Instytucje rynkowe - strona 3

Rodzaje transakcji giełdowych

 • doc. dr Dariusz Fatuła
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2884

13 stron notatek z przedmiotu instytucje rynkowe, wykładanego przez doc. dr Dariusza Fatułę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zagadnienia poruszane w notatkach to: giełda, podział giełd, transakcje rzeczywiste, nierzeczywiste, zabezpieczające, klasyfikacja transakcji giełdowych, transakc...

Analiza finansowa zakładów ubezpieczeń

 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1890

...I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie II. Przychody z lokat III. Niezrealizowane zyski z lokat IV. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego ...

Największe giełdy towarowe na świecie - instytucje rynkowe dr Klimkows...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Regina Klimkowska
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 700
Wyświetleń: 8505

Opracowanie ma 8 stron w formacie doc i obejmuje takie zagadnienia jak: przedgiełdowe formy organizacji handlu, definicja giełdy towarowej, cechy giełdy towarowej, rola giełdy towarowej w gospodarce, organizacja giełdy, uczestnicy giełdy towarowej, towary giełdowe, wymagane cechy towarów, przykłady...

Agencje ratingowe - prezentacja

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jarosław Plichta
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Agencja ratingowa to instytucja zajmująca się oceną wiarygodności kredytowej podmiotów pożyczających pieniądze. Rating to proces oceny...

Handel hurtowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adam Figiel
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: HANDEL we wszelkich formach jego występowania jest produktem wymiany towarowej. Handel bowiem to zawodowe pośrednictwo w wymianie. Jednakże aby to pośrednictwo mogło zaistnieć i upowszechnić się, wymiana towarowa musiała osiągnąć pewien etap rozwo...

Centra logistyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adam Figiel
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1274

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Istota centrum logistycznego- Sieć infrastruktury logistycznej umożliwia przemieszczanie towarów oraz wykonywanie na nich operacji w czasie, w którym przemieszczanie nie następuje. Składa się ona z dwóch elementów: 1) LINIOWYCH – zaliczamy do nic...

Centra logistyczne - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adam Figiel
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1869

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Centrum logistyczne- Jest obiektem przestrzennym o określonej funkcjonalności wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi tow...

Przetargi: korzyści, czynniki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

P rzetarg jest formą instytucjonalnie zorganizowanego kontaktu pomiędzy stronami pragnącymi zawrzeć transakcję handlową; ma on charakter zorganizowanego konkursu, w którym uczestniczy wielu ubiegających się o dokonanie transakcji, a organizator wybiera spośród nich tego, który oferuje najlepsze K...

E-handel - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1379

E-handel - współczesna forma handlu detalicznego E-business (biznes on-line, biznes elektroniczny) • jest pojęciem najszerszym, • obejmuje wszelkie przejawy komercyjnego wykorzystania sieci, czyli 3 główne działy: _ e-commerce (e-handel,