Handel detaliczny i hurtowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Handel detaliczny i hurtowy - omówienie - strona 1 Handel detaliczny i hurtowy - omówienie - strona 2 Handel detaliczny i hurtowy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Handel detaliczny
Handel detaliczny stanowi ostatni szczebel w kanale dystrybucji, dzięki któremu towary docierają do ostatecznego nabywcy. Nabywcami towarów w handlu detalicznym są przede wszystkim konsumenci indywidualni, rzadziej konsumenci zbiorowi czy drobni wytwórcy. Charakterystycznymi cechami transakcji w handlu są: duża liczba klientów i kupujących, niewielkie ilościowo i wartościowo rozmiary tych transakcji, przeważnie gotówkowy ich charakter. W lokalizacji punktów sieci detalicznych występuje największe ich zbliżenie do konsumenta. Podstawowe zadanie handlu detalicznego sprowadza się do stałego i rytmicznego zaopatrywania nabywców w towary i usługi. Handel ten pełniąc funkcję pośrednika w kanale dystrybucyjnym, wykonuje różne czynności, które z jednej strony ułatwiają zbyt wytworzonych towarów, z drugiej dostarczają określonych korzyści ostatecznym nabywcom.
W procesie historycznego rozwoju wykształciło się wiele różnorodnych form handlu detalicznego. Formy te mogą być rozpatrywane i charakteryzowane z bardzo wielu punktów:
charakteru własności
rodzaju działalności
wielkości
stopnia integracji
typu powiązań z innymi podmiotami
typu lokalizacji
typu obsługi
formy prawnej
Cechą charakterystyczną współczesnego handlu detalicznego jest wyraźne zorientowanie na konsumenta, jego potrzeby i oczekiwania. Jest to szczególnie widoczne w różnicowaniu się sposobów oferowania towarów. W handlu detalicznym powstaje asortyment towarów pochodzących z zakupów dokonanych z różnych źródeł od producenta i hurtowników dostosowany do potrzeb finalnych nabywców. Powodzenie każdego miejsca sprzedaży detalicznej zależy od istniejącej w nim atmosfery handlowej , na którą składa się asortyment towarów, obsługa nabywców oraz efekty emocjonalne uzyskiwane za pomocą światła, barwy, ruchu, dźwięku, reklamy itd.
Rozpoczęte w 1989 roku procesy demonopolizacji i prywatyzacji handlu detalicznego doprowadziły do istotnych zmian w jego strukturze własnościowej i przedmiotowej. W latach 1991-1995 liczba sklepów zwiększyła się o 75%, liczba ludności przypadająca na 1 sklep zmalała ze 161 na 93, wzrosła liczba supersamów, zmniejszyła się liczba domów towarowych i handlowych. Obecnie około 98% sklepów stanowi własność prywatną. W strukturze podmiotowej handlu detalicznego dominują drobni niezależni detaliści, prowadzący działalność w 1-2 sklepach. Stanowią oni 98,7% ogólnej liczby podmiotów realizujących sprzedaż detaliczną poprzez sieć sklepów.
W strukturze sieci dominują sklepy małe o powierzchni do 119 m² (96,37% ogółem). Przeciętna powierzchnia sklepu wynosi 46,2 m². Udział nowoczesnych, wielo powierzchniowych placówek jest niewielki - supersamy o powierzchni 400 m² i więcej stanowią 0,2%, domy handlowe o powierzchni 600 - 1999 m² również 0,2%, a domy towarowe o powierzchni przekraczającej 2000 m² - 0,003% ogólnej liczby sklepów. W rezultacie, przy wysokim i rosnącym w ostatnich latach wskaźniku liczby sklepów przypadających na 1000 mieszkańców, osiągamy jeden z najniższych w Europie wskaźników obrazujących powierzchnię sklepową przypadającą na 1 mieszkańca.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz