Kanały dystrybucji

Handel detaliczny - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grażyna Złotkowska
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2429

Handel detaliczny W handlu detalicznym następuje sprzedaż produktów w ilościach na ogół małych, ale jest to określenie względne. Muszą tu być brane pod uwagę: rodzaj towarów, nawyki konsumpcyjne, konkretne sytuacje nabywcze. Przedsiębiorstwo handlu detalicznego kieruja ofertę i działania marketi...

Rodzaje kanałów dystrybucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grażyna Złotkowska
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1911

Kanały dystrybucji to zespół ogniw przez, które przepływają strumienie marketingowe. Są to strumienie rzeczowe, finansowe, informacyjne. Funkcje dystrybucyjne mogą być realizowane przez samych wytwórców produktów tzw. dystrybucja bezpośrednia lub zlecane pośrednikom - dystrybucja pośrednia. Dys...

Czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grażyna Złotkowska
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1225

Czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybucji: czynniki rynkowe (wielkość i specyfika rynku docelowego, stopień rozproszczenia geograficznego, wzorce zachowań zakupowych klientów). Cechy charakterystyczne produktu (trwałość, złożoność, innowacyjność, waga i rozmiary produktu, standaryzacja, s...

Działalność hurtowa - rola funkcji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grażyna Złotkowska
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1533

Działalność hurtowa - polega na zakupie dużych, jednorodnych partii produktów w celu dalszej ich odsprzedaży z zyskiem nabywcom instytucjonalnym (detalistom, instytucjom, producentom) , rzadko nabywcom indywidualnym. Rola funkcji Istota i znaczenie funkcji Tworzenie asortymentu Celowy zbiór tow...

Identyfikacja potencjalnych kanałów dystrybucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grażyna Złotkowska
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2408

Identyfikacja potencjalnych kanałów dystrybucji Kanały dystrybucji różnią się długością, szerokością, typem pośredników. Pozwala to na zestawienie bardzo wielu wariantów. Liczba możliwych doza stosowania wariantów jest ograniczona przez liczne czynniki, które związane są z wymaganiami nabywców, c...

Istota dystrybucji - zadania i różnice

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grażyna Złotkowska
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3535

ISTOTA DYSTRYBUCJI Dystrybucja oznacza zorientowaną na osiąganie zysku działalność związaną z przemieszczaniem produktów z miejsc ich wytworzenia do miejsc zakupu przez finalnych nabywców. Klient - kupuje ale nie musi konsumować Konsument - konsumuje produkt, nie musi do kupować Dystrybucja oz...

Projektowanie kanałów dystrybucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grażyna Złotkowska
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2261

PROJEKTOWANIE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI Projektowanie kanałów dystrybucji oznacza podejmowanie decyzji o zastosowaniu Nowych kanałów Dotychczas nie wykorzystywanych Modyfikacji kanałów już stosowanych W czasie projektowania kanału/kanałów dystrybucji należy podjąć decyzje dotyczące: Szerokości kan...

Przedsiębiorstwa handlu detalicznego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grażyna Złotkowska
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Przedsiębiorstwa handlu detalicznego jako nabywcy instytucjonalni. Detaliści występują na rynku nie tylko jako sprzedawcy towarów, ale także jako nabywcy dóbr i usług. Detaliści należą do nabywców instytucjonalnych, funkcjonujących w...

Dystrybucja fizyczna - cele

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grażyna Złotkowska
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2156

DYSTRYBUCJA FIZYCZNA Celem dystrybucji fizycznej jest dążenie do zapewnienia nabywcom pożądanego przez nich poziomu obsługi dystrybucyjnej przy minimalizacji związanych z tym kosztów lub dążenie do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszej relacji między poziomem obsługi nabywców a poziomem związan...