Referat Agencje ratingowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2415
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat Agencje ratingowe - strona 1 Referat Agencje ratingowe - strona 2 Referat Agencje ratingowe - strona 3

Fragment notatki:


Agencje Ratingowe Agencja ratingowa to instytucja zajmująca się oceną wiarygodności kredytowej podmiotów pożyczających pieniądze. Podmiotami pożyczającymi pieniądze poddawanym ocenie ratingowej są: spółki, fundusze, banki, organizacje, rządy państw.
Rating jest przyznawany na podstawie oceny danych udostępnianych przez podmioty oceniane. Innymi słowy rating jest niezależną oceną ryzyka kredytowego. Ocenia jakość dłużnych papierów wartościowych pod kątem wiarygodności finansowej emitenta oraz sytuacji panującej na rynku. Badaniu wiarygodności finansowej podlegają emisje obligacji, krótkoterminowe papiery dłużne, podmioty zaciągające zobowiązania na rynku finansowym oraz rządy państw.
W niektórych krajach agencje ratingowe są nadzorowane przez państwo np. w Japonii i USA. W Stanach agencjom spełniającym wymogi nadaje się tytuł: "Uznawanych w całym kraju Statystycznych Agencji Ratingowych" (ang. Nationally Recognized Statistical Rating Organization). Dla ratingów ubezpieczeniowych Amerykańskie Zrzeszenie Towarzystw Ubezpieczeń na Życie nadaje agencjom tytuł "Uznawanych w całym kraju Organizacji Ratingów Ubezpieczeniowych" (ang. Nationally Recognized Insurance Rating Organization). Geneza Pierwsze prototypy agencji ratingowych zaczęły powstawać w połowie XIX wieku w USA. Były one przedsiębiorstwami nadającymi oceny wiarygodności kredytowej dłużników (commercial credit-ratings). W roku 1849 firma Bradstreet Improved Commercial Agency opublikowała rating kredytów towarowych. Szybki rozwój agencji ratingowych na rynku amerykańskim spowodowało wiele czynników. Jednym z nich był kryzys gospodarczy i krach na giełdzie w 1929 roku, który spowodował falę upadłości przedsiębiorstw oraz utratę oszczędności zainwestowanych w emitowane akcje i obligacje. Dużą rolę odegrało amerykańskie prawo, stwarzając warunki do rozwoju działalności agencji ratingowych. Rosnąca asymetria procesów informacyjnych, późniejsza deregulacja i liberalizacja rynków kapitałowych oraz finansowych, powiązana z potrzebą uporządkowania i analizowania rosnącej ilości informacji stworzyła lukę, którą wykorzystały rosnące w siłę agencje ratingowe. Regularne publikacje na temat kondycji finansowej przedsiębiorstw przekształciły się w potężny biznes statystyczno-analityczny. W ostatnich dziesięcioleciach agencje ratingowe zaczęły odgrywać olbrzymią rolę przyznając ratingi bankom, spółką oraz poszczególnym krajom dając inwestorom odpowiedź na pytanie jak bezpieczne, lub niebezpieczne jest pożyczanie pieniędzy poszczególnym podmiotom. Wielka Trójka Agencje ratingowe zaczęto dzielić na międzynarodowe i narodowe. Do pierwszej grupy należą przede wszystkim amerykańskie, prowadzącą działalność na wszystkich kontynentach. Do najbardziej rozpoznawalnych należą: Standard & Poor's, Moody's Investors Service oraz Fitch Ratings. Tworzą one tzw. „Wielką Trójkę” (The Big Three). Nadają ratingi najszerszej gamie podmiotów gospodarczych, papierów wartościowych, usług i produktów finansowych. Stopniowo dokonują one kolejnych fuzji i przejęć mniejszych agencji. Wg raportu Swiss Re, po 40% przychodów wszystkich agencji ratingowych na świecie, przypada dla Standard & Poor's oraz Moody's. 14% dla Fitch, 4% na A.M. Best, a 2% na pozostałe agencje. Stąd coraz częściej fachowej prasie mówi się o oligopolu największych agencji, uniemożliwiających swobodną konkurencję na rynku ratingów.

(…)

… wystąpienia niekorzystnych zjawisk w otoczeniu emitenta
CCC - Obsługa zobowiązań z tytułu emisji obligacji jest prawdopodobna jedynie w przypadku wystąpienia sprzyjających warunków w otoczeniu emitenta
CC - Obligacje poważnie zagrożone zaprzestaniem płatności przez emitenta
C - Obligacje emitentów znajdujących się w trakcie postępowania upadłościowego, ale zapewniające ciągle umówione płatności
D - Obligacje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz