Przetargi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przetargi - strona 1 Przetargi - strona 2

Fragment notatki:


P rzetarg jest formą instytucjonalnie zorganizowanego kontaktu pomiędzy stronami pragnącymi zawrzeć transakcję handlową; ma on charakter zorganizowanego konkursu, w którym uczestniczy wielu ubiegających się o dokonanie transakcji, a organizator wybiera spośród nich tego, który oferuje najlepsze Korzyści stosowania przetargów _ dotarcie do najkorzystniejszego źródła zakupu i wyboru najkorzystniejszego oferenta przy pełnej porównywalności zawartych w ofertach cen i warunków;
_ obiektywizm w wyborze oferenta, eliminujący ewentualne zarzuty o stronniczość przy zakupach;
_ możliwość zlecania postępowania przetargowego specjalistom. Czynności uczestników przetargów Organizator:
-przygotowanie przetargu;
- ogłoszenie przetargu (Biuletyn Zamówień Publicznych, czasopisma);
- zbieranie ofert;
- analiza ofert;
- wybór najkorzystniejszej oferty
EWENTUALNIE:
- rozpatrzenie protestu
Oferent:
-przygotowanie oferty;
- złożenie oferty;
- wniesienie wadium;
EWENTUALNIE:
- wniesienie protestu;
- wniesienie odwołania. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Oparty jest o konkurs ofert, organizator wybiera spośród ofert najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20. Różni się od przetargu nieograniczonego jedynie kryteriami zastosowania, może być zorganizowany jedynie, gdy:
1. ze względu na specjalistyczny charakter istnieje ograniczona liczba dostawców, bądź wykonawców mogących wykonać dane zamówienie
2. koszty przeprowadzenia przetargu nieograniczonego byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości zamówienia
- organizator przetargu zaprasza do zgłoszenia ofert wszystkich znanych mu dostawców, nie mniej jednak niż czterech Przetarg dwustopniowy - w I etapie składane są oferty wstępne bez podania ceny, etap II jest ograniczony do wybranych oferentów i może być poprzedzony negocjacjami. Stosuje się w następujących sytuacjach 1. gdy nie można ustalić szczegółowych cech technicznych, jakościowych zamawianych produktów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz