące: Szerokości kan...

Przedsiębiorstwa handlu detalicznego

 • Uniwersytet Gdański
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

Przedsiębiorstwa handlu detalicznego jako nabywcy instytucjonalni. Detaliści występują na rynku nie tylko jako sprzedawcy towarów, ale także jako nabywcy dóbr i usług. Detaliści należą do nabywców instytucjonalnych, funkcjonujących w...

Dystrybucja fizyczna - cele

 • Uniwersytet Gdański
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2345

DYSTRYBUCJA FIZYCZNA Celem dystrybucji fizycznej jest dążenie do zapewnienia nabywcom pożądanego przez nich poziomu obsługi dystrybucyjnej przy minimalizacji związanych z tym kosztów lub dążenie do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszej relacji między poziomem obsługi nabywców a poziomem związan...