Rodzaje transakcji giełdowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3255
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje transakcji giełdowych - strona 1 Rodzaje transakcji giełdowych - strona 2 Rodzaje transakcji giełdowych - strona 3

Fragment notatki:

13 stron notatek z przedmiotu instytucje rynkowe, wykładanego przez doc. dr Dariusza Fatułę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zagadnienia poruszane w notatkach to: giełda, podział giełd, transakcje rzeczywiste, nierzeczywiste, zabezpieczające, klasyfikacja transakcji giełdowych, transakcje giełdowe na giełdzie towarowej, papiery wartościowe, transakcje redystrybucyjne.


(…)

… sposób od innych zwyczajów rynkowych obowiązujących na aukcjach, targach itp.
Członkowie giełdy mają zazwyczaj prawo do zawierania transakcji na własny rachunek, a także mają prawo działania jako maklerzy. Mają prawo do uczestniczenia i udziału w sesjach giełdowych, ponadto bierne i czynne prawo wyborcze do władz giełdy. Często członkowie giełdy korzystają ze zniżek na danej giełdzie. Uczestnicy giełdy również mają prawo do zawierania transakcji na giełdzie, nie mają prawa wyboru do władz i nie korzystają ze zniżek. Pośrednicy zwani maklerami powoływani przez władze giełdy do pośredniczenia w zawieraniu transakcji na danej giełdzie, zwykle zaprzysiężeni jako znawcy obrotu na danej giełdzie. Maklerzy pobierają prowizję od pośrednictwa. Goście giełdy mają prawo zawierać transakcje tylko za pośrednictwem członków giełdy…
…. W tym przypadku różnica może wynosić +/- 40% od średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji zawartych na danej sesji giełdowej. Zlecenie maklerskie na taką transakcję może być kierowane wyłącznie do jednego wskazanego członka giełdy. transakcje redystrybucyjne, zachodzą wtedy, gdy właściciel pakietu akcji spółki notowanej na giełdzie podejmie decyzję o sprzedaży tego pakietu. Zarząd Giełdy może zezwolić…
… wykonywana jest na jednej normalnej lub specjalnej sesji giełdowej, której termin wyznacza Zarząd Giełdy. Akcje mogą być przedmiotem obrotu giełdowego dopiero po oznaczeniu ich wspólnym kodem z akcjami będącymi już w obrocie. transakcje odkupu i odsprzedaży, związane są z sytuacjami, w których członek giełdy nieprawidłowo zrealizował zlecenia na rachunek własny lub klienta. Dla osiągnięcia równowagi…
… i tanio realizować strategie zabezpieczające. Rynek dostępny dla każdej firmy Na rynku krajowym dostępnych jest obecnie kilka platform transakcyjnych zapewniających dokonywanie transakcji na instrumentach pochodnych rynku walutowego zabezpieczających przed ryzykiem. Platformy prowadzone są przez instytucje finansowe prowadzące licencjonowaną działalność maklerską. W systemach transakcyjnych…
… towarowych są :
towary ( produkty roślinne i zwierzęce, metale i kruszce szlachetne, produkty roślinne i zwierzęce przemysłowe, produkty naftowe, chemikalia)
usługi (usługi transportowe i frachtowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa transakcyjnego)
transakcje finansowe (indeksy giełdowe, dewizy, skrypty dłużne, papiery handlowe spółek, weksle skarbowe, depozyty, certyfikaty depozytowe, obligacje…
… depozytowe
weksle skarbowe
papiery skarbowe spółek
skrypty dłużne
papiery wartościowe przynoszące zmienny dochód
transakcje dewizowe
transakcje na indeksy giełdowe
Transakcje nierzeczywiste
Istota transakcji nierzeczywistych polega na ustaleniu terminu ich wykonania (np. 3, 6 lub 12 miesięcy) po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji. Celem tych transakcji (ogółem około 97…
…, przy czym można wyróżnić dwa rodzaje hedgingu:
hedging sprzedażowy realizowany jest w celu zabezpieczenia się przed spadkiem cen
hedging zakupowy zawierany w celu zabezpieczenia się przed wzrostem cen.
transakcje z wywołaniem ceny (tzw. on-call) zawierane są poza obrotem giełdowym. Strony umowy ustalają w kontrakcie cenę towaru na podstawie notowań giełdowych. W momencie zawarcia tej transakcji ustalany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz