Giełda - podstawowe informacje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełda - podstawowe informacje - strona 1 Giełda - podstawowe informacje - strona 2 Giełda - podstawowe informacje - strona 3

Fragment notatki:

Giełda - to organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na których sprzedawane są ściśle określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Transakcje na giełdach zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem, między członkami giełdy pośredniczącymi w zawieraniu transakcji.
Organizacja giełd:
Współczesne giełdy poddane są regulacji i kontroli ze strony państwa, które udziela koncesji na ich działanie i określa sposoby ich nadzorowania. Statut i regulamin działania określają cel giełdy, prawa i obowiązki członków, organizacje władz, warunki i technikę zawierania transakcji, formy rozstrzygania sporów i reklamacji. Prawny status giełd jest w poszczególnych krajach zróżnicowany. Można wyszczególnić dwa podstawowe rozwiązania dotyczące sposobu powstania giełdy:
giełda korporacyjna
giełda państwowa
Pierwszy sposób zezwala na utworzenie giełdy w oparciu o normy prawa handlowego. Banki, firmy maklerskie, fundusze inwestycyjne i inne instytucje bezpośrednio zainteresowane, organizują rynek papierów wartościowych w formie spółki akcyjnej. Tak powstała giełda jest instytucją autonomiczną, na którą państwo nie ma bezpośredniego wpływu.
Drugi sposób powstania giełdy oparty jest na administracyjnym i odgórnym jej utworzeniu przez odpowiednie organy władzy państwowej. Państwo jest wtedy jedynym lub głównym właścicielem giełdy, a więc decyduje o wszystkich sprawach związanych z jej funkcjonowaniem.
Aby giełda mogła prawidłowo funkcjonować, musi spełniać podstawowe warunki:
określać uczestników giełdy,
stworzyć statut i regulamin,
ustalić strukturę organizacyjną,
dysponować odpowiednim wyposażeniem materialnym.
Regulamin giełdy określa wszelkie istotne sprawy związane z jej funkcjonowaniem, m.in. zakres działania giełdy, miejsce i czas sesji giełdowych, sposób ustalania i ogłaszania kursów giełdowych, a także sposób i rodzaj zawieranych transakcji.
Natomiast statut określa najważniejsze z punktu widzenia prawa giełdowego zasady funkcjonowania giełdy, czyli jej strukturę organizacyjną, zadania organów giełdy, sposób dopuszczania papierów wartościowych do obrotu giełdowego, sposób rozstrzygania sporów między uczestnikami giełdy. Wyposażenie materialne giełdy jest bardzo ważne z punktu widzenia sprawności jej działania. Chodzi tu przede wszystkim o główne pomieszczenie, w którym odbywają się sesje giełdowe. W centrum tego pomieszczenia, w zależności od wielkości giełdy, znajduje się jeden lub kilka "ringów", tj. miejsc wydzielonych do zawierania transakcji. Obok głównego pomieszczenia znajdują się liczne pomieszczenia pomocnicze, służące władzom i administracji giełdy oraz obsłudze urządzeń i prasie.

(…)

… na międzynarodowych giełdach usług są przede wszystkim:
usługi transportowe,
usługi ubezpieczeniowe,
pośrednictwo transakcyjne.
- giełda papierów wartościowych - rynek, na którym maklerzy dokonują na rachunek klientów transakcji kupna-sprzedaży akcji i obligacji (skarbowych i korporacyjnych), warrantów, opcji i certyfikatów inwestycyjnych.
- giełdy mieszane (towarowo-pieniężne) - na tych giełdach są zawierane…
… na rodzaj transakcji zawieranych na giełdach wyróżnia się:
- giełdy transakcji kasowych - są to giełdy na których handluje się przede wszystkim podstawowymi instrumentami (papierami wartościowymi) takimi jak akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych czy listy zastawne banków hipotecznych.
- giełdy transakcji terminowych - są to giełdy na których handluje…
… papierów wartościowych polega na sprzedaży kontraktu terminowego, a przed jego wzrostem - na zakupie kontraktu terminowego (jeżeli mamy zamiar kupić portfel papierów wartościowych w przyszłości, a aktualnie nie mamy jeszcze wolnych środków). Instrument bazowy kontraktu terminowego oraz skład zabezpieczanego portfela muszą być identyczne lub podobne. Transakcja na rynku instrumentów pochodnych zmierza…
…. Transakcje te nazywane są też często spekulacyjnymi. Pozwalają na rozwój asekuracji cenowej i łagodzą wpływ koniunktury na wahania cen towarów.
3). Transakcje zabezpieczające - hedge (hedging) - strategia zabezpieczająca przed nadmiernymi wahaniami cen papierów wartościowych, polegająca na doborze do portfela aktywów o przeciwnie skorelowanych trendach. Zabezpieczenie się przed spadkiem wartości portfela…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz