wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3017
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykłady - strona 1 wykłady - strona 2 wykłady - strona 3

Fragment notatki:


  Wykład – Dr Adam Figiel   Wykład 1 – 24.02.2010 r.: organizacja    Handel  J. Dietl  "Handel we współczesnej gospodarce"  1,2  1991    Jacek Chwałek  "Nowoczesny sklep"  5      Leasing    Leopold Stecki  "Leasing"    1999  Czubek, Jończyk    Zeszyty Naukowe AE  „Finanse w procesie urynkowienia gospodarki”  Nr. 19  1992  Katowice       Franchising  Stecki  „Franchising"      Pokorska    „Franchising. Istota, zalety, wady." Handel wewnętrzny   Nr. 4,5  1997    Pokorska   "Franchising szansą rozwoju firm" Handel wewnętrzny   Nr. 1  1998      Adam Czuka   "Franchising. Istota, szanse, zagrożenia"  Nr. 4  1997  Ekonomika i MSG      Targi, wystawy gospodarcze  Szromnik  „Pojęcie targi w krajowej i zagranicznej literaturze”        Henryk Wojciechowski  "Międzynarodowe rynki towarowe”    1992      Giełdy  Urban, Olszańska  "Zorganizowane rynki handlowe"    1998            Aukcje  Urban, Olszańska  "Zorganizowane rynki handlowe"    1998  Babiarz J.  "Organizowanie aukcji dzieł sztuki w wielkich domach aukcyjnych"        Kapitan  Nr. 7/8  "Aukcje - tradycje, obyczaje, prawa"  1992  Art. & biznes  Nr. 8/9            Przetergi w gospodarce rynkowej  Jaśla  "Organizowanie przetargów"        Jaśla  „Gospodarka, magazynowanie i logistyka”  Nr. 5  1995          Rola Banku    Jaworski, Kosiński,  "Banki - rynki, operacje, polityka"  1,3  1992  Krzyszkiewicz      Wykład 2    GENEZA INSTYTUCJI RYNKOWYCH   Dawniej wymiana odbywała się na zasadzie dowolności i przypadkowości. Pojawienie się coraz większej liczby  sprzedających i kupujących spowodowało konieczność określenia warunków prowadzenia wymiany. Doprowadziło to  do powstania  rynku , czyli złożonego układu powiązań podmiotów i przedmiotów, funkcja kupna – sprzedaży o  określonej orientacji przestrzennej i formalnej.    Masowy charakter wymiany doprowadził do powstania pieniądze i konieczności rozstrzygania kwestii spornych.  Wprowadzenie zasad prowadzenia wymiany handlowej spowodowało powstanie zwyczajów kupieckich. To z kolei  doprowadziło do powstania zorganizowanych rynków, gdzie transakcje kupna-sprzedaży dokonywane są w ściśle  określony sposób.      W najbardziej ogólnym znaczeniu termin  INSTYTUCJA  używa się w 2 znaczeniach:  1.  Różnego rodzaju zakłady publiczne, urzędy zajmujące się określonym zakresem spraw, działających w jakieś  dziedzinie  2.  Zespół norm prawnych lub obyczajowych dot. organizacji jakieś dziedziny życia lub inaczej organizacji opartej  na tych normach.     Pojęcie instytucji na gruncie organizacji i zarządzania, socjologii i nauk prawniczych: 

(…)

… sformułowano trzy poglądy na temat prawidłowości zmian instytucjonalnych handlu i ich
przyczyn:
1. Polaryzacja handlu detalicznego – równocześnie będą się pojawiały naprzemienne tendencje; cykliczne
powtarzanie przeciwstawnych tendencji:
Przejawy:
a. Powstawanie obiektów wielko powierzchniowych placówek i małych placówek
b. Powstawanie placówek o szerokim i głębokim asortymencie oferowanych produktów…
… pośrednictwa handlowego:
Instytucje handlu detalicznego
Handel detaliczny zorganizowany Handel detaliczny niezależne
Spółdzielnie spożywców Handel korporacyjny:  Grupy zakupów – niezależni
 Handel łańcuchowy detaliści, którzy dokonują
 Przedsiębiorstwa wspólnych zakupów w celu
filialne możliwości negocjacji z hurtowniami
np. Lewiatan
 Dowolne organizacje łańcuchowe –
niezależni detaliście zrzeszają…
… – do klientów: informowanie klientów o produktach, ich zastosowaniach oraz warunkach i
sposobach sprzedaży
5. Zabezpieczenia i kontroli zapasów – jak zminimalizować zapasy zapewniające ciągłość dostaw
6. Tworzenie wartości – co, gdzie, jak dla konsumenta, pośrednika, odbiorcy
7. Dystrybucyjna
Funkcje handlu detalicznego:
1. Ponoszenie ryzyka handlowego
2. Ustalenie cen detalicznych obejmujących wartość usług…
… zakupów
8. Planowanie, negocjowanie warunków dostaw
Formy handlu detalicznego – przeczytać rozdział 5 – Chwałka „nowoczesny sklep”: (powierzchnia, asortyment,
lokalizacja, personel)
 Domy towarowe
 Sklepy masowej sprzedaży
 Itd.
Handel kupiecki:
 Stosowanie kredytu płatniczego dla klientów
 Osobiste powiązania z klientem
 Wykorzystanie pracy własnej i członków rodziny
 Działalność handlowa w małej…
… do tworzenia zbiorowego, pozytywnego obrazu w oczach konsumentów
WPŁYW SIECI ZAGRANICZNYCH NA POLSKI HANDEL
 Wzrost znaczenia optymalizowania asortymentu w celu zwiększenia konkurencyjności
 Rozwój marek własnych
 Przyspieszenie zastosowania kodów kreskowych
 Wzrost znaczenia logistyki
 Racjonalizacja dostaw towarów
 Przyspieszenie procesów integracji wśród krajowych firm handlowych
 Powstanie nowego…
…, jakie odpowiadają popytowi; rozliczanie następuje po sprzedaży detalicznej, hurtownik
odpowiada za dostawy i finansuje dostawy znajdujące się u detalisty
b. Pośrednik przejmujący indywidualne zlecenia nabywców – hurtownik nie ponosi ryzyka, nie
magazynuje produktów i nie finansuje transakcji; jest jak gdyby agentem nabywcy, od którego
pobiera prowizję w określonym procesie od wartości transakcji
c. Indywidualni…
… ze skali zakupów
g. Zdolność do tworzenia zbiorowego, pozytywnego obrazu w oczach konsumentów
WPŁYW SIECI ZAGRANICZNYCH NA POLSKI HANDEL
 Wzrost znaczenia optymalizowania asortymentu w celu zwiększenia konkurencyjności
 Rozwój marek własnych
 Przyspieszenie zastosowania kodów kreskowych
 Wzrost znaczenia logistyki
 Racjonalizacja dostaw towarów
 Przyspieszenie procesów integracji wśród krajowych…
… skali
 Świadczenie usług dodatkowych
 Wysokie zaangażowanie nakładów w działalność przedsiębiorstwa – zaangażowanie w to żeby firma dobrze
działała
 Zaangażowanie własnego kapitału
 Indywidualizacja obsługi klientów
 Niedoinwestowanie działalności – przekłada się na wskaźniki efektywności pracy; np. brak systemów do
zarządzania sklepem i brak merchandising; brak możliwości odpowiedniej aranżacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz