Franchising jako instytucja rynkowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Franchising jako instytucja rynkowa - strona 1 Franchising jako instytucja rynkowa - strona 2 Franchising jako instytucja rynkowa - strona 3

Fragment notatki:


FRANCHISING - ISTOTA _ Franchising to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami, Dawcą i jego Indywidualnymi Biorcami.
_ Istota tego systemu polega na tym, że dawca nadaje swoim Poszczególnym Biorcom prawo oraz nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją.
_ W ramach i na okres sporządzonej na piśmie umowy franchisingowej oraz w zamian za bezpośrednie lub pośrednie świadczenia finansowe uprawnienie to upoważnia Indywidualnego Biorcę do korzystania z nazwy handlowej franczyzodawcy, jego znaku towarowego lub usługowego, know-how, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej, systemu postępowania i innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także do
korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej franczyzodawcy. ( Europejski Kodeks Etyczny Franchisingu )
_ Franchising jest metodą rozszerzania rynków zbytu określonego rodzaju aktywności gospodarczej poprzez
zorganizowanie sieci jednolitych placówek, prowadzących tę aktywność na terenach oddalonych od siedziby organizatora sieci
_ Osoby trzecie prowadzą poszczególne punkty sieci na własny rachunek i we własnym imieniu.
_ Organizator sieci udziela im odpłatnie zezwoleń na posługiwanie się znaną mu i sprawdzoną z sukcesem techniką działalności gospodarczej, zapewniając wszelką niezbędną pomoc przy jej wykorzystywaniu oraz na występowanie na zewnątrz pod oznaczeniami i emblematami, które w oczach odbiorców symbolizują renomę owej techniki działalności.
_ Franchising jest to koncepcja rozwoju firmy w oparciu o współpracę między prawnie i finansowo -
wyodrębnionymi podmiotami: franczyzodawcą a franczyzobiorcą
_ Franchising jest ogólnie rzecz ujmując systemem dystrybucji. Przedmiotem franchisingu może być procedura działalności usługowej, receptura i organizacja produkcji, know-how, marka firmy „good will” oraz inne elementy. FRANCHISING - podmioty • Stronami umowy franchisingowej są przedsiębiorcy prowadzący samodzielnie i na własny rachunek działalność
gospodarczą.
• Forma prowadzenia działalności gospodarczej nie jest istotna. Mogą to być osoby prawne lub fizyczne.
FRANCHISODAWCA (franczyzodawca, franchisor, franchiser) - Przedsiębiorstwo, które:
• Tworzy sieć dystrybucji swoich towarów lub/i usług i wprowadza do niej inne firmy,
• Zezwala na korzystanie ze swoich dóbr niematerialnych,
• Udostępnia opracowanych przez siebie pakiet franchisingowy w celu utrzymania integralności systemu i zapewnia możliwość odniesienia sukcesu


(…)

… lub dystrybucyjnego.
• Odmienny jest jedynie przedmiot działalności prowadzonej przez biorcę.
• Do dziedzin, w których stosuje się franchising usługowy należą między innymi hotelarstwo, gastronomia, wynajmowanie i naprawa pojazdów mechanicznych oraz usługi fotograficzne i turystyczne.
Franchising mieszany
• Jest pochodną franchisingu produkcyjnego, dystrybucyjnego i usługowego,
• Polega na tym, że dawcą…
… on także działalność usługową.
Product distribution franchising (franchising dystrybucji produktu)
• Polega na tym, że biorca sprzedaje produkty dawcy z wykorzystaniem jego marki i oznaczeń handlowych.
• Biorca jest do pewnego stopnia identyfikowany z produktem dostarczanym przez dawcę-producenta (np. stacje benzynowe sprzedające paliwa dostarczane przez daną rafinerię; salony sprzedaży samochodów określonej marki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz