największe giełdy towarowe na świecie - instytucje rynkowe dr Klimkowska Regina ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 9156
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
największe giełdy towarowe na świecie - instytucje rynkowe dr Klimkowska Regina ćwiczenia - strona 1 największe giełdy towarowe na świecie - instytucje rynkowe dr Klimkowska Regina ćwiczenia - strona 2 największe giełdy towarowe na świecie - instytucje rynkowe dr Klimkowska Regina ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie ma 8 stron w formacie doc i obejmuje takie zagadnienia jak: przedgiełdowe formy organizacji handlu, definicja giełdy towarowej, cechy giełdy towarowej, rola giełdy towarowej w gospodarce, organizacja giełdy, uczestnicy giełdy towarowej, towary giełdowe, wymagane cechy towarów, przykłady największych giełd towarowych na świecie. Dodatkowo w treści notatki pojawiają się następujące zagadnienia: prof. Marek Drewiński o giełdach towarowych, transakcje giełdowe, handel giełdowy, giełda jako narzędzie kształtowania koniunktury, osobowość prawna, członkowie giełdy, maklerzy, ceduły giełdowe, komisja notowań, jednorodność, trwałość towarów, masowość popytu i podaży, wielkość popytu i podaży zmienna w czasie, Chicago Board of Trade, CME Group, Chicago Mercantile Exchange, American Commodity Exchange, New York Coffee, Sugar and Cocoa Exchange, London Metal Exchange, International Petroleum Exchange, Paris Bourse de Commerce, charakterystyka CME, Londyńska giełda metali, giełda towarowa, Termin KERB i inne.

NAJWIĘKSZE GIEŁDY TOWAROWE NA ŚWIECIE
1.”Przedgiełdowe formy organizacji handlu”
Zasadnicza idea funkcjonowania giełdy, jako rynku pochodzi jeszcze ze starożytności - przede wszystkim Grecja i Rzym.
Polega ona na próbie skoncentrowania (lokalnie, w kraju, czy globalnie) popytu
I podaży, a więc na skłonieniu producentów, dostawców, nabywców
Do pojawiania się i handlowania w jednym miejscu i czasie. Kiedyś był to jarmark i targ,
Współcześnie to właśnie giełda. Przedgiełdowe instytucje handlowe, a zwłaszcza targi przeszły trzy etapy, dzięki którym przekształciły się we współczesne giełdy towarowe.
Pierwszym etapem było sprzedawanie większych partii towaru bez prezentowania go w całości nabywcy, co wymagało pewnego zaufania obydwu stron
Na drugim etapie wprowadzono pośredników, osoby doświadczone, reprezentujące nabywcę i sprzedawcę.
Trzeci etap to wprowadzenie różnorodnych terminów i form płatności.
2. Definicja giełdy towarowej
Współcześnie profesor Marek Drewiński definiuje giełdy towarowe, jako „rynki formalne, na których - w określonym czasie i miejscu- dochodzi do przeciwstawienia podaży i popytu oraz kupna - sprzedaży towarów masowych i to wysoce ujednoliconych pod względem stopnia, jakości? Rynki te ogłaszają kształtujące
Się na nich ceny„ 3. Cechy giełdy towarowej
Cechy giełdy, które wyróżniają je spośród innych rynków formalnych, są następujące:
Transakcje giełdowe nie wymagają okazywania przedmiotów in natura w pomieszczeniu giełdy
Transakcje są najczęściej zawierane przez pośredników, nie jest więc konieczna obecność nabywców, a funkcjonowanie giełdy opiera się na zasadzie kupna- sprzedaży na zlecenie.
Handel giełdowy odbywa się wg ściśle określonych zasad tzw. uzansów giełdowych.
Podstawową zasadą w praktyce giełdowej jest zasada ciągłego obrotu tzw. continual trading
Elementem wyróżniającym giełdę spośród innych rynków formalnych jest standaryzacja obrotów
Język giełdowy jest językiem sztucznym o ściśle ustalonym znaczeniu sygnałów
Giełdy stanowią wysoce sformalizowane struktury organizacyjne, które wyznaczają statuty i regulaminy
4 . Rola giełdy towarowej w gospodarce
W literaturze amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej jako podstawowy cel giełdy wskazuje się usprawnienie obrotu krajowego i międzynarodowego. W handlu międzynarodowym rola giełd towarowych wyraża się zwłaszcza w organizacji i ułatwianiu kontaktów handlowych krajom o różnych systemach gospodarczych. Giełdy są ponadto uważane za ważne narzędzia kształtowani

(…)

… w Wielkiej Brytanii.
Ponadto dużym uznaniem cieszą się również giełdy w Japonii, gdzie podstawowymi towarami obrotu są jedwab, kauczuk, srebro, platyna i złoto, które jest również podstawowym towarem giełdowym w Singapurze i Brazylii.
CBOT i CME - charakterystyka
12 lipca 2007 roku doszło do fuzji pomiędzy dwiema największymi giełdami towarowymi w USA. Chicago Mercantail Exchange przejęła jedną z największych rywalek z tego samego miasta, a mianowicie Chicago Board of Trade. W wyniku tego połączenia powstał największy rynek terminowy na świecie. Mercantail zapłacił za konkurentkę 11,3 mld USD, a za fuzją opowiedziała się znaczna większość akcjonariuszy CBOT.
Początki Chicago Mercantail Exchange sięgają roku 1874, kiedy to przez drobnych producentów rolnych została założona giełda Chicago Produce…
… dolarów za uncję. 
Kolejną ciekawą wiadomością jest fakt że od 22 lutego tego roku na Londyńskiej Giełdzie metali można handlować kobaltem i molibdenem. Codziennie, przez 5 minut od godziny 12.20 czasu lokalnego, na Londyńskiej Giełdzie Metali odbywać się będzie handel kontraktami na kobalt i molibden. Swoje wsparcie dla obrotu tym ostatnim zapowiedział drugi największy na świecie producent molibdenu, firma Codelco. W tej chwili na LME jest zarejestrowanych 12 dostawców kobaltu i molibdenu.
Popyt na kobalt jest napędzany m.in. dzięki sprzedaży akumulatorów. Molibden ma szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym, używa się go przy wytwarzaniu stali nierdzewnej. W ubiegłym roku na świecie wyprodukowano prawie 200 tysięcy ton molibdenu i 54 tysiące ton kobaltu.
Oraz już ostatnia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz